Programele Naţionale de Sănătate, puse în pericol de neadoptarea Legii Bugetului pe 2015

Afectaţi de întârzierea alocării de fonduri sunt pacienţii, în special cei care aparţin unor comunităţi vulnerabile

Bebelusi-maternitateAmânarea adoptării bugetului de stat pe 2015 se va repercuta inclusiv asupra derulării Programelor Naţionale de Sănătate, atenţionează reprezentanţii Institutului pentru Politici Publice. Aceştia avertizează şi că absenţa unei evaluări riguroase a impactului utilizării sumelor alocate de Guvern Programelor Naţionale de Sănătate întreţine risipa de fonduri din sistemul public de sănătate. În plus, întârzierea cu care se vor opera alocările financiare pentru 2015 va prejudicia pacienţii, mai cu seamă pe aceia care aparţin unor comunităţi vulnerabile.

 

Alocări financiare cu 71% mai mici, în 2013, comparativ cu 2011

Neadoptarea, până în acest moment, a Legii Bugetului pe 2015, precum şi faptul că nu a fost tranşat încă subiectul prelungirii transferului de competenţe în ce priveşte finanţarea Programelor Naţionale de Sănătate de la Ministerul Sănătăţii la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, începând cu 1 ianuarie 2015, sunt factori care vor amâna supunerea noilor Programe de Sănătate procedurii de consultare publică.

Contextul, relevă concluziile analizei IPP, accentuează situaţia gravă din domeniul Sănătăţii, generată şi de faptul că, la nivelul politicilor naţionale, sănătatea nu a fost considerată o prioritate de către Guvern. Din cauza amânării adoptării Bugetului pe 2015, Programele Naţionale de Sănătate vor funcţiona cu prorogare şi anul viitor, din aceleaşi alocări financiare, insuficiente pentru a acoperi nevoile pacienţilor, cu atât mai puţin a comunităţilor vulnerabile. Analiza bugetului de stat pe 2013 relevă că alocările financiare pentru Programele Naţionale de Sănătate au fost cu aproximativ 71% mai mici, în anul 2013, faţă de 2011.

Risipa banilor publici, întreţinută de absenţa unor criterii clare de alocare şi evaluare a impactului

În scopul evaluării eficienţei a două dintre Programele Naţionale de Sănătate (cel de imunizare şi cel de sănătate a femeii şi a copilului), reprezentanţii IPP au organizat, împreună cu două organizaţii reprezentative ale etniei romilor – Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună” şi Asociaţia SASTIPEN – şi cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, o consultare publică.

Acestei consultări i s-a adăugat şi o evaluare a Acţiunii privind Mediatorii Sanitari, care viza îmbunătăţirea accesului grupurilor vulnerabile, în special a comunităţilor rome, la servicii medicale specializate şi la educaţie sanitară.

În urma analizei efectuate, reprezentanţii IPP şi cei ai organismelor partenere concluzionează că indicatorii de măsurare a eficienţei alocărilor financiare guvernamentale nu sunt pe deplin adaptaţi realităţilor curente. Şi aceasta întrucât nu evaluează nici eficienţa alocărilor financiare în corelaţie cu obiectivele propuse pentru fiecare program de sănătate în parte, nici legătura dintre alocările financiare şi nevoile specifice ale grupurilor vulnerabile.

În aceste condiţii, reprezentanţii IPP şi cei ai organizaţiilor romilor au solicitat Ministerului Sănătăţii efectuarea de consultări anterioare momentului programării priorităţilor din cadrul Programelor Naţionale de Sănătate, care vor fi concepute pentru perioada 2015 – 2016, precum şi efectuarea unei temeinice evaluări a impactului acţiunilor derulate în cadrul acestor programe până în prezent..

În ce priveşte obiectivele asumate, Programul naţional de sănătate a femeii şi copilului a vizat creşterea accesului şi a calităţii serviciilor specifice de sănătate a reproducerii pentru prevenirea sarcinilor nedorite, a morbidităţii şi mortalităţii materne, regionalizarea îngrijirilor perinatale pentru copiii cu greutate mică la naştere sau alte patologii grave în perioada perinatală, realizarea screeningului la naştere al unor afecţiuni cu un potenţial invalidant şi posibilităţi de prevenţie a handicapului, ameliorarea stării de nutriţie a gravidei şi a copilului, depistarea precoce şi prevenirea secundară a unor complicaţii la unele boli cronice ale copilului.

În ceea ce priveşte Programul naţional de imunizare, acesta vizează protejarea sănătăţii populaţiei împotriva principalelor boli care pot fi prevenite prin vaccinare.

Print Friendly, PDF & Email