Program de lucru modificat la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara

Având în vedere instituirea stării de alertã și pentru a asigura respectarea mãsurilor de prevenire a infectării cu virusul Covid-19, programul de lucru cu publicul al Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor Timişoara se va desfășura după cum urmează.

 

Preluarea documentelor pentru înregistrarea nou-născuţilor, emise de maternitãțile din Timișoara, se va face numai pe bază de programare online.

Preluarea declarațiilor de căsătorie se va face numai pe bază de programare online.

Preluarea documentelor pentru înregistrarea deceselor se va face numai pe bază de programare la numărul de telefon 0757-079.410.

Preluarea cererilor de divorț pe cale administrativã se va face numai pe bază de programare online.

Cererile pentru obţinerea certificatelor de stare civilă – duplicate, extraselor multilingve de stare civilă, adeverințe de celibat – se vor depune numai pe bază de programare online.

Cererile pentru transcrierea certificatelor de stare civilă emise de autoritățile străine, înscrierea mențiunilor din străinătate (divorț, schimbare nume, încetarea căsătoriei etc. – evenimente care au avut loc în străinătate), schimbarea numelui pe cale administrativă, înregistrarea tardivă a nașterii se pot depune numai pe bazã de programare la numãrul de telefon 0747-777.666.
Cererile pentru rectificarea actelor de stare civilă, modificarea Codului Numeric Personal înscris eronat în actele de stare civilă însoțite de actele doveditoare, în copie, pot fi depuse numai online pe adresa de e-mail: evpers@primariatm.ro.

Cererile pentru completarea formularului E401, atestarea domiciliului din RNEP necesar la autoritățile din străinătate, furnizarea din RNEP a datelor cu caracter personal, respectiv pentru eliberarea adeverințelor privind istoricul de domicilii se pot depune numai pe bază de programare la numărul de telefon 0751-999.888.

Preluarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate / stabilirea reședinței se va face numai pe bază de programare online, cu excepția cererilor privind: eliberarea actelor de identitate / stabilirea reședinței pentru persoanele netransportabile aflate în unități sanitare sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituții de ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative şi eliberarea actelor de identitate pentru persoanele care se încadrează în categoria cazurilor sociale (lipsă locuință, lipsă dovada adresei de domiciliu), situații pentru care se va face programare la numărul de telefon 0743-065.244.

Pentru siguranța cetățenilor, accesul în ghișee va fi limitat strict la numărul persoanelor necesare pentru depunerea cererii de eliberare a actelor de identitate, respectiv titularul actului de identitate și găzduitorul, iar în cazul în care titularul actului de identitate este minor acesta va fi însoțit de un reprezentant legal și, după caz, de către găzduitor.

De asemenea, publicul este rugat să achite taxele aferente online (cu card bancar) pe site-ul Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara, la adresa https://plata.dfmt.ro/plata/aspx/formular.aspx, nefiind necesar să se autentifice în sistem. Pentru plãțile efectuate în ziua precedentă depunerii cererii, nu este necesar să se prezinte dovada achitării taxei cu extras de cont.

 

Print Friendly, PDF & Email