Profesorul Nicolae Muntean, de la Politehnica Timişoara, în Academia de Științe Tehnice

Profesorul Nicolae Muntean, de la Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică a Universităţii Politehnica Timișoara, a fost primit ca membru de onoare în Academia de Științe Tehnice din România.

 

Absolvent al Institutului Politehnic „Traian Vuia” din Timișoara, secția Electrotehnică, promoția 1981, profesorul Nicolae Muntean și-a început cariera la Întreprinderea Electrotimiș, ca inginer proiectant. După un scurt stagiu de inginer cercetător la ICMET Craiova, şi-a început cariera didactică la Universitatea Politehnica Timișoara în 1990, parcurgând toate treptele: doctor inginer în domeniul electrotehnic (în 1994), profesor universitar din 2008, conducător de doctorat din 2009, transmit reprezentanţii UPT.

Nicolae Muntean are peste 35 de ani de experiență în domeniile acționărilor electrice cu electronică de putere, automatizărilor industriale, sistemelor automotive și surselor regenerabile de energie, conduce Centrul de cercetare „Controlul conversiei şi stocării energiei”, are o contribuție deosebită la dezvoltarea unor laboratoare unice în Europa de Est, cel puţin, de „Power Electronics in Smart Microgrids şi Automotive” şi a dezvoltat lucrări/contracte competitive multidisciplinare, cu industria naţională şi din străinătate. Este membru sau coordonator în peste 20 de programe de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională. De asemeena, este editor asociat al publicaţiei „Journal of Electrical Engineering”, indexată INSPEC.

Profesorul Nicolae Muntean are și o bogată experiență în management, atât universitar (fiind, pe rând, secretar științific, prodecan, decan interimar al Facultății de Electrotehnică și Electroenergetică, dar și director al Editurii Politehnica), cât și industrial (manager la Beespeed Automatizări Timișoara).

Print Friendly, PDF & Email