Profesori universitari din 12 țări, la Universitatea de Vest din Timişoara

Profesori universitari din 12 țări s-au aflat la Universitatea de Vest din Timişoara, pentru un studiu comparativ între soluțiile naționale și cele internaționale în domeniul contabilității.

 

Prin intermediul proiectului Erasmus+ „International Learning Platform for Accountancy”, derulat de către profesorii de la Departamentul Contabilitate al Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor a Universităţii de Vest din Timişoara, reprezentanții a 12 universități de prestigiu din lume au fost prezenți la UVT, la sfârşitul săptămânii trecute, la o întâlnire operațională.

Participanții, anunţă UVT, provin de la University of Innsbruck, Austria, „Friedrich Alexander” University Erlangen Nürnberg, Germania, „Vytauto Didziojo” University, Kaunas, Lituania, University of Kavala, Institute of Technology, Grecia, Bournemouth University, Marea Britanie, Politechnic of Porto, Portugalia, „Corvinius” University, Budapesta, Ungaria, University of Vigo, Spania, şi University Bretagne-Sud Vannes, Franța. Acestora li s-au adăugat specialişti de la Southern Connecticut State University, New Haven, SUA, University of Urbino, Italia și University of Luxemburg.

Proiectul creează premisele de schimburi de bune practici între profesorii și studenții participanți la programele intensive, studiile oferind posibilitatea realizării de comparații între soluțiile naționale și cele internaționale în domeniul contabilității.

Proiectul este un demers realizat, pe o perioadă de trei ani, de universități membre ale Association des Formations Européennes à la Comptabilité et à l'Audit și implică dezvoltarea unor studii de caz integrate în domeniul standardelor internaționale de raportare financiară, analizei financiar-contabile, auditului financiar, etica în contabilitate ori responsabilității sociale a companiilor, anunţă UVT.

Ulterior testării în cadrul a trei programe de studiu intensiv, cu participarea internațională a peste 200 de studenți din cele zece țări participante, plus Italia, Luxemburg și Statele Unite ale Americii (Budapesta-2015, Vannes-2016, Kavala-2017), studiile de caz vor fi disponibile pe o platformă online, a Universității din Innsbruck, pentru utilizare în cadrul actului de predare, în universități implicate”, declară prof. univ. dr. Ovidiu Constantin Bunget, responsabil de proiect din partea UVT. Acesta mai spune că, în toate cele patru arii dezvoltate prin proiect, cadrele didactice din Departamentul Contabilitate și Audit al UVT au avut contribuții atât în ceea ce privește construcția studiilor, cât și predarea în grupele internaționale de studenți.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, declară că universitatea depune eforturi constante de internaționalizare a activității, ceea ce presupune atât crearea de oferte de studiu competitive la nivel european, cât și intrarea în parteneriate din care noi și colegii noștri de peste graniță avem de învățat. Acesta numeşte prezența la Timișoara a mai multor specialiști din 12 universități ca fiind „o șansă importantă pentru a obține noi perspective asupra domeniului contabilității, care apoi să se regăsească în programele noastre și în modalitatea de predare”.

Print Friendly, PDF & Email