Problema reevaluării sediului P.S.D., de la 100.000 la 700.000 de euro, rămasă neclarificată

O parte dintre consilierii locali cer să se ia măsuri după ce reevaluarea a crescut de la 100.000 la 700.000 de euro

Sediu PSD Timis Splai T VladimirescuClădirea de pe splaiul Tudor Vladimirescu numărul 26, “revendicată” de Primăria Timişoara, deşi se afla de ani de zile în proprietatea Administrării Domeniului Public, şi atribuită ca sediu Partidului Social Democrat Timiş, existând intenţia vânzării ei cu 100.000 de euro, a făcut obiectul unei a doua evaluări. Reevaluarea, făcută de aceeaşi firmă, creşte preţul de la 100.000 la 700.000 de euro. Totuşi, acestui caz s-a aşternut tăcerea. Deocamdată se ştie doar că PSD stă cu chirie în imobilul în cauză. 

 

Tăcere şi lipsa unor măsuri concrete

Nimeni nu a mai spus nimic des­pre clădirea de pe splaiul Tudor Vladi­mirescu numărul 26, devenită sediu al P.S.D. Timiş, după ce primarul Timi­şoa­rei, Nicolae Robu, a făcut public rezultatul reevaluării clădirii. Imobilul, care a fost cât pe ce să fie vândut de municipalitate la valoarea de 100.000 de euro, a fost reevaluat de aceeaşi firmă care a făcut şi prima evaluare, la 700.000 de euro.

“Va trebui să finalizăm acea iniţia­tivă într-un fel sau altul. Am cerut o re­evaluare. Reevaluarea e făcută de ace­eaşi firmă care a făcut şi prima evaluare, dar nu am avut timp să introducem pe ordinea de zi a Consiliului Local Timişoa­ra acest subiect. I-am transmis şi dom­nului Titu Bojin noua valoare. Valoarea ei reală, aşa cum se prezintă acum: 700.000 de euro”, a declarat Nicolae Robu.

Primarul a precizat că proiectul privind vânzarea acestui imobil va fi repus pe ordinea de zi a Consiliului Lo­cal Timişoara, care va stabili şi mo­dul în care se va face această tranzacţie. Din valoarea imobilului – 700.000 de euro, fără teren – ar putea fi scăzute investiţiile făcute de PSD Timiş în acest sediu.

Chiar şi aşa, mai mulţi consilieri locali ai P.D.-L. susţin că lucrurile nu ar trebui lăsate fără să se ia nicio măsură după ce valoarea reevaluării a crescut de şapte ori.

“Din câte ştiu eu, deocamdată, P.­S.D. rămâne în chirie. Rămâne de vă­zut dacă şi în ce condiţii se va perfecta vânzarea. Cert este că lucrurile nu tre­buie lăsate aşa, şi Primăria Timişoara trebuie să vadă cum e posibil ca două evaluări ale aceleiaşi clădiri să aibă valori total diferite. Nu se poate să se constate doar că prima evaluare era de şapte ori mai mică decât cea de a doua şi să nu se ia nicio măsură”, spune consilierul local P.D.-L. Ştefan Con­stantin Sandu. Acesta anunţă că va solicita Primăriei să analizeze retro­activ toate evaluările făcute de aceeaşi societate. “Va trebui să se vadă ce evaluări au mai fost făcute în acelaşi mod pentru Primăria Timişoara şi să se ia măsurile legale care se impun. Trebuie iniţiată o anchetă pe această temă în cadrul Primăriei şi să se anali­zeze, retrospectiv, toate evaluările de imobile realizate în aceleaşi condiţii”, mai precizează consilierul local P.D.L.

Şi 700.000 de euro e jumătate din evaluarea făcută de surse din cadrul fostei A.D.P.

TIMPOLIS a prezentat în mai mul­te articole situaţia legată de imo­bilul de pe splaiul Tudor Vladimirescu numărul 26, clădire aflată de ani de zile în pro­prietatea A.D.P., care a cheltuit sume consistente pentru reno­varea şi între­ţi­nerea acesteia. Deşi nu s-a pus vreo­dată problema în toţi aceşti ani ca Pri­măria să ia clădirea de la A.D.P., Muni­cipalitatea timişoreană a decis brusc, la sfârşitul anului trecut, să solicite transferul imobilului în patrimoniul municipiului Timişoara, menţionând că are nevoie de el cât mai repede. Apoi, clădirea a fost atribuită de către Muni­cipalitate P.S.D., pe post de sediu.

Prima propunere de vânzare către PSD, care a fost la un vot distanţă de a fi aprobată de Consiliul Local, a fost la va­loarea de 441.176,71 lei fără T.V.A., “deter­minată conform raportului de evaluare”.

Ulterior, la a doua evaluare, preţul a crescut de şapte ori. Chiar şi aşa, con­form unor surse din cadrul fostei Ad­ministrări a Domeniului Public, va­loa­rea făcută la a doua evaluare, de 700.000 de euro, ar reprezenta jumătate din valoarea reală, de piaţă, a imobilului.

Surse din A.D.P., care au dorit să-şi păstreze anonimatul, ne-au declarat că la respectiva clădire Administraţia Domeniului Public a făcut renovări şi îmbunătăţiri care se apropie ca valoare de preţul cu care a fost scos iniţial la vân­zare imobilul – 100.000 de euro. “Să nu uităm că este vorba despre 1.200 de me­tri pătraţi. Dacă ai scoate la vânzare o clădire de acest gen printr-o agenţie imo­biliară, cred că preţul cerut şi obţinut ar fi de cel puţin 1,5 milioane de euro”, sus­ţin aceleaşi surse din cadrul fostei A.D.P.

Print Friendly, PDF & Email