Primii banii, pentru Rabla Local, la Timişoara

Începută în luna decembrie 2023, procedura de virare a banilor pentru stimulentul de casare din cadrul Programului Rabla Local este în plină derulare la Timişoara, anunţă Primăria. Până în prezent, 242 de beneficiari și-au primit banii și pentru alți 75 de beneficiari se lucrează la documentația pentru efectuarea plății. Au fost întocmite în total 600 de contracte, din care 503 au fost deja semnate de beneficiarii stimulentului de casare.

 

Programul vizează reducerea poluării și eliberarea spațiilor ocupate de mașinile vechi. Beneficiarii au obligația să depună pe dfmt.ro documentația necesară pentru Rabla Local Pas 1, cu următoarele documente pentru verificarea eligibilităţii:

  • Actul de identitate al solicitantului, semnat în copie conformă cu originalul;
  • Cartea/cărtile de identitate a mijlocului/lor de transport, semnat în copie conformă cu originalul;
  • Certificatul/e de înmatriculare, semnat în copie conformă cu originalul;
  • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, emis de ANAF;
  • Cerere privind eliberarea certificatului de atestare fiscal privind impozite, taxe şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice;
  • Certificatul de cazier judiciar;
  • Împuternicire, în original – sau copie legalizată dacă este cazul;
  • Actul de identitate al împuternicitului, semnat în copie conformă cu originalul;
  • Extras de cont;
  • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Dacă toate aceste documente au fost depuse în mod corespunzător și se primește confirmarea de la Direcţia Financiară a Municipiului Timişoara cu privire la eligibilitatea lor, beneficiarii au obligația să caseze autovehiculul vechi la un centru autorizat APM Timiș și să radieze mașina la Direcția Regim Permise și Înmatriculare a Vehiculelor. După îndeplinirea acestor cerințe, beneficiarii au obligația să depună online în termen de 30 de zile, pe dfmt.ro, la secțiunea declarații online – Rabla Local Pas 2: certificatul de distrugere emis de o firmă autorizată şi certificatul de radiere emis de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări Timiş.

Plata sumei de 3.000 de lei către beneficiari. Transmite Municipalitatea, se va face după scoaterea definitivă din evidența fiscală a autoturismului. În lipsa documentului care atestă scoaterea din evidența fiscală, stimulentul de casare nu poate fi plătit, chiar dacă există un contract încheiat cu Primăria. Autovehiculele trebuie predate la unități autorizate, în vederea casării după semnarea contractului. În caz contrar, proprietarul nu mai este eligibil.

Primăria mai tarnsmite că persoanele care primesc suma de 3.000 de lei pentru casarea mașinii vechi și poluante nu au dreptul să achiziţioneze un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de trei ani de la primirea stimulentului pentru casare.

 

Print Friendly, PDF & Email