Primele pedepse cu închisoarea pentru “fabricile” de certificate de revoluţionar

Decembrie 1989 TimisoaraManifestările dedicate comemorării Revoluţiei din 1989 sunt, în ultimii ani, însoţite de regrete, reproşuri şi scandaluri legate de justeţea acordării de certificate de revoluţionar. Toate acestea sunt generate de numărul imens de revoluţionari cu certificate şi privilegii aferente, număr contestat chiar de către mai multe asociaţii timişorene. Săptămâna trecută s-a înregistrat o premieră din acest punct de vedere, fiind pronunţată prima pedeapsă de închisoare cu executare pentru un secretar de stat pentru problemele revoluţionarilor – George Costin. Acesta este acuzat de eliberarea nejustificată, contra unor foloase necuvenite, a unui număr mare de certificate de revoluţionar. “Curăţenia trebuie să continue”, spun mai mulţi revoluţionari timişoreni.

 

O condamnare în premieră

George Costin, fost se­cre­tar de stat pentru revoluţionari, a devenit protagonistul unei premiere, fiind primul secretar de stat condamnat pentru in­fracţiuni asociate cu corupţia, precum şi primul demnitar care este judecat şi condamnat pen­tru ceea ce se numeşte, de ani de zile, “afacerea certificatelor de revoluţionar”. Fostul secretar de stat pentru problemele revo­luţionarilor a fost condamnat la şapte ani de închisoare, în ace­laşi dosar fiind condamnaţi alţi zece inculpaţi, între care mem­bri ai Asociaţiei “Decembrie 1989 Metrou România”, dar şi rude ale fostului secretar de stat. Potrivit sentinţei pronunţate de magistraţii Curţii de Apel Piteşti, George Costin a fost condamnat pentru mai multe infracţiuni: iniţiere sau constituire a unui grup in­fracţional organizat,  folo­sirea in­fluenţei şi autorităţii în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite şi  spă­lare de bani. George Costin, care la momen­tul producerii faptelor era pre­şedinte al Asociaţiei “Decembrie 1989 Metrou Ro­mânia”, iar ulte­rior a fost se­cretar de stat la Secretariatul de Stat pen­tru Problemele Revo­luţionarilor din Decembrie 1989, a fost trimis în judecată în iunie 2012.

George CostinConform D.N.A., în calitate de preşedinte al Asociaţiei “De­cembrie 1989 Metrou România”, George Costin împreună cu mai multe persoane au constituit şi condus, în perioada 2009 – 2011, un grup infracţional organizat care viza obţinerea de beneficii financiare. Grupul infracţional a fost organizat în perioada în care persoanele care aveau certifi­cate de revoluţionar au formulat cereri pentru preschimbarea acestor acte şi pentru obţinerea adeverinţei în baza căreia ar fi urmat să beneficieze de in­dem­nizaţiile conferite de celebra Le­gea a Recunoştinţei, din 2004.

În calitate de preşedinte al Asociaţiei “Decembrie 1989 Metrou România”, George Cos­tin şi-a exercitat influenţa şi au­toritatea asupra persoanelor îndreptăţite să preschimbe cer­tificatele de revoluţionar, pentru a obţine pentru sine ori pentru altul sume de bani şi foloase necuvenite, menţionau procu­rorii D.N.A. în acest fel, per­soanele îndreptăţite să bene­ficieze de indemnizaţii au fost determinate să încheie con­tracte de reprezentare prin care erau obligate, după obţinerea drepturilor legale, să plătească asociaţiei anumite sume de bani şi anume: 12.000 de lei şi 5% din suma totală încasată sau 15% din suma totală încasată cu titlu de indemnizaţie reparatorie în­cepând cu anul 2004. Curtea de apel Piteşti, care a pronunţat sen­tinţa în acest dosar, este in­stanţă de fond, prin urmare sen­tinţa nu este definitivă.

O anchetă “unilaterală”

Deşi, aşa cum reiese din rechizitorii, este vorba despre fapte grave şi o reţea extinsă, care a acţionat pe o perioadă lungă de timp, ancheta pare să se fi oprit doar la George Costin şi grupul din jurul său. Nici în Timiş, nici în alte judeţe nu au fost demarate verificări prin care să se poată estima amploa­rea totală a prejudiciului, să se recupereze banii daţi de stat unor falşi revoluţionari sau să se anuleze certificatele eliberate nejustificat.

Într-un răspuns la o inter­pe­lare parlamentară, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revo­luţionarilor preciza că au fost analizate deja 50 de dosare şi au fost înaintate propuneri pentru anularea certificatelor de revo­lu­ţionari preschimbate, dând asi­gurări, încă de pe vremea când George Costin era în fruntea acestei instituţii, că „activitatea de verificare a dosarelor pe baza elementelor de noutate este în plină desfăşurare”.

50 de dosare, însă, faţă de numărul total al dosarelor cu pri­vire la care există suspiciuni, es­te extrem de puţin. Aceasta, deşi s-au solicitat controale inclusiv la nivelul Parlamentului. Deputatul timişean Niculae Mircovici este unul dintre cei care au cerut verificări extinse. Acesta a preci­zat că Legea recunoştinţei are toate pârghiile necesare pentru a îndrepta o greşeală imensă faţă de revoluţionari, şi anume infiltrarea unor impostori care au reuşit să inducă nu numai opro­briul revoluţionarilor, dar şi pe cel public: „În termenul legal de 1 aprilie 2009, toate asociaţiile revoluţionarilor timişoreni au con­testat impostorii, fără a fi primit până azi răspunsul legal. De a­tunci, am solicitat să nu se acor­de plata retroactivă a indemni­za­ţiilor acelora, ceea ce este vala­bil şi acum. George Costin, secreta­rul de stat pentru revoluţionari, a fost arestat şi întrebăm: unde e analiza Guvernului României des­­pre activitatea Secretaria­tului de Stat pentru Revoluţionari? Es­te necesară o verificare urgentă de către Corpul de control al primului-ministru şi un audit al inventarului material, uman şi arhivistic”, declară Niculae Mircovici. Până acum, nu a fost iniţiat un astfel de control extins.

“Noi am început revoluţia în România şi afirmăm: nu vrem schimbare, ci aplicarea legii, căci nerespectarea legilor statu­lui duce la haos. Există structuri ca­re trebuie să funcţioneze compe­tent şi nepartinic. Nu suntem reprezentaţi de altcineva decât de noi înşine. Timişoara este valoare naţională şi constituie multă simbolistică ce deranjează capitala. Revoluţionarii din zona de vest a ţării n-au fost repre­zen­tanţi de George Costin”, mai spune Niculae Mircovici.

Asociaţia 17 Decembrie 1989: “Justiţia îşi face treaba”

Corina UntilaPreşedintele Asociaţiei 17 Decembrie 1989 a Ră­niţilor şi Familiilor Îndoliate din Revoluţia din Timişoara, Corina Untilă, apreciază că această condamnare a lui George Costin arată ca Jus­tiţia îşi face treaba şi că sunt şanse să se facă lumină şi în cazul acordării nelegale de certificate de revoluţionar. ”Din cauza acestui om sunt şi revoluţionari timişoreni care, deşi au avut merite deose­bi­te, nu beneficiază de indem­nizaţii. Cred că prin ceea ce s-a întâmplat la Secretaria­tul de Stat pentru Pro­ble­me­le Revoluţionarilor s-a ajuns la o decredibilizare a revo­luţionarilor. Acest proces de acordare de certificate de revoluţionar a fost aruncat în derizoriu, şi s-a sugerat ideea că, dacă domnul Geor­ge Costin, ca secretar de stat, a comis ilegalităţi, ce să mai aşteptăm de la res­tul?”, susţine Corina Untilă.

A.L.T.A.R.: “Să fie traşi la răspundere toţi cei care au încălcat legea”

Virgil HosuVirgil Hosu, liderul Aso­ciaţiei Luptătorilor din Ti­mi­şoara Arestaţi în Revoluţie A.L.T.A.R. 1989, spune şi el că mandatul lui George Cos­tin la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluţio­narilor din Decembrie 1989 a creat multe probleme unor revoluţionari autentici şi i-a favorizat pe alţii, care nu îşi aveau locul în această ca­tegorie. “Pe timpul man­da­tului său a crescut extrem de mult numărul revoluţiona­rilor. Însă trebuie să se ştie că George Costin nu a fost sin­gur. Au fost în Comisie oa­meni din ministere diferite – şi din Ministerul Justiţiei, şi din Ministerul de Interne, şi din Ministerul Apărării. Toţi aceşti oameni au fost numiţi şi plătiţi de stat ca să-şi facă treaba, adică să facă cură­ţenie, să verifice dosare şi să-i elimine pe impostori. E firesc ca azi şi aceşti oameni să fie traşi la răspundere, alături de George Costin. Mi s-au arătat dosare de revolu­ţionari în care erau doar câ­teva hârtii, complet nerele­vante, şi care au fost apro­bate pe perioada mandatului lui George Costin.”

Print Friendly, PDF & Email