Primarul Timişoarei Nicolae Robu: “Descentralizarea este o nevoie acută a României”

Nicolae RobuPrimarul Timişoarei şi-a manifestat, vineri, solidaritatea cu colegii săi, primari ai localităţilor din judeţ, care au primit fonduri insuficiente pentru localităţile pe care le administrează. Edilul a apreciat că descentralizarea ar putea reprezenta o soluţie pentru problemele cu care se confruntă reprezentanţii administraţiilor publice locale şi a opinat că banii proveniţi din colectarea de taxe şi impozite locale ar trebui să rămână sau să se întoarcă într-o mai mare măsură pentru a fi utilizaţi în beneficiul unor proiecte de interes local.

 

“Procente mai mari din încasările proprii ar trebui să le rămână autorităţilor publice locale”

Edilul liberal al Timişoarei, Nicolae Robu, şi-a manifestat, vineri, solidaritatea cu primarii localităţilor din judeţ care au semnalat public faptul că, în urma unei recente hotărâri de Guvern care decide modul de împărţire a sumelor aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit încasate în anul 2013 şi a sumelor defalcate din TVA destinate echilibrării bugetelor locale nu au primit deloc fonduri, situaţie în care gestionarea, în 2015, a proiectelor comunităţilor locale pe care le conduc se va dovedi problematică.

Evident că sunt solidar cu colegii primari din judeţ care sunt nemulţumiţi de sumele pe care le primesc”, spune Nicolae Robu. Adăugând că ar fi de dorit ca procente mai mari din încasările proprii să le rămână autorităţilor publice locale sau, dacă aceste încasări ajung, totuşi, la bugetul centralizat de stat, atunci ele să se întoarcă în măsură mai mare înapoi în teritoriu, pentru a acoperi astfel nevoile comunităţilor locale.

Primarul a explicat şi că, în baza noului sistem de împărţire a fondurilor, instituit de Legea bugetului de stat pe 2015 (Legea 186/2014), Timişoara a primit mai mulţi bani decât în anul anterior, întrucât alocările au fost decise în baza unui algoritm care ţine cont inclusiv de numărul de locuitori şi de încasările de fonduri pe fiecare localitate în parte.

În ceea ce priveşte modul de distribuire a banilor către administraţiile publice locale, edilul a explicat că, în baza prevederilor Legii bugetului de stat pe 2015, fondurile care rămân după ce se împart sumele necesare asigurării limitelor de venituri pentru fiecare categorie de unitate administrativ-teritorială,fac obiectul unei alte împărţiri, aceasta fiind cea reglementată prin hotărârea conexă Legii bugetului de stat pe 2015, care a fost emisă de Guvern la începutul acestui an, fiind publicată în Monitorul Oficial în 16 ianuarie 2015. Această hotărâre de guvern a făcut, de altfel, obiectul nemulţumirii formulate public de către primarul localităţii Lenauheim, Ilie Suciu. Acesta a semnalat faptul că, la împărţirea sumelor aferente cotei de 18,5% din impozitul pe venit, încasate în anul 2013, şi a sumelor defalcate din TVA destinate echilibrării bugetelor locale, 37 de localităţi din Timiş au fost lăsate de guvernanţi pe dinafara listei.

În contextul referirilor la modalităţile de distribuire a banilor de la bugetul consolidat de stat, edilul Timişoarei a precizat că “descentralizarea este o nevoie acută a României” şi a adăugat că personal este adeptul unei descentralizări pronunţate. Nicolae Robu a apreciat şi că sume mai mari din veniturile proprii realizate ar trebui lăsate la îndemâna autorităţilor publice locale, întrucât acestea cunosc cel mai bine nevoile comunităţilor în fruntea cărora se află.

Cât despre îndelung discutatul proiect al regionalizării, edilul a opinat că, în forma în care a fost prezentat el iniţial, acesta nu a fost gândit bine şi a apreciat că, dacă un astfel de proiect nu este extrem de riguros conceput, atunci “regionalizarea poate aduce cu sine un nou soi de centralism”.

 

Un algoritm nou de distribuire a banilor, introdus în baza Legii bugetului de stat pe 2015

Sigla ANAFPentru anul în curs, în baza unei derogări de la prevederile Legii 273/2006 (Legea privind Finanţele Publice Locale), Guvernul a instituit, prin Legea bugetului de stat pe 2015, limite de venituri proprii pe categorii de unităţi administrativ-teritoriale. Stabilite în funcţie de veniturile proprii realizate pe 2013, limitele prevăzute sunt de 1,5 milioane de lei pentru comune, 6 milioane de lei pentru oraşe, 20 de milioane de lei pentru municipii,  50 milioane de lei pentru municipii reşedinţe de judeţ şi 80 milioane de lei pentru judeţe.

În baza Legii bugetului de stat pe 2015, unităţile administrativ-teritoriale care nu realizează venituri proprii până la nivelul limitelor stabilite primesc sume de echilibrare din cota de 18,5% din impozitul pe venit, încasate la nivelul fiecărui judeţ în parte, şi din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare.

Suma alocată din cota de 18,5% din impozitul pe venit, încasată pe anul 2013 la nivelul judeţului, se repartizează astfel: 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, diferenţa de sumă se repartizează proporţional cu ponderea fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în totalul necesar pentru atingerea limitelor stabilite.

Ulterior, sumele rămase după alocările prevăzute anterior se repartizează pentru bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice sau a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, astfel: 55% în funcţie de numărul locuitorilor din fiecare unitate administrativ-teritorială în parte,15% în funcţie de suprafaţa din intravilanul unităţilor administrativ-teritoriale, 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale cu un grad de colectare a impozitelor şi taxelor locale pe proprietate de cel puţin 90% pe ultimul an, 15%, în mod egal, unităţilor administrativ-teritoriale care au aprobat în urmă cu doi ani cel puţin un proiect cu finanţare din fonduri externe nerambursabile.

Legea bugetului de stat pe 2015 prevede şi că, în situaţia în care, în cadrul unui judeţ, suma din cota de 18,5% din impozitul pe venit nu este suficientă pentru asigurarea limitelor de venituri stabilite, atunci se repartizează sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale. Potrivit textului de lege citat, sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, rămase după asigurarea limitelor de venituri, se repartizează pe judeţe, ţinând cont de următoarele criterii: 55% în funcţie de numărul locuitorilor judeţului, 15% în funcţie de suprafaţa judeţului, 30% în funcţie de lungimea drumurilor judeţene şi comunale.

Din sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale repartizate potrivit prevederilor conţinute în Legea bugetului, o cotă de 27% se alocă bugetului propriu al judeţului, iar diferenţa se repartizează pe comune, oraşe, municipii, prin decizie a directorului general al Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice sau a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice, în baza criteriilor enunţate anterior.

Potrivit proiectului de buget disponibil spre consultare pe pagina de internet a CJ Timiş, care urmează să fie dezbătut în cadrul primei şedinţe de plen a CJT din acest an, judeţului Timiş i-au revenit de la bugetul consolidat de stat, pentru anul 2015, 44 milioane de lei pentru echilibrarea bugetului propriu, din cota de 18,5%, în vreme ce, din sumele defalcate din TVA, au fost oferiţi Timişului, pentru echilibrare, 2,46 milioane de lei, adică de zece ori mai puţin decât anul trecut.  Acestor sume li s-au adăugat, potrivit prevederilor cuprinse într-o anexă a hotărârii de Guvern care decide asupra împărţirii banilor în vederea asigurării limitelor de venituri stabilite pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, alţi 48,7 milioane de lei, care au fost alocaţi unui număr de 63 de unităţi administrativ-teritoriale.

Print Friendly, PDF & Email