Primarul din Biled, revocat din funcţie pe motiv de condamnare

Acesta anunţă că va contesta decizia, dar, dacă va pierde, va candida din nou

Acuzele de deturnare de fonduri europene şi fals în declaraţii şi înscrisuri publice i-au atras primarului din Biled, în februarie, condamnarea la un an şi jumătate de închisoare cu suspendare. După mai bine de opt luni de tergiversare, pe care prefectul le pune pe seama “corespondenţei interinstituţionale”, acum, a fost semnat ordinul vizând încetarea de drept a mandatului primarului. Leontin Duţă spune că va candida, convins fiind că va câştiga din nou. 

Primarul respinge acuzele care i se aduc

Leontin DutaPrimarul din Biled, Leontin Duţă, a fost condamnat de Curtea de Apel Timişoara, în februarie, la un an şi ju­mătate de închisoare cu suspendare, pentru deturnare de fonduri europene şi fals în declaraţii şi înscrisuri publice. El este acuzat că ar fi solicitat subven­ţii de la A.P.I.A. pentru 63, 7 hectare de teren care erau deja date în arendă.

Ordinul vizând încetarea de drept a mandatului primarului a fost emis abia zilele acestea, întârziere pusă de pre­fec­tul Eu­gen Dogariu pe seama co­responden­ţei interinstituţionale. Acest ordin poa­te fi, însă, atacat în conten­cios admi­nistrativ de către primarul demis, în termen de zece zile, urmând ca, dacă rămâne valabil, în termen de 90 de zile, să se organizeze alegeri locale.

În 2009, pe numele primarului, procurorii D.N.A. au întocmit un re­chizitoriu, ca urmare a unei sesizări pri­mite din partea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură Timiş. Refu­zul A.P.I.A. de a acorda subvenţia soli­citată şi, apoi, sesizarea adresată D.­N.A. au intervenit ca urmare a solicită­rii primarului de a primi sume din bu­getul general al comunităţii europene pentru 63,7 hectare de păşune aparţi­nând localităţii Biled, despre care se ştia însă că ar fi închiriate pe opt ani Asociaţiei de Crescători de Animale “Viitorul Bilezean”. Primarul a depus atunci, pe lângă cererea de acordare a subvenţiei, şi o declaraţie pe proprie răspundere potrivit căreia nu se înca­sau taxe de păşunat pentru respectivul teren şi nici nu erau generate venituri prin închirierea, arendarea sau con­cesionarea lui.

Eugen DogariuReprezentanţii A.P.I.A. Timiş i-au sesizat pe reprezentanţii D.N.A. ca ur­mare a ceea ce au apreciat a fi fals în declaraţii şi prezentare de documente şi declaraţii inexacte şi incomplete, în scopul obţinerii de fonduri din bugetul general al Comunităţii Europene sau din bugetele administrate de acestea. Reprezentanţii A.P.I.A. susţineau că terenul pentru care primarul solicitase acordarea de subvenţii era închiriat pe opt ani Asociaţiei Crescătorilor de Animale “Viitorul Bilezean”, încă din 2006. Un an mai târziu, aceeaşi supra­faţă de păşune aparţinând izlazului Biled a fost închiriată şi Asociaţiei Crescători­lor de Vaci cu Lapte Timiş, cele două aso­ciaţii ajungând să tranşeze problema proprietăţii în instanţă. Justiţia a dat câştig de cauză Asociaţiei Crescători­lor de Animale “Viitorul Bilezean”.

Leontin Duţă e convins că va câştiga din nou

Contactat pentru a oferi lămuriri cu privire la situaţia în care se află şi la acuzele care i se aduc, Leontin Duţă spune că ordinul emis de prefect nu a ajuns încă în posesia sa, dar că este hotărât să îl atace în contencios admi­nis­trativ. Mai mult, declară că, în even­tualitatea în care nu va avea câştig de cauză, va candida din nou, pentru că “le­­gea îmi permite şi ei ştiu asta, nu înţeleg de ce a fost nevoie să se întâm­ple toate astea”.

Primarul revocat din funcţie mai spune că există şi alţi primari în ţară în situaţia sa şi completează că nu vede ce a făcut rău, depunând, în beneficiul comunităţii pe care o reprezenta, cere­rea de acordare de subvenţii de către A.P.I.A., în ultima zi în care era îngă­dui­tă depunerea cererilor.

La fel ca în răspunsurile acordate în trecut pentru TIMPOLIS, Leontin Duţă şi-a invocat şi de această dată ne­vinovăţia şi şi-a manifestat convinge­rea că Justiţia îi va face dreptate, pre­cizând că procesul “nu se va judeca în Timiş” şi făcând referire la caracterul injust al tuturor acuzelor care i-au fost aduse de-a lungul timpului.

Acesta mai spune că toate solici­tările pe care le-a făcut au fost în be­ne­ficiul comunităţii, şi nu în folos per­sonal, că a avut împuternicire din par­tea Consiliului Local şi că res­pectiva bucată de păşune nu era închi­riată, ci dată în administrare Asociaţiei “Viito­rul Bilezean”, dar că reprezen­tanţii asociaţiei nu şi-ar fi respectat obligaţiile prevăzute în contractul de adminis­tra­re, motiv pentru care a fost deschis un proces pentru rezilierea contractului.

Print Friendly, PDF & Email

Articol scris de

Jurnalist Timpolis