Primarii care au în derulare proiecte europene, recompensaţi cu prime

Sindicatele sunt nemulţumite: „Funcţionarii care se ocupă de implementarea efectivă sunt uitaţi”

Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat zilele trecute că primarii vor beneficia de salarii mai mari şi de schimbarea sistemului de calculare a acestora, în funcţie de numărul de locuitori ai localităţilor, fiind luat în calcul şi un spor pentru fonduri europene. Unii lideri din mediul sindical spun că nu e normal să fie uitaţi funcţionarii care se ocupă de implementarea efectivă a acestor proiecte.

 

Prime de primari

Greva functionar publicDemonstrând că e consecvent în ideile sale, vicepremierul Liviu Drag­nea a reluat zilele trecute teoria vehi­culată în urmă cu ceva vreme, con­form căreia salariile primarilor trebuie mărite consistent şi rapid. „(…) Vreau ca salariile primarilor să fie mărite. În opinia mea, în ultimii câţiva ani de zile se perpetuează o ipocrizie, că primarul nu are nevoie de salariu, că fură”. El a susţinut că această explicaţie a fost inventată „prin 2000 şi ceva de nişte oameni care aveau nişte funcţii prin Guvernul României”. Vicepremie­rul Dragnea a susţinut că responsa­bili­tatea primarilor pentru documentele pe care le semnează în această calitate este foarte mare, inclusiv în ceea ce pri­veşte proiectele finanţate din fon­duri europene. Acesta a menţionat că a avut o discuţie cu ministrul pentru Fondurile Europene, Eugen Teodo­rovici, pentru ca inclusiv primarii să be­neficieze de sporuri în cazul absorb­ţiei de fonduri europene, chiar dacă nu vor fi de 75%: „Am vorbit cu domnul Teodorovici să încercăm să vedem cum putem modifica legislaţia pentru ca un primar să primească, poate nu 75% în plus la salariu, pentru că nu trei sfer­turi din munca lui este pentru proiec­tele europene, dar un procent care să fie legat de munca şi timpul pe care îl dedică acelor proiecte”.

Liviu Dragnea a mai menţionat că o altă măsură pe care o are în ve­dere vizează salarizarea primarilor în func­ţie de numărul de locuitori ai loca­li­tăţilor, şi nu în funcţie de încadrarea acestora în categorii: comună, oraş sau municipiu.

Vicepremierul a specificat că mă­surile privind salarizarea primarilor sunt cuprinse în proiectul care va modifica legea administraţiei locale.

Sindicat: „Cum rămâne cu salariaţii?”

Liderul Sindicatului Funcţionarilor Publici din Primăria Timişoara, Tibe­riu Negrei, consideră că nu este nor­mal să se discute doar despre recom­pensarea primarilor şi despre creşteri salariale în cazul lor şi să se uite ma­rea masă a funcţionarilor, care au sa­larii extrem de mici: „Văd că există pre­ocupări şi se fac presiuni din zona Pu­terii, să crească salariile primarilor şi să li se dea tot felul de prime, pe mo­tiv că nu câştigă suficient. Dar ce fa­cem cu marea masă a salariaţilor? Domnul prim-ministru Viorel Ponta pare să fi uitat complet de funcţionarii din admi­nistraţia publică locală care, în destul de multe cazuri, au salarii sub 1.000 de lei”. În plus, mai spune Tiberiu Negrei, şi acum, Curtea de Conturi face con­troa­le şi lasă sarcini Primă­riilor să recu­pereze presupuse sume încasate ilegal de funcţionarii care au nişte salarii sub pragul minimei decen­ţe. Nu ştiu cât va mai putea continua această situaţie.

Liderul sindical menţionează că în administraţia locală există extrem de mari nemulţumiri legate de normele care reglementează salarizarea în sectorul public în 2014, şi care fac referiri la creşteri salariale doar în cazul învăţământului şi sănătăţii. „Noi, Federaţia Naţională a Sindicatelor, am trimis deja o listă de revendicări la Guvern. Nu este normal ca de un an şi jumătate să nu fim invitaţi la discuţii cu factorii de decizie, şi dacă vom conti­nua să fim ignoraţi, pregătim acţiuni ample de protest, la care vor lua cu siguranţă parte şi funcţionarii din administraţia publică din vestul ţării”, mai spune Tiberiu Negrei.

Print Friendly, PDF & Email