Primăria Timișoara va avea o singură structură responsabilă şi de educație, și de sănătate

Dominic Fritz. Foto: PMT

Două proiecte de hotărâre privind reorganizarea instituției au fost propuse de Primăria Municipiului Timișoara Consiliului Local. Unul prevede înfiinţarea a unei structuri responsabile de educație și sănătate. Iar celălalt, modioficarea organizării şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate, cu un număr mai redus de posturi.

 

Unul dintre proiecte prevede ca toate serviciile și structurile care se ocupă de educație și sănătate să fie comasate în Administrația pentru Educație și Sănătate a Municipiului Timișoara. Noua instituție publică va îngloba activitățile desfășurate în prezent de Serviciul Public Asistență Medicală Școlară, Serviciul Public Creșe, aparatul de specialitate al primarului cu privire la finanțarea învățământului, administrarea clădirilor și terenurilor unităților de învățământ/sanitare, planificarea, organizarea, verificarea și recepția lucrărilor de reparații, reabilitări și investiții aferente școlilor și spitalelor, monitorizarea managementului spitalelor.

Această structură, care ar urma să devină partenerul de dialog și reforme locale al Inspectoratului Școlar Județean Timiș și al unităților de învățământ, se va implica în îmbunătățirea ofertei educaționale și atragerea de personal calificat pentru educație, va iniția achiziția de imobile pentru desfășurarea activităților școlare şi medicale, va elabora și implementa o strategie sanitară a Timișoarei în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică.

„Comasarea acestor activități într-o singură structură funcțională va însemna servicii de calitate, decizii unitare și putere de răspuns mai rapidă din partea administrației la nevoile copiilor, familiilor lor, cadrelor didactice, precum și a personalului medical și al bolnavilor. Prin această reorganizare va rezulta o reducere a numărului de posturi cu 128, prin comasarea unor departamente conexe (financiar, administrativ, juridic, resurse umane, achiziții publice)”, declară primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Cum înființarea Administrației pentru Educație și Sănătate a Municipiului Timișoara înseamnă și mutarea unor posturi din aparatul propriu și influențează în mod direct organigrama și statul de funcții al Primăriei, celălalt proiect de hotărâre trimis Consiliului Local prevede aprobarea organizării şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate. De asemenea, propune abrogarea hotărârii de Consiliu Local care a aprobat organigrama care este în prezent atacată în instanță, înlăturând, astfel, blocajele administrative actuale.

Prin aceste modificări se are în vedere reorganizarea domeniului protecției mediului și al salubrizării și al managementului deșeurilor,  înființarea Serviciului Transport Feroviar care va gestiona proiectul trenului-tramvai Tmișoara – Reșița și proiectele finanțate prin PNRR și POR privind conectarea infrastructurii feroviare metropolitane și regionale cu transportul public local şi înființarea Biroului Urmărire Contracte și Eliberare Domeniul Public, pentru o mai bună gestionare a disciplinei comerciale pe spațiul public. Numărul de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului va fi de 624, reducându-se față de structura actuală.

Chiar dacă cele două proiecte de Hotărâri de Consiliu Local nu intră sub incidența legislativă privind procesul de transparență decizională, Primăria anunţă că face și acest demers suplimentar și le introduce în consultare publică pe o perioadă de 30 de zile. De asemenea, tot în mod suplimentar față de cerințele legale, aceste proiecte de hotărâre au obținut și avizul comisiei paritare a Municipalităţii.

Cele două proiecte de hotărâre care stau la baza înființării Administrației pentru Educație și Sănătate a Municipiului Timișoara și a reorganizării aparatului de specialitate al Primăriei Municipiului Timișoara au fost publicate pe portalul Primăriei Timișoara și pot fi consultate aici şi aici.

Ele vor intra în vigoare după aprobarea de către Consiliul Local Timișoara.

 

Print Friendly, PDF & Email