Primăria Timişoara sprijină peste 350 de elevi pentru a beneficia de programe de pregătire profesională

Sursă foto: PMT

Cinci şcoli din Timişoara sunt sprijinite de Primărie în atragerea de finanţare europeană și în derularea proiectelor, acordându-le sumele care le revin drept contribuție proprie. Școlile respective sunt agajate în parteneriate în două proiecte importante pentru pregătirea profesională a elevilor, orientată spre piața muncii.

 

Unul dintre proiecte prin care Municipalitatea se implică în dezvoltarea învățământului liceal, profesional și dual este TOP – Training Opportunity for Profession, depus de Inspectoratul Școlar Județean în cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a proiectului, care vizează creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă, este de apropae 2 milioane de lei și se desfășoară pe perioada 2022 – 2023. În cadrul acestui proiect, Primăria va susține participarea a trei școli.

Potrivit oficialilor Municipalităţii, echipele de proiect își propun dezvoltarea și consolidarea unei rețele de minimum 33 de parteneriate/convenții între cele trei unități școlare partenere și partenerii de practică. 185 de elevi, care reprezintă grupul țință al proiectului, vor fi instruiți prin programe de învățare la locul de muncă și care să-i pregătească pentru piața muncii. De asemenea, vor fi implicați împreună cu îndrumătorii din echipele de proiect în crearea unei firme, în organizarea a trei târguri și trei concursuri de meserii.

Liceul Tehnologic Transporturi Auto are un buget de peste 350.000 de lei, cu contribuție proprie de puţin peste 7.000 de lei, sumă care va fi suportată de bugetul local. Elevii vor beneficia de stagii de pregătire practică pentru meseriile de mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, mecanic auto, în activități inovative de tip firmă de exercițiu și concurs de meserii. Vor avea la dispoziție și echipamente noi: o multifuncţională, un laptop și un tester diagnoză auto.

Colegiul Economic „Francesco Saverio Nitti” are un buget de 303.000 de lei și o contribuție proprie de peste 6.000 de lei. Proiectul vizează realizarea de stagii de pregătire în comerț, turism și alimentație, activități inovative de tip firmă de exercițiu și concurs de meserii. Vor fi achiziționate o mașină de gătit, o masă rece cu două uși, un feliator mezeluri, o mașină de gătit electrică, un suport înalt deschis, un mixer multifuncțional, un blender, o vitrină frigorifică dublă.

Colegiului Tehnic “Emanuil Ungureanu” are un buget de peste 413.00 de lei, din care contribuţia proprie este de apropae 8300 de lei. Proiectul vizează identificarea, selectarea și implicarea grupului țintă în activitățile proiectului, dezvoltarea și implementarea unui sistem complex de parteneriate, implementarea programului de învățare la locul de muncă pentru elevi. De asemenea vor fi achiziționate o trusă învățare circuite digitale şi un tablou electric cu module de comandă pentru acționări.

Un alt proiect depus de Inspectoratul Școlar Județean Timiș, tot pentru pregătirea meseriașilor este: Internship pentru o carieră profesională de succes, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, anunţă Primăria Timişoara. Obiectivele sunt similare primului proiect, iar beneficiari vor fi 183 de elevi. Valoarea totală este de  apropae 2.200.000 de lei. Proiectul se desfășoară pe perioada 2022-2023 și are ca partenere și două licee din Timișoara.

Liceul Tehnologic „Azur” are un buget de 241.008,73 lei, din care contribuția proprie este de 4.820,17 lei și va fi suportată de bugetul local. Proiectul vizează stagii de pregătire practică- calificare operator fabricarea și prelucrarea polimerilor, resurse naturale și protecția mediului, tehnician ecolog și protecția calității mediului.

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” are un buget de peste 800.000 de lei și o contribuție proprie de puţin peste 16.000 de lei, alocată de la bugetul local. Prin proiect vor fi oferite stagii de pregătire practică învățământ dual pentru pregătirea în meseeriile de electrician aparate și echipamente electrice, electromecanic utilaje și instalații industriale, operator mașini cu comandă numerică, în domeniul servicii/calificarea tehnician în activități economice, în activități inovative de tip firmă de exercițiu și concurs de meserii. Vor fi achiziționate un strung educațional și un soft contabilitate pentru elevii de la domeniul economic.

Suma totală a contribuției de la bugetul local pentru cele cinci școli implicate în cele două proiecte este de aproape 280.000 de lei. De asemenea, Primăria suportă și costul cazării și cantinei pentru elevii din clasele profesionale/duale din zece școli timișorene, finanțarea fiind de 600.000 de lei pe an, bani proveniţi de la bugetul local.

 

Print Friendly, PDF & Email