Primăria Timişoara – dispusă să dea 600.000 de lei pentru evaluarea imobilelor din patrimoniu

Problema lipsei unei evaluări corecte şi actualizate a clădirilor nu este una nouă la Timişoara, de ani de zile constatându-se, cu ocazia auditurilor, că Primăria Timişoara nu deţine o situaţie corectă şi reală a valorii imobilelor din patrimoniul său. Ca atare, în acest an municipalitatea timişoreană a decis să iniţieze o acţiune amplă de evaluare, în cadrul unui contract a cărui valoare iniţială o estimează la peste jumătate de milion de lei.

O marjă mare pentru evaluator

Primaria-TimisoaraPrimăria Timişoara a anunţat zilele trecute iniţierea procedurii de licitaţie deschisă privind atribuirea contractului de prestări-servicii având ca obiect contractul “Întocmire rapoarte tehnice pentru evaluarea, reevaluarea imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara, a Statului Român şi a celor pentru care Municipiul Timişoara are un interes”. Municipalitatea a realizat o estimare iniţială a valorii acestui contract, care se va întinde pe doi ani, la suma de 600.000 de lei. De aceşti bani firma care va câştiga licitaţia va trebui să presteze servicii de arhitectură, servicii de inginerie, servicii de amenajare urbană şi de arhitectură peisagistică, precum şi servicii conexe de consultanţă ştiinţifică şi tehnică, de testare şi analiză.

Ca şi la alte contracte ale Primăriei Timişoara, şi acesta va avea o marjă destul de mare, în sensul că, potrivit anunţului, cantitatea minimă prestată în baza acestui contract este de zece rapoarte privind evaluarea şi reevaluarea imobilelor şi cantitatea maximă este de 2.000 de rapoarte.

simion mosiu"Primăria trebuia să iniţieze de foarte multă vreme această operaţiune de evaluare a imobilelor din patrimoniul său. Dar se pare că în anii care au trecut nu a existat interes pentru clarificarea chestiunilor legate de patrimoniu. Şi aceasta pentru că, atâta vreme cât există neclarităţi, e mult mai uşor să se speculeze şi să se deruleze activităţi şi tranzacţii la limita legii. Curtea de Conturi a cerut de denumărate ori inventarierea exactă a patrimoniului Primăriei, şi nu degeaba. Atâta vreme cât se ştie exact care e situaţia patrimoniului, nu mai intră nimeni abuziv pe proprietatea Primăriei şi nu se mai fac reven-dicări pe clădiri care au fost de la început ale municipalităţii. Opinia mea este că nu s-a dorit să se realizeze aceste evaluări, pentru că nu a existat interes ca lucrurile să fie clare”; susţine consilierul local P.D.-L. Simion Moşiu.

Probleme vechi perpetuate

La ultimele audituri efectuate la Primăria Timişoara, inspectorii au consemnat  tot felul de nereguli legate de evaluarea unor bunuri din patrimoniul Primăriei şi a societăţilor sau regiilor subordonate.  S-a constatat, de pildă, că în listele de inventariere se regăsesc situaţii în care sunt nominalizate elemente patrimoniale, fără valoare. De asemenea, în listele de inventariere nu erau nominalizate terenurile concesionate în baza contractelor de concesiune încheiate cu persoanele juridice, cu excepţia societăţilor comerciale şi a unor regii automone de subordonare locală.

Curtea de Conturi a mai constatat că nu există un inventar al mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, nici al dotărilor existente care să fie predate de mai multe firme care s-au ocupat de afişajul stradal şi care au lucrat cu elemente din patrimoniul Primăriei. Totodată, la unul dintre ultimele audituri se consemna că valoarea de execuţie a obiectivului de investiţii “Parcul Uzinei” (care a stârnit numeroase controverse din cauza ansamblului “Stonehenge”, extrem de scump şi despre care s-a spus că nu se potriveşte deloc cu zona), conform situaţiilor de lucrări executate recepţionate şi acceptate la plată, precum şi a facturilor emise şi achitate de Primăria Timişoara, “nu corespunde cu valoarea investiţiei evidenţiată în patrimoniul autorităţii locale, înregistrându-se o valoare mai mică declarată şi evidenţiată patrimonial decât valoarea executată şi achitată”.

Print Friendly, PDF & Email