Primăria Timişoara a primit o ofertă pentru elaborarea strategiei de alimentare cu energie termică a oraşului

Primăria Timișoara anunţă că a primit o singură ofertă în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziție pentru servicii de întocmire a Strategiei de alimentare cu energie termică a Timişoarei.

 

Oferta a fost depusă de o firmă din București, Energy Serv. Finanțarea va fi asigurată cu fonduri de la bugetul local, valoarea estimată a contractului de servicii fiind de 297.000 de lei fără TVA, cu o durată de execuție de 90 de zile.

Strategia de alimentare cu energie termică a consumatorilor din Timișoara va include soluțiile tehnice și economice pentru modernizarea sistemului de încălzire pe tot lanțul producție-transport/distribuție – consum energie, proiecte de investiții, până în anul 2026, și studii pentru continuarea investițiilor după 2026, anunţă Municipalitatea.

Serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din municipiul Timișoara trebuie menținut și dezvoltat, întrucât acesta poate asigura energie termică pentru sectorul rezidențial, dar şi non-rezidențial, în condiții de siguranță, eficiență energetică și performanță economică ridicată, având totodată un impact pozitiv asupra protecției și conservării mediului ambiant prin controlul strict al emisiilor poluante”, declară reprezentanţii Primăriei Timişoara.

Scopul elaborării strategiei este de a identifica și prioritiza necesitățile investiționale, astfel încât să respecte conformarea cu politicile naționale și europene în domeniul energiei și mediului, luând în considerare suportabilitatea investițiilor de către populație și capacitatea locală de implementare a proiectului.

Obiectivele strategiei sunt reprezentate de atingerea simultană a următoarelor ținte: reducerea emisiilor interne de gaze cu efect de seră cu cel puțin 50% până în 2030, comparativ cu 2020, un consum de energie din surse regenerabile de 32% în 2030, îmbunătățirea eficienței energetice cu 32,5% în 2030, şi îndeplinirea până în 2030 a criteriilor care definesc un sistem eficient de încălzire centralizată.

Print Friendly, PDF & Email