Primăria Timişoara a încredinţat o lucrare de studii educaționale nu Universităţii de Vest din Timişoara, ci universităţii din Cluj

Foto: Eye in the Sky

Oficialii Universităţii de Vest din Timişoara se declară surprinşi de faptul că Primăria Timişoara, instituţie cu care se află într-un parteneriat funcţional, a încredinţat o lucrare de studii educaționale Universităţii „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, asta deşi UVT dezvoltă zeci de proiecte de utilitate publică, în parteneriate strategice cu administrația și mediul de afaceri. UVT transmite că își dorește ca parteneriatul său cu administrația locală să fie activ și îndreptat spre nevoile comunității timișorene

 

„O știre relativ banală, apărută în weekend, relatează despre o lucrare pe care Primăria Municipiului Timișoara o acordă prin încredințare directă unui furnizor de studii educaționale. Probabil că relevanța scăzută a valorii acestei lucrări, încredințate unui furnizor din afara Timișoarei, Universitatea «Babeș Bolyai», ar fi lăsat știrea în planul doi, însă obiectivul studiului ce urmează să fie realizat este unul semnificativ și anume «direcționarea eficientă a investițiilor publice, pentru dezvoltarea sistemului educațional». Astfel, cităm din documentația contractului, «prin raportare la informațiile obținute prin realizarea studiului, investițiile viitoare în infrastructura educațională vor ține cont de necesitățile reale din municipiu și zona sa urbană funcțională, în funcție de nivelul de învățământ, gradul de ocupare a sălilor de clasă, condițiile minime de funcționare, corelat cu trendul demografic al fiecărui areal în parte»”, se arată într-un comunicat de presă al Universităţii de Vest din Timişoara.

UVT, reamintesc reprezentanţii instituţiei, se află de multă vreme într-un parteneriat funcțional cu Primăria Timişoara, cu rezultate semnificative în multe domenii de activitate: „Tocmai pentru că UVT a reușit să seteze acest tip de parteneriat cu Primăria Timişoara, instituția noastră este acum obligată să constate că în legătură cu realizarea acestui studiu de nevoi educaționale în preuniversitarul din Timișoara a apărut o contradicție din partea Primăriei: administrația locală cheamă o universitate din afara orașului ca să realizeze o diagnoză prin care să fie identificate nevoile spre care se vor îndrepta resursele bugetului local destinat educației preuniversitare.”

Oficialii UVT subliniază că universitatea are expertiză de calitate în domeniul politicilor pentru educație, la UVT fiind consacrate programele de studii de licență, masterat și doctorat în domeniul Ştiințelor educației, fiind, de asemenea, binecunoscut și Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic care susține programele de studii de masterat didactic, printre mai multe tipuri de programe specifice, aceste studii de masterat fiind cele mai importante linii de pregătire și dezvoltare a carierei profesorilor din preuniversitar. De asemenea, la UVT funcționează de zece ani și Departamentul pentru Relația cu Mediul Preuniversitar, în care sunt centralizate resurse și baze de date apreciabile, structurate prin proiectele și studiile asupra mediului preuniversitar pe care acest departament le-a realizat în cele zece județe ale macro-regiunii vest. Nu în ultimul rând, la UVT funcționează Centrul de Dezvoltare Regională și Amenajare Rațională a Teritoriului, care reunește specialiști de calibru în domeniile dezvoltării și planificării teritoriale, sociologiei și geografiei umane.

„În acest context putem considera că UVT poate oferi o diagnoză a mediului educațional local la un nivel de expertiză incomparabil mai bun față de oricare altă entitate cu competențe în domeniu, dar care nu este parte a comunității noastre. (…) Nu înțelegem, de aceea, cum a fost posibilă o astfel de decizie, de încredințare a unei lucrări de studii educaționale către un furnizor de date exterior vieții orașului, atât timp cât UVT, care grupează o comunitate semnificativă, formată din peste 1000 de cadre universitare și peste 15.000 de studenți, care dezvoltă zeci de proiecte de utilitate publică, în parteneriate strategice cu administrația și mediul de afaceri, este un partener deocamdată neglijat. Este perfect plauzibil să interpretăm decizia luată de administrația locală chiar și printr-o insidioasă auto-sabotare a intereselor Timișoarei, produsă chiar din interiorul PMT o ipoteză față de care mediul universitar timișorean își exprimă îngrijorarea cum, de altfel, este posibil și ca reprezentanții PMT să se fi adresat altfel decât instituțional unor membri ai comunității UVT”, atrag atenţia reprezentanţii universităţii.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea, consideră că această scăpare a Municipalităţii timişorene poată fi corijată chiar de către comunitatea academică, prin cooperare, iar „UVT își dorește depășirea acestui moment de impas și consideră că poate să contribuie în mod real la conturarea viziunii de viitor pentru dezvoltarea Timișoarei, pe dimensiunea educațională, dar și în alte direcții strategice.”

În replică, reprezetnaţii Municipalităţii declară că  este vorba despre o lucrare realizată nu prin încredințare directă, ci prin achiziție directă.

 

Print Friendly, PDF & Email