Primăria nu renunţă la tunul imobiliar pus la cale pentru P.S.D. Timiş

Primăria nu renunţă la ideea de a vinde P.S.D. Timiş un imobil de 1360 de metri pătraţi, în centrul Timişoarei, la preţul de 100.000 de euro. Subevaluat de aproape opt ori, raportând preţul la valoarea de referinţă pe baza căreia notarii publici din Timişoara percep taxele minime către stat, la vânzarea – cumpărarea unui imobil. Sunt, însă, voci care spun  că, luând în calcul şi terenul aferent clădirii, ar fi vorba despre un preţ de 15 ori mai mic decât cel real. Un partid din Opoziţie protestează oficial: Forţa Civică. Şi cere retragerea de pe ordinea de zi a următoarelor şedinţe ale Consiliului Local Timişoara a acestui proiect şi solicită sesizarea instituţiilor abilitate să verifice legalitatea demersului.

Sediu PSD Timis Splai T VladimirescuCu o zi înainte de plenul Consiliului Local Timişoara, de săptămâna trecu­tă, TIMPOLIS atrăgea atenţia asupra ilegalităţii pe cale să se producă prin vânzarea de către Primărie către P.S.D. Timiş a unui sediu mult sube­valuat. Surse din A.D.P. – ani de zile, proprie­tara acestei clădiri – spun că imobilul ar valora de 15 ori mai mult. E vorba despre imobilul în care P.S.D. Timiş îşi are în momentul de faţă se­diul, ampla­sat pe Splaiul Tudor Vladi­mirescu nr. 26.

Proiectul nu a trecut de Consiliul Local datorită unui singur om care s-a împotrivit, consilierul P.P.D.D. Petrică Folică. Interesantă a fost atitudinea a doi consilieri P.N.Ţ.C.D., Flavius Boncea şi Bogdan Herzog, care, în loc să facă opoziţie, au votat “pentru”, în baza unui “gentlesmen’s agree­ment”, şi a consilierilor P.D.L., care nu au fost niciunul prezent la şedinţă.

În urma acestei şedinţe de plen, dat fiind că Primăria îşi menţine po­zi­ţia şi vrea să repună la vot, în urmă­toa­rele şedinţe de Consiliu Local, acest proiect, reprezentanţii partidului Forţa Civică Timiş protestează. Exprimându-şi indignarea faţă de această încercare a Primăriei Timişoara de a atribui spaţiu către P.S.D. Timiş la un preţ sube­va­luat. “Am mai spus că ne dezicem de mo­dul prin care persoane alese să veghe­ze la respectarea legii şi la buna gestio­nare a patrimoniului oraşului ajung să decidă contra interesului timişorenilor, apelând la mijloacele unei aparente decizii democratice pentru a face jo­curi de interese personale şi de grup”.

Dat fiind faptul că, după ce, în ple­nul din 24 septembrie, proiectul acesta nu a trecut de Consiliul Local, lipsindu-i doar un vot, dar Primăria Timişoara a anunţat că va relua votul pentru atri­bui­rea acestui spaţiu, Forţa Civică Ti­miş atrage atenţia că se pune la cale o afacere ilegală. Între preţul real al clă­dirii şi preţul cu care Primă­ria vrea să o vândă P.S.D. Timiş este o diferenţă uriaşă.

Andrei Vacaru, presedintele Forta Civica TimisPotrivit lui Andrei Văcaru, preşe­dintele F.C. Timiş, evaluarea imobilia­ră făcută de S.C. AB Consulting S.R.L. menţionează un preţ mediu de107 eu­ro/mp util şi o valoare totală de 99.160 de euro + TVA, pentru suprafaţa utilă de 957,41 de metri pătraţi a imobilului. Evaluarea se referă la clădire, fără a lua în considerare terenul aferent. “În Raportul de evaluare imobiliară globală al S.C. West Property Advisor, aflat pe site-ul Uniunii Naţionale a No­tarilor Publici din România, la fila 24, pentru zona 2 din Timişoara, zonă în care se află imobilul, sunt menţionate următoarele valori de referinţă expri­mate în euro pe metrul pătrat de su­pra­faţă utilă: 840 euro/ mp – parter şi etaj şi 620 euro /mp – demisol. Rezultă un preţ minimal, ştiind că imobilul are de­mi­sol şi trei nivele, de 785 de euro / mp util fără TVA”, mai spune Andrei Văcaru.

Prin urmare, valoarea din raportul de evaluare realizat de S.C. AB Consul­ting S.R.L. este de doar 103, 57 de eu­ro/mp, ceea ce reprezintă, prin com­paraţie, o evaluare de aproape opt ori mai mică faţă de valoarea de referin­ţă, pe baza cărora notarii publici din Timişoara percep taxele minime către stat la vânzarea – cumpărarea unui imobil. “Înmulţind această estimare cu suprafaţa utilă consemnată în raportul de evaluare, făcut public pe site-ul Pri­măriei Timişoara, pentru imobilul din Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 26, re­zultă suma de 751.566,85 de euro fără TVA, la care se adaugă devizul A.D.P. Timişoara de peste 770.000 de lei. Valoarea totală minimă calculată este, în aceste condiţii, de peste 922.000 de euro, fără TVA. La această valoare se adaugă preţul terenului a cărui supra­faţă nu o cunoaştem”, mai declară pre­şe­dintele F.C. Timiş.

În faţa acestei evidenţe, F.C. Ti­miş solicită retragerea de pe ordinea de zi a următoarelor şedinţe ale Consi­liu­lui Local Timişoara a Proiectului de ho­tărâre privind aprobarea vânzării aces­tui imo­bil către P.S.D.Timiş şi solicită sesi­zarea instituţiilor abilitate să veri­fice legalitatea demersului aleşilor lo­cali. “Cerem şi cetăţenilor Timişoarei să ia poziţie faţă de acest act aflat la limita legii, prin care valori din patrimo­niul Timişoarei sunt trecu­te, la preţ de apartament, în posesia unor persoane sau organizaţii aflate la putere”, mai spune reprezentantul F.C. Timiş.

Acesta propune ca, în condiţiile în care P.S.D. Timiş mai deţine un spaţiu în Timişoara, pe b-dul Eroii de la Tisa, în imobilul de pe splaiul Tudor Vladi­mirescu nr. 26 să fie mutat Spitalul de Oncologie, aflat temporar în căminul unui liceu din Timişoara, sau a altei instituţii pentru care Primăria Timişoara plăteş­te chirii pentru funcţionarea acesteia.

O nouă evaluare, cu aceeaşi firmă, însă

Vineri, primarul Nicolae Robu a declarat că va cere o nouă evaluare a clădirii, dar tot firmei AB Consulting, după ce prima – , făcută, spune edilul, la solicitarea viceprimarului social-de­mocrat, Traian Stoia – a fost făcută tot de această firmă. Nicolae Robu mai spune că, în funcţie de rezultatul noii evaluări, va solicita o contraexpertiză.

Nicolae Robu susţine că tranzac­ţia imobiliară în cauză nu are în vedere terenul pe care este amplastă clădirea, acesta fiind dat în concesiune către reprezentanţii P.S.D.

Cât priveşte valoarea investiţiilor care s-au făcut în acel imobil, indife­rent de pretenţiile social-democraţilor sau ale A.D.P., edilul afirmă că, după realizarea noii evaluări, se va face o expertiză şi în privinţa cuatumului in­ves­tiţiilor revendicate: „Eu nu pot să nu-i cred pe cei de la P.S.D, dar n-am drep­tul nici să-i cred orbeşte, totul va tre­bui dovedit. Una este colaborarea noas­tră politică şi cu totul alta este exer­citarea unei răspunderi în adminis­tra­ţia publică. Trebuie să se plece la drum de la valoarea de acum a clădirii”.

Întrebat dacă vor fi traşi la răspun­dere angajaţii Direcţiei de Patrimoniu care ar trebui să aibă date concrete re­feritoare la investiţii făcute în acel imo­bil, edilul a răspuns că „nu contează atât cine e de vină, ci să arătăm lumii că Municipalitatea e corectă”.

Liviu Barbu, fost director A.D.P.: “Se putea anticipa finalul”

DCF 1.0TIMPOLIS a prezentat în mai multe articole situaţia legată de imobi­lul de pe splaiul Tudor Vladimirescu numărul 26, clădire aflată de ani de zile în proprietatea A.D.P., care a chel­tuit sume consistente pentru renova­rea şi întreţinerea acesteia. Deşi nu s-a pus vreodată problema în toţi aceşti ani ca Primăria să ia clădirea de la A.D.P., Municipalitatea timişoreană a decis brusc, la sfârşitul anului trecut, să solicite transferul imobilului în patrimoniul municipiului Timişoara, menţionând că are nevoie de el cât mai repede. Apoi, clădirea a fost atribuită, de către Municipalitate, P.S.D., pe post de sediu. La începutul lunii septembrie, Primăria şi-a anunţat intenţia de a vin­de clădirea aceluiaşi partid. Hotărârea are un singur articol: “Se aprobă vân­zarea imobilului construcţie din Timi­şo­ara, splaiul Tudor Vladimirescu nr. 26 înscris în Cartea Funciară nr. 421817, Timişoara, nr. top 421817-C1, închiriat prin contractul de închiriere nr. 1567/01.02.2003 pentru sediu de partid către Partidul Social Democrat – filiala Timiş, la valoarea de 441.176,71 lei fără T.V.A., determinată conform raportului de evaluare, raport care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

În raportul aferent hotărârii de Con­siliu Local se menţionează că P.­S.D. Timiş a solicitat analizarea posibi­li­tăţii vânzării spaţiului închiriat, printr-o cerere înregistrată la Primăria Timi­şoara, în 4 septembrie.

 Surse din A.D.P., care au dorit să-şi păstreze anonimatul, ne-au declarat că la respectiva clădire, A.D.P. a făcut renovări şi îmbunătăţiri care se apro­pie ca valoare de preţul cu care este scos acum la vânzare imobilul: “Să nu uităm că este vorba despre 1.300 de me­tri pătraţi. Dacă ai scoate la vânzare o clădire de acest gen printr-o agenţie imo­biliară, cred că preţul cerut şi obţinut ar fi de cel puţin 1,5 milioane de euro”.

La rândul său, fostul director al A.D.P., Liviu Barbu, declară că aces­ta era un final previzibil:“Se putea anti­cipa încă din momentul atribuirii clă­dirii ca sediu că va fi apoi vândută P.S.D.”.

Acum câţiva ani, clădirea a fost preluată de către A.D.P. fără acoperiş, cu un singur nivel, fiind plină de bos­chetari. A fost reabili­tată, s-a rezolvat problema igrasiei, s-au făcut trata­mente chimice, a fost eta­jată şi man­sardată. “Voiam să înfiin­ţăm acolo un centru de dezvoltare pen­tru proiecte europene, de care Timi­şoara chiar are nevoie. Primăria s-a chinuit ani de zile, cu fonduri proprii, să transforme o ruină într-o clădire modernă şi spa­ţioasă. Cu ce scop? ne putem întreba acum”, ne declara fosta conducere a A.D.P.

 

Articol scris în colaborare cu Oana Dima

Print Friendly, PDF & Email