Primăria intenţionează să majoreze taxe și impozite locale pentru 2022

Consiliul Local al Municipiului Timișoara va fi solicitat să se pronunțe asupra unui proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Timișoara pentru anul 2022, anunţă Primăria.

 

Principalele modificări pe care le aduce noul proiect față de situația actuală sunt urmăroarele:

La impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice:

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice cota avută în vedere la calculul impozitului este de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii, iar pentru anul 2022 se propune cota de 0,10 % asupra valorii impozabile a clădirii. Astfel, majorarea va fi de 20%.

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice în 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului este de 0,6% asupra valorii clădirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 1,3%.

În 2021, Consiliul Local a stabilit majorarea, în conformitate cu Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, a impozitului/taxei pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice cu o cotă adițională de 50% din cota de impozit stabilită. Pentru anul 2022, aceasta se propune și în cazul impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Modificarea are ca scop aplicarea aceluiași tratament fiscal privind destinația clădirii (rezidențială/nerezidențială/mixtă) pentru persoanele fizice și pentru cele juridice.

La impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice:

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice în anul 2021 cota avută în vedere la calculul impozitului/taxei pe clădiri este de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. Pentru anul 2022 se propune cota de 0,10%.

Pentru anul 2022, acordarea bonificației de 10% pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an, până la data de 31 martie a anului 2022, se propune doar pentru contribuabilii persoane fizice, spre deosebire de anul 2021 în care bonificația a fost acordată și persoanelor juridice.

În ceea ce priveste cazurile de scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri prevăzute în Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru 2022 se propune menținerea acelorași scutiri acordate și în 2021.

Pentru anul 2022, ca urmare a indexării aplicate conform Hotărării Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.133/22.04.2021 crește cuantumul taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor de la 15,40 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp la 16 +0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depășește suprafața de 1.000 mp. Pentru  2022, ca urmare a indexării aplicate conform aceleași hotărâri, crește cuantumul taxei pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă de la 550 la 564 lei.

Pentru anul 2022 se propune majorarea cuantumului pentru taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice.

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în chioşcuri, tonete amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote etc.: de la 0,10 lei/mp/zi în zona A la 3 lei/mp/zi în zona A; de la 0,10 lei/mp/zi în celelalte zone la 2 lei /mp/zi în celelalte zone.

Pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului pe terasele sezoniere de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august la 2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, august; de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie la 1 leu mp/zi pentru lunile martie, aprilie, septembrie, octombrie de la 0,10 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie la 0,50 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie, cu terase sezoniere neutilizate de la 0,10 lei/mp/zi  la 0,25 lei/mp/zi.

Totodată, este preconizată eliminarea a 12 taxe speciale, anunţă Municipalitatea:

Având în vedere că în perioada 1 ianuarie 2021- 31 mai 2021, pentru taxele speciale identificate în tabelul de mai jos nu au fost realizate încasări (sume încasate 0 lei), nefiind astfel justificată menținerea acestora, se propune eliminarea pentru anul 2022 a 12 taxe speciale: Taxa pentru cazare la Vila Bistra;

Taxa pentru eliberarea Hărții Municipiului Timișoara ori a PUG-ului, în regim normal şi în regim de urgență;

Taxa pentru eliberarea PAT format A1 în regim normal şi în regim de urgență;

Taxa pentru eliberarea Procesului-verbal de vecinătăți până la 1000 mp şi peste 1000 mp;

Taxa pentru eliberarea Adeverinţei de teren intravilan și Adeverinței teritoriu administrativ, în regim de urgență;

Taxa pentru reglementarea regimului de înălțime al construcțiilor – în regim de urgență         ;

Taxa pentru eliberarea copiei conforme a Autorizației de transport;

Taxa pentru eliberarea unui duplicat al Autorizației de dispecerat taxi;

Taxa pentru eliberarea Avizului pentru aplicarea de înscrisuri şi simboluri care reprezintă publicitate pentru terţi pe taximetre;

Taxa pentru eliberarea copiei conforme cu certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului pentru transport public de persoane în regim de închiriere.

În situația în care se va solicita prestarea unui serviciu aferent acestor taxe, acesta va fi gratuit, cu excepția serviciului aferent taxei pentru cazare la Vila Bistra, serviciu care nu va mai fi prestat în 2022 având în vedere condițiile precare de cazare.

Pentru anul 2022 s-a propus reintroducerea taxei speciale Taxa pentru promovarea turistică a Municipiului Timişoara, raportat la evenimentul Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.

Print Friendly, PDF & Email