Primăria cere Forţei Civice să facă dovada că e partid

Solicitarea de atribuire de sediu adresată de Forţa Civică Timiş Primăriei Timişoara este, de luni de zile, tot nefinalizată. Pe motivul, invocat în mod repetat de viceprimarul Traian Stoia, că F.C. ar trebui să facă dovada că este partid politic. Liderul F.C. Timiş cataloghează cererea Primăriei drept un demers absurd.

O cerere tot în aşteptare

Steag Forta CivicaSolicitarea de atribuire de sediu adresată de Forţa Civică Timiş Primă­riei Timişoara este, de luni de zile, tot nefinalizată. Pe motivul, invocat în mod repetat de viceprimarul Traian Stoia, că F.C. ar trebui să facă dovadă că este partid politic.

Andrei Văcaru, preşedintele F.C. Timiş, spune că această solicitare a fost adresată Primăriei Timişoara, nu lui Traian Stoia. Acesta susţine că soli­citarea adresată Municipalităţii res­pectă prevederile legii şi îi reaminteşte lui Traian Stoia că F.C. este partid poli­tic, înscris ca atare la poziţia 35 în Re­gistrul Partidelor Politice. „Dacă dl Ro­bu îi mai răspunde şi cu «nu» princi­pa­lului sponsor din campania electorală, dl Stoia, în schimb, nu face acelaşi lu­cru şi îşi îndeplineşte misiunile trasate până la capăt”, declară Andrei Văcaru, care reaminteşte că, în ceea ce pri­veşte episodul hotărârii de Consiliu Local privind scoaterea la vânzare a sediului P.S.D. la un preţ mult sube­valuat, nu a fost solicitat nici măcar un act suplimentar care să ateste com­petenţele firmei care a efectuat eva­luarea.

“Solicitarea Primăriei este un demers absurd”

Andrei Văcaru consideră că „ina­micul principal” în această cauză îl reprezintă accesul la informaţiile publice şi reclamă modul în care au fost cheltuiţi bani europeni şi bani publici în programe de informatizare şi în programe menite să instruiască func­ţionarii publici în utilizarea calcula­torului, în întocmirea şi utilizarea de baze de date şi în menţinerea evidenţei informatizate a datelor. Acesta aten­ţionează că “este de datoria angajaţilor din Primărie să verifice dacă F.C. este sau nu partid politic”. Şi îşi argumen­tează afirmaţiile exemplificând cu o situaţie concretă: cea în care un ce­tăţean oarecare, care şi-a parcat maşi­na undeva în oraş, găseşte pe parbrizul acesteia o somaţie pentru plata unei amenzi: “Dacă aş fi din altă localitate şi aş veni în Timişoara, m-aş întreba cine e compania respectivă. Şi atunci ar trebui să solicit să fie puse în plic, alături de somaţia de plată, o copie după actul de înfiinţare a firmei res­pective, o copie după CUI, care să arate că firma respectivă este operator fiscal, copie după actele persoanelor care sunt proprietarii acestei firme, o dovadă care să arate dacă firma este sau nu în insolvenţă, deci şi o copie după ultimul bilanţ contabil, copie după buletinul angajatului firmei care a trecut pe lângă maşină, copie după analizele medicale ale acestuia, atestat că este în măsură să manipuleze bonuri fiscale, metrologia aparatului, adică o dovadă că aparatul înregistrează co­rect şi nu are abateri, o dovadă că firma e în drept să aplice amenzi pe teritoriul respectivei urbe. Sigur însă că acesta ar fi un demers absurd”. Preşedintele F.C. Timiş apreciază că în aceeaşi categorie se înscrie şi mo­tivaţia oficialilor Primăriei legată de furnizarea de dovezi că F.C. este partid.

În plus, susţine Andrei Văcaru, reprezentanţii Puterii de la nivel local sunt mai degrabă preocupaţi de fricţiu­nile interne din interiorul U.S.L. decât de problemele concrete ale cetăţenilor, iar cei care intervin din afară în acest joc surd al orgoliilor şi intereselor, nu fac decât să potenţeze şansele P.S.D., care caută să confişte un bazin electo­ral preponderent de dreapta, cum este Timişoara şi Banatul. Preşedintele F.C. Timiş a apreciat în acest sens că atacurile repetate ale deputatului P.D.L. Alin Popoviciu la adresa lui Nicolae Robufac jocurile P.S.D.-ului şi ale domnului Stoia, pe de o parte, şi nu fac decât să confirme pactul de noncombat existent în campania electorală trecută între P.S.D. şi P.D.L.”.

Print Friendly, PDF & Email