Primăria anunţă că va executa silit fundaţia directorului Filarmonicii Banatul

Ioan Gârboni afirmă, însă, că procesul nu e finalizat

Fundaţia Academică Culturală Timişoara, deţinută de directorul Filarmonicii de Stat “Banatul”, va fi evacuată din spaţiul deţinut în clădirea Bastionului, din zona Pieţei 700, anunţă viceprimarul Traian Stoia. Instanţa ar fi decis în favoarea Primăriei Timişoara, sancţionând F.A.C.T. pentru neachitarea unor datorii restante către bugetul Municipalităţii.

 

Viceprimarul respinge mizele de ordin personal

Bastion sediu FACTViceprimarul P.S.D. Traian Stoia anunţă că Primăria va recurge la servi­ciile unui executor judecătoresc, pen­tru punerea în aplicare a sentinţei, prin care Fundaţia Academică Culturală Timişoara, deţinută de directorul Fi­lar­monicii de Stat “Banatul”, Ioan Corio­lan Gârboni, va fi executată silit. Vi­ceprimarul afirmă că importantă în a­cest moment este recuperarea de că­tre Primărie a datoriei în valoare cu­mulată de aproape 70.000 de lei, sumă aferentă neplăţii de către F.A.C.T. a obligaţiilor către Municipalitate, timp de mai bine de un an şi jumătate. Tra­ian Stoia mai spune că decizia de exe­cutare silită este de ordin strict adminis­trativ, ea urmărind exclusiv apărarea intereselor financiare ale Primăriei, susţinând că nu este vizat într-o ma­nie­ră personală Coriolan Gârboni.

Reprezentantul F.A.C.T. spune că procesul nu e finalizat

Ioan GarboniContactat telefonic pentru a for­mula un punct de vedere pe marginea afirmaţiilor viceprimarului Traian Stoia, Ioan Coriolan Gârboni a declarat că nu îi este cunoscut în detaliu cursul acestui proces, afirmând că de chestiu­nile procedurale se ocupă avocatul care reprezintă F.A.C.T. în procesul cu Primăria Timişoara. Ioan Gârboni a pre­cizat totuşi că şi-a contactat telefonic avocatul, care l-ar fi înştiinţat că pro­cesul nu este tranşat încă, întrucât s-ar fi ajuns doar la etapa disjungerii cauzei şi la luarea unei decizii de judecare pe fond. Reprezentantul F.A.C.T. a mai precizat că soarta unui astfel de proces se poate decide în decursul mai multor ani, dar că interesul F.A.C.T. nu este acela de a perpetua o situaţie con­flictuală şi că se va ajunge, poate, la o înţelegere.

Întrebat dacă recuperarea de că­tre Primărie a datoriei va reprezenta o pro­blemă, directorul Filarmonicii afirmă că banii necesari plăţii datoriei se află în contul F.A.C.T. şi că nu se pune probema unui refuz, în cazul în care pocesul va fi câştigat de Municipalitate.         

Un contract cu un istoric controversat

Traian Stoia viceprimar TimisoaraF.A.C.T. a închiriat de la Primărie, în 2007, un spaţiu de 200 de metri pă­traţi în interior şi 470 de metri pătraţi amplasaţi în curte, în clădirea Bastio­nului din zona Pieţei 700.

După ce viceprimarul Traian Stoia a preluat sarcina de a gospodări desti­nele patrimoniale ale imobilelor deţi­nute de Primărie, au apărut şi primele informaţii legate de situaţia neclară a contractului încheiat de F.A.C.T. O sea­mă de aspecte au fost reclamate ca fiind în neregulă de către reprezentanţii Municipalităţii. Astfel, viceprimarul Tra­ian Stoia a făcut referire, în luna au­gust, la iminenta pe atunci evacuare forţată a re­prezentanţilor F.A.C.T. din spaţiul de­ţinut în clădirea Bastionului,  de pe strada Coriolan Brediceanu, vizavi de clădirea Clinicii de Oftalmologie. Traian Stoia a anunţat acelaşi lucru la final de octombrie, când estima că exe­cutarea silită a chiriaşului de la Bas­tion va avea loc în aproximativ două săptămâni. Viceprimarul mai spunea, la vremea respectivă, că a discutat cu proprietarul F.A.C.T., directorul Filar­monicii, pe care l-ar fi înştiinţat că, dacă nu va preda spaţiul şi nu va aduce cheile reprezentanţilor Primăriei, va dispune aplicarea imediată a legii.

Nemulţumirile legate de contract, semnalate de viceprimar imediat după preluarea poziţiei sale administrative, sunt numeroase şi ele fac referire în primul rând la expirarea contractului de închiriere, încă din luna octombrie 2012. Nicio notificare prealabilă, cu 30 de zile înainte de expirarea contrac­tu­lui, potrivit legii, vizând o posibilă in­tenţie a chiriaşului de prelungire a con­tractului nu a ajuns însă la reprezen­tanţii Primăriei. În plus, semnala vice­primarul Traian Stoia, nu au fost res­pectate clauzele contractuale asumate iniţial de chiriaş. F.A.C.T. ar fi subîn­chiriat, fără consimţământul Primă­riei, spaţiul deţinut unei societăţi co­merciale, S.C. Versatile Art S.R.L., al cărei unic acţionar este chiar F.A.C.T. Versatile Act S.R.L. avea însă un obiect de activitate diferit de activităţile cul­turale declarate ca scop iniţial. Potrivit informaţiilor oferite în vară de Traian Stoia, imediat după ce această socie­ta­te a intrat în posesia spaţiului, Primă­riei i s-ar fi solicitat “permiterea func­ţionării unui bar, cu servicii de ali­men­taţie şi spectacol. Punctul forte al aces­tora erau nişte exerciţii în jurul unei bare din inox”.

Despre contractul iniţial, asumat de F.A.C.T., reprezenatntul Municipa­lităţii afirma că acesta făcea referire ex­plicită la imperativul întreţinerii imo­bilului şi la necesitatea efectuării unor investiţii de minimum 70% din valoarea totală contractuală. Valoarea cumulată a datoriilor către Primăria Timişoara s-ar ridica la aproape 70.000 de lei. Traian Stoia a indicat printre factorii respon­sabili de perpetuarea acestei situaţii inclusiv pe angajaţii Primăriei Timi­şoara, mai cu seamă pe cei îndrituiţi “să gestioneze averea publică”. Vizat de declaraţiile viceprimarului a fost şeful Biroului Urmărire Venituri din Valorificarea Patrimoniului din cadrul Direcţiei Economice a Primăriei, pe care Traian Stoia îl califica drept “absolut penibil”. Chestionat atunci de TIM­POLIS asupra afirmaţiilor vice­prima­rului cu referire la valoarea prestaţiei sale profesionale, Bogdan Dumitru, şeful Biroului Urmăriri Ve­nituri, a pre­ferat să fie reţinut în de­claraţii faţă de superiorul ierarhic şi să nu comenteze în niciun fel referirile jignitoare la adresa sa.

Print Friendly, PDF & Email