Preţul Gigacaloriei la Timişoara, necunoscut de autorităţi, mistificat de reprezentanţii Colterm

La începutul acestei săptămâni, un alt lider de sindicat de la Colterm a lansat o nouă serie de acuze grave la adresa practicilor de lucru ale directorilor Colterm. Informaţii care, în bună măsură, coincid cu cele dintr-un raport al Corpului de Control al Primăriei, spune deputatul P.D.L. de Timiş Alin Popoviciu.

Un nou şir de acuzaţii la adresa conducerii Colterm

ColtermDupă ce, la sfârşitul săptămânii trecute, deputatul P.D.L. Alin Popovi­ciu l-a adus în faţa presei pe unul din­tre liderii de sindicat din Colterm, Vic­tor Ghenea, pentru a vorbi despre o serie de practici ilegale ale conducerii regiei, luni, împreună cu consilierul local P.D.L. Simion Moşiu, au adus în faţa jurnaliştilor un alt lider sindical, Costică Azoiţei. Pentru a devoala pro­misiunile neonorate de care şi-a legat numele, în perioada de campanie elec­torală, primarul liberal Nicolae Robu.

Alin Popoviciu reaminteşte că, în campania electorală, Nicolae Robu de­clara într-o scrisoare adresată anga­jaţi­lor Colterm că problemele regiei nu au intervenit “din vina dumnea­voas­tră, ci din vina celor care au condus Colterm-ul” şi că “soluţiile nu se pot ba­za pe con­cedieri în masă, pe disponi­bilizări, pe închiderea sau vinderea societăţii”.

Invocând un raport al Corpului de Control al Primăriei, Alin Popoviciu spu­ne că semnalările conţinute în acesta se leagă de organigrama stufoa­să a companiei, în care figurează în acest moment patru directori, dar şi de nerespectarea unor criterii obiec­tive la angajare, chestiune constatată şi în cazul selecţiei membrilor din Consiliul de Administraţie, pentru care, potrivit raportului Corpului de Control, nu a fost respectată nici pro­cedura de numire, nici procedura de avizare, pe lista celor care au avizat membrii Consiliului de Administraţie figurând… exclusiv avizul Comisiei de Cultură şi Sport a Primăriei Timişoara. În ce priveşte modalitatea de numire şi selecţie a managerilor companiei, Alin Popoviciu a acuzat lipsa de trans­parenţă şi nerespectarea procedurilor standard. În plus, la cooptarea în Con­si­liul de Administraţie al regiei, mem­brii C.A. ar fi obligaţi, potrivit decla­ra­ţiilor deputatului Popoviciu, să semneze un contract de confidenţialitate în ba­za căruia se angajează că nu au voie să organizeze sau să participe la confe­rinţe de presă pe subiectul Colterm şi nici să divulge informaţii din interiorul regiei. În caz de nerespectare a preve­derilor respectivului contract, membrii CA sunt obligaţi să răspundă, ca dau­ne, cu bunurile personale.

Tot pe lista neregulilor flagrante dezvăluite de Corpul de Control, repre­zentanţii P.D.L. au reclamat şi numă­rul mare al angajaţilor TESA, dintre care, potrivit declaraţiilor liderului sindical Costică Azoiţei, 56 de persoa­ne sunt la Direcţia Economică, 40, la Departamentul Administrativ şi 60, la Coloana Auto.

Potrivit deputatului democrat-li­beral, în aşa-numitul “Program de re­structurare a forţei de muncă”, semnat de managerul general Petrică Pam­pu, erau propuşi pentru disponibilizare, în ordine, salariaţii-patroni, salariaţii care îndeplineau criteriile de pen­sio­nare în baza limitei de vârstă, cei care au pri­mit aprecieri nefavorabile la eva­luările anuale sau, în cazul a doi soţi, cel care are salariul cel mai mic. Aces­te criterii de disponibilizare nu au fost respectate însă, acuză Alin Popoviciu.

În acelaşi document se arată că vor fi disponibilizaţi 120 de oameni şi că “pentru întinerirea forţei de muncă se vor angaja 30 de persoane”. Aceas­ta în condiţiile în care media de vârstă a an­gajaţilor Colterm ar fi de 48 de ani. Pen­tru anul 2014, se preconizează dis­poni­bilizarea a încă 70 de persoane şi anga­jarea de personal “cu studii supe­rioare care să deservească punctele termice”.

Întâlnire faţă în faţă sau miting

Victor Ghenea si Alin Popoviciu Foto PDL TimisAlin Popoviciu îi solicită primarului Nicolae Robu o întâlnire la o dată asu­pra căreia edilul poate decide, pentru a discuta public despre toate neregulile semnalate la societatea Colterm. “Azi am demascat nişte lucruri foarte gra­ve, şi raportul Corpului de Control al Primăriei ne confirmă 100% aceste lucruri, aşa că, dacă domnul Robu nu ac­ceptă această întâlnire, voi cere apro­bare pentru un miting în faţa Primă­riei”. Alin Popoviciu a negat faptul că este interesat de ocuparea fotoliului de primar al Timişoarei în eventualitatea vacantării premature a poziţiei de că­tre Nicolae Robu, şi a precizat că este interesat doar să arate timişorenilor că “omul acesta minte cu o lejeritate ex­traordinară” şi să le deschidă ochii asu­pra faptului că “ceea ce au votat în 2012 a fost cea mai mare minciună”.

Alin Popoviciu mai spune că îi acordă edilului termen de mai puţin o săptămână pentru a decide asupra condiţiilor întâlnirii propuse şi că intenţionează să solicite, în baza Legii 544, accesul la informaţiile referitoare la salariile managerilor Colterm, despre care primarul a declarat recent că sunt confidenţiale.  

Consilierii locali P.D.L., neinformaţi oficial despre problemele angajaţilor Colterm

Consilierul local Simion Moşiu spune că grupul de consilieri locali ai P.D.L. nu a fost informat despre nume­roasele notificări trimise Primăriei şi Consiliului Local de către angajaţii Col­term, deşi Consiliul Local este singurul acţionar al societăţii. “În sesizarea do­m­nului Azoiţiei sunt multe nereguli, vreau să spun că noi nu am primit aceste me­morii, deşi ar fi fost normal să ajungă la noi“. Simion Moşiu apre­ciază situaţia de la Colterm ca fiind una extrem de gravă, angajând numeroase nereguli, unele dintre ele de natură penală. Aces­ta acuză că dispo­nibilizările din 2012 şi 2013 nu au condus, aşa cum se previzionase iniţial, la scăderea chel­tuielilor cu personalul, ci dimpotrivă: “Economic, societatea a pierdut prin concedierea acestor oameni”. În plus, cei care şi-au cerut drepturile salariale în instanţă au fost concediaţi.

Angajaţii Colterm, obligaţi la 12.000 de ore suplimentare

Costică Azoiţei denunţă presiunile la care este supus de către reprezentanţii conducerii liderul sindical Victor Ghenea, care s-a prezentat săptămâna trecută în conferinţa de presă a P.D.L. pentru a demasca pro­blemele cu care se confruntă angajaţii Colterm, probleme care ţin de nerespectarea co­dului muncii şi a contractului colectiv de muncă şi de neo­norarea unor drepturi salariale restante care au fost câştigate în instanţă. Pe fondul disponibi­lizării masive a forţei de mun­că, spune Costică Azoiţei, anga­jaţii rămaşi în companie au efec­tuat 12.000 de ore suplimentare care, fiind plătite dublu, echi­valează în fapt cu 24.000 de ore lucrate, fapt ce a condus la în­registrarea unor pierderi mai mari cu plata forţei de muncă decât în varianta utilizării sche­mei de personal iniţiale.

Trecerea unor lucrări de reparaţii, după ce acestea au fost efectuate, la secţiunea de investiţii, este o altă abatere gravă semnalată de liderul sin­dical, care a precizat că aceste pierderi sunt convertite în câş­tiguri, însă doar pentru repre­zentanţii conducerii, care îşi construiesc vile în zone rezi­denţiale, folosind muncitori ai Colterm aflaţi în timpul orelor de serviciu.

Contradicţii pe preţul gigacaloriei

La capătul mai multor zile de discuţii pe subiectul Colterm, timp în care a făcut referire la pierderile Colterm din sistem, pe care le aprecia a fi de 30 – 35% şi la imposibilitatea scăderii preţului Gigacaloriei cu până la 25%, aşa cum asumase în pe­rioada de campanie electorală, primarul a declarat că, în con­diţiile în care preţurile la gaz şi la cărbune au crescut conside­rabil, poate fi considerată o realizare chiar şi menţinerea la aceeaşi valoare a  preţului Giga­caloriei. Nicolae Robu a evocat posibilitate sporirii, pentru anul 2014, a subvenţiilor acordate de Primărie şi a transmis, luni, printr-un comunicat laconic, că “preţul de 325 lei / Gcal este preţul total aprobat de A.N.R.E. ca preţ real. Preţul real efectiv este în 2013 de cca. 380 lei Gcal”. În plus,  în conferinţa de presă săptămânală de marţi, edilul a revenit asupra subiec­tului Colterm, insistând asupra diferenţei dintre preţul real aprobat, de 325 de lei, şi preţul real efectiv, de 380 de lei. 

Liderul sindical Costică Azoiţei declară însă că, potrivit estimărilor sale, preţul real al Gigacaloriei este de 400 de lei, şi nu de 325 de lei, cât au de­clarat reprezentanţii Municipa­lităţii, şi nici de 380 de lei, cât a avansat liderul sindical Victor Ghenea. În plus, avertizează acesta, pierderile din sistem ajung până la 40%.

Print Friendly, PDF & Email