Premieră națională în educație, la Timişoara

Universitatea de Vest din Timişoara lansează, în premieră naţională, primul program postuniversitar pentru predare online, adresat în special profesorilor din preuniversitar.

 

Pe fondul necesităţii de a desfășura activitățile educaționale în regim online, impuse de pandemia provocată de virusul Sars-CoV-2, Universitatea de Vest din Timişoara a reușit să-și adapteze în doar câteva săptămâni toate activitățile de predare-învățare-evaluare la noul context, prin platformele de e-learning.

Noul program de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online”, dedicat formării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, este axat pe desfășurarea activităților de predare-învățare-evaluare în regim online.

„Prin acest nou program, o premieră națională, împărtășim această experiență în domeniul predării online, acum foarte valoroasă, cu colegii noștri, cadre didactice din învățământul preuniversitar. Este, cu adevărat, o premieră națională în educație, UVT lansând astăzi primul program postuniversitar de acest tip din România, destinat cadrelor didactice din preuniversitar, dedicat pregătirii acestora pentru învățământul în regim online”, subliniază rectorul UVT, prof. univ. Marilen Pirtea.

Programul de studii postuniversitare își propune să ofere participanților pregătirea atât pentru utilizarea de metode didactice și pedagogice specifice în desfășurarea activităților educaționale online, cât și pentru utilizarea de instrumente digitale adecvate.

Potrivit UVT, cadrele didactice implicate în derularea programului dispun de cunoștințe și experiență practică, atestate prin rezultatele obținute în activitățile de cercetare și prin activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate cu studenții pe platforma elearning.e-uvt.ro, care va fi și suportul pentru activitățile didactice din programul propus.

Competențele vizate de program sunt: utilizarea eficientă a resurselor și instrumentelor digitale în activitățile de predare-învățare-evaluare, comunicare și colaborare utilizând tehnologii digitale în activitățile didactice și crearea de conținut digital.

Durata programului este de şapte săptămâni, perioadă care include şi examenul de certificare a competențelor, toate activitățile didactice desfășurându-se exclusiv online. Absolvenții acesui program vor obține un certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de suplimentul descriptiv, eliberat de UVT.

Înscrierea pentru admitere se va face online, în perioada 25 mai-10 iunie, 15 iunie fiind data propusă pentru începerea programului.

Print Friendly, PDF & Email