Prejudiciu de 17 milioane de lei, la finanţările sportive ale Consiliului Judeţean Timiş

Plen-Consiliul-Judetean-TimisConsiliul Judeţean Timiş şi Curtea de Conturi nu reuşesc să ajungă la un numitor comun în ceea ce priveşte finanţările de la buget pentru asociaţiile şi structurile sportive, ultimul Raport privind gestionarea bugetelor publice la nivel local stabilind un nou prejudiciu astronomic în sarcina administraţiei judeţene.

 

Probleme vechi nerezolvate

A devenit aproape o tradiţie ca la publicarea rapoartelor anuale  ale Curţii de Conturi, privind gestionarea fondurilor la nivel local, Consiliul Judeţean Timiş să fie nominalizat cu probleme legate de finanţarea structurilor sportive. De această dată, odată cu publicarea „lotului” de rapoarte pentru 2014, conform cutumei Curţii de Conturi, CJ Timiş este din nou pomenit cu nereguli legate de ceea ce s-ar putea numi generic „banii pentru sport”.

De această dată auditorii spun că, potrivit prevederile legale, pentru finanţarea programelor structurilor sportive de drept privat fără scop lucrativ, de utilitate publică, finanţarea din bugetul local al CJ Timiş trebuia efectuată în baza contractelor încheiate cu aceste structuri sportive şi nu în baza contractelor încheiate eronat cu Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Timiş întrucât DJST Timiş este instituţie publică şi nu structură sportivă de drept privat fără scop lucrativ, iar pentru finanţarea structurilor sportive de drept public finanţarea din bugetul local al CJ Timiş trebuia efectuată în condiţiile prevăzute de normele privind finanţele publice.

Una peste alta, la capitolul măsuri ce trebuie luate este menţionată şi valoarea prejudiciului de recuperat, una extrem de mare. „Urmează stabilirea întinderii prejudiciului reprezentând sume achitate fără bază legală din contul CJ Timiş cu destinaţia de cotizaţie stabilite estimativ în sumă de 17.105.000  de lei, în contul asociaţiilor pe perioada 2010 – 2014. Se solicită intrarea în legalitate cu privire la asocierea cu structurile sportive menţionate în contextul abaterii, şi intrarea în legalitate cu privire la finanţarea structurilor sportive de drept privat”, precizează raportorii Curţii de Conturi.

CJ Timiş i se solicită luarea tuturor măsurilor astfel încât finanţarea acţiunilor sportive cuprinse în agenda sa cultural-sportivă să se deruleze şi să se finanţeze potrivit prevederilor legale.

Din cauză că aceste concluzii erau oarecum previzibile, dar şi pe fondul acţiunilor de control din ultima vreme, acum, la început de an CJ Timiş a cerut lămuriri înainte să aloce bani către asociaţiile sportive. „S-a făcut o adresă către Curtea de Conturi şi se aşteaptă răspunsul, abia după aceea se pot aloca sume către structurile sportive. Este o chestiune care ţine şi de interpretarea legii, şi nu o dată s-a dovedit că juriştii pot avea păreri total diferite despre aceleaşi norme legale. Este straniu însă că patru-cinci ani nu există obiecţii legate de finanţarea sportului, şi deodată se descoperă nereguli. Aşa că acum se aşteaptă lămuriri de la Curtea de Conturi, care nu ştie însă când vor veni. Dacă tot a ajuns Ilie Sârbu vicepreşedinte acolo, măcar ar trebui să facă demersurile necesare ca administraţia judeţeană să primească un răspuns rapid şi clar pe această temă”, ne-a declarat consilierul judeţean PNL Tiberiu Lelescu.

Obiecţii anuale

Nu este prima oară când Curtea de Conturi îşi exprimă rezervele legate de maniera de finanţare a structurilor sportive de la bugetul judeţean. Încă din 2013  CJ Timiş a fost criticat în legătură cu felul în care a înţeles să finanţeze fosta echipă de fotbal Politehnica Timişoara. “Sumele achitate în contul SC Politehnica Timişoara SA au determinat o pagubă adusă bugetului judeţean Timiş, la nivelul plăţilor efectuate, de zece milioane de lei, având în vedere că această finanţare a fost efectuată cu încălcarea legislaţiei în vigoare, menite să reglementeze operaţiunile de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a sumelor destinate susţinerii performanţelor sportive”, se precizează în documentul de control al Curţii de Conturi de acum trei ani.

Şi în acel raport auditorii solicitau stabilirea întinderii prejudiciului (care include atât paguba, cât şi beneficiile nerealizate până la data recuperării integrale a prejudiciului) şi luarea măsurilor legale pentru recuperarea acestuia, având în vedere valoarea estimată de auditorii publici externi la nivelul sumei de peste 11,4 milioane de lei, reprezentând sume alocate de CJ Timiş.

Print Friendly, PDF & Email