Pregătirea pentru permisul de şofer, reglementată temporar cu un nou ordin

scoala de soferiPregătirea persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere va fi reglementată temporar printr-un ordin al ministrului Transporturilor, în condiţiile în care cel promovat anul trecut este suspendat, după ce mai mulţi instructori auto nemulţumiţi au avut câştig de cauză în instanţă.

 

Măsură temporară

Măsura temporară se va aplica până la emiterea unui act normativ care să reglementeze activitatea de pregătire a persoanelor în vederea ob­ţinerii permisului de conducere, pen­tru o perioadă de un an, dar nu mai târ­ziu de rămânerea definitivă a hotă­râ­rilor privind cererile de che­mare în ju­decată pentru anularea Or­dinului mi­nistrului Transporturilor nr. 733/2013.

Prin urmare, spun, citaţi de Me­diafax, oficialii Ministerului Transpor­turilor, în vederea evitării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea unor măsuri imediate pentru evitarea unei grave atingeri aduse interesului public, au elaborat acest proiect de ordin al ministrului Transporturilor. Prin in­termediul acestuia se reglementează activitatea de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere.

Ordinul ministrului transportu­rilor nr. 733/2013, intrat în vigoare în luna mai, stabilea condiţiile de auto­rizare a şcolilor de conducere auto şi modul de desfăşurare a activităţii de pregătire, abrogând actul normativ precedent, din 2009.

Ordin de ministru atacat de instructori autorizaţi

Împotriva respectivului ordin au fost formulate, cu precădere de către instructorii auto autorizaţi (în nume propriu sau prin organizaţiile profe­sionale), mai multe cereri de chemare în judecată a Ministerului Transpor­turilor, prin care s-a solicitat suspen­darea sau anularea actului normativ.

În prezent, pe rolul instanţelor se află 278 de dosare care au ca obiect suspendarea sau anularea ordinului din 2013. Dintre acestea, 91 au fost soluţionate prin respingerea sau anularea cererilor de suspendare sau anulare a actului normativ, în nouă dosare au fost pronunţate soluţii de admitere a solicitărilor, iar restul sunt în curs de judecată.

Potrivit art. 14 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului admi­nistrativ, cu modificările şi completă­rile ulterioare «hotărârea prin care se pronunţă suspendarea este executorie de drept. Ea poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comu­ni­care. Recursul nu este suspensiv de executare», iar potrivit alin. (7) al aceluiaşi articol «supendarea execu­tării actului administrativ are ca efect încetarea oricărei forme de executa­re, până la expirarea duratei suspen­dării». În concret, suspendarea unui act administrativ cu caracter norma­tiv printr-o hotărâre judecătorească are ca efect direct încetarea tempo­rară a efectelor acestuia până la data la care instanţele judecătoreşti vor tranşa definitiv litigiile care ar avea ca obiect anularea acestui act admi­nistrativ, iar efectele acestei hotărâri se produc erga omnes, nu doar asupra părţilor care au calitate procesuală pasivă”, potrivit sursei citate.

În referatul de aprobare al noului ordin se precizează că în prezent nu există un act normativ care să regle­menteze activităţile ce făceau obiectul ordinelor din 2009 sau din 2013, fiind necesară crearea de urgenţă a unui cadru legal care să asigure, temporar, măsurile necesare care să permită celor două categorii profesionale, şcoli de conducere auto şi instructori auto autorizati, să-şi desfăşoare activitatea de pregătire în vederea obţinerii permisului de conducere.

Şcoli de şoferi cu risc de a rămâne fără licenţă

Relu FenechiuFostul ministru al Transpor­turi­lor, Relu Fenechiu, declara în luna mai a anului trecut că şcolile de şoferi unde gradul de promovabilitate a cursanţilor nu trece de 40% în primul an de la re­autorizare şi de 50% în cel de-al doilea vor rămâne fără licenţă, prevederile fiind incluse în ordinul de reglementa­re a funcţionării şcolilor de şoferi: „Şco­lile de şoferi va trebui să îşi asume pre­gătirea integrală a unui cursant, atât cea teoretică, cât şi cea practică. (…) Până acum existau situaţii în care cursanţii primeau lecţii de conducere auto, prac­tică de la instructori autorizaţi, dar nu exista responsabilitatea nimănui, în condiţiile în care cursantul era bine pre­gătit sau nu la finalizarea acestor şcoli”.

Un alt element de noutate preve­dea ca autoturismele şcolilor de şoferi să fie dotate cu camere de luat vederi în cazul examenelor pentru obţinerea permisului. Fostul ministrul arăta că respectivul ordin a creat şi nemulţu­miri, că au existat proteste din partea unor instructori, dar că ministerul nu îşi doreşte restrângerea activităţii acestora.

Print Friendly, PDF & Email