Prefectura Timiş: „Publicarea dovezii domiciliului în Timişoara de către conducerea Primăriei, ilegală”

Prefectura Timiş a declarat azi drept ilegale două recente hotărâri ale Consiliului Local Timişoara prin care se solicita publicarea dovezii domiciliului în Timişoara şi a actelor de studii, atât de către primar şi de ceilalţi angajaţi cu funcţii de conducere din Primărie, cât şi de către aleşii locali, anunţă Agerpres.

 

Prefectura îşi motivează decizia, potrivit Agerpres, prin faptul că „măsurile au fost adoptate cu depăşirea competenţei materiale a Consiliului Local prevăzută expres şi limitativ de art. 129 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Măsurile adoptate tind să legifereze într-un domeniu reglementat printr-un act normativ ierarhic superior, respectiv legea (…) privind transparenţa decizională în administraţia publică, contrar prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative”.

Prefectura susţine că aceste măsuri adoptate în Consiliul Local Timişoara, în privinţa funcţionarilor publici, contravin şi prevederilor HG nr. 432/2004, privind dosarul profesional al funcţionarilor publici: „Prin reglementarea obligaţiei de publicare a diplomei de Bacalaureat sau a diplomei de licenţă la aleşii locali (primar, viceprimar, consilieri locali) şi la consilierii personali, fără excepţie, indiferent dacă acestea există sau nu, se încalcă prevederile Legii nr. 115/2015 privind alegerea administraţiei publice locale.”

Adresa Prefecturii va fi prezentată în şedinţa Consiliul Local Timişoara, iar dacă acest for nu va revoca respectivele hotărâri, Prefectura anunţă că „se va analiza dacă se impune introducerea unei acţiuni la instanţa competentă pentru anularea acestora”.

În şedinţa de Consiliu Local din luna iulie, toţi aleşii locali ai PNL, Pro România şi PSD, cu excepţia celor din USR PLUS, au votat cele două proiecte de hotărâri iniţiate de consilierul Pro România, Marius Craina, prin care primarul, viceprimarii, cei cu funcţii de conducere din Primăria Timişoara, dar şi consilierii locali să-şi publice dovada domiciliului, respectiv a studiilor, pentru o mai bună transparenţă a actului administrativ. Hotărârile invocau o mai bună transparenţă a administraţiei locale.

Print Friendly, PDF & Email