Predare în alb a indicatoarelor şi semafoarelor din Timişoara?

Consilierii locali încă aşteaptă o inventariere a elementelor de semnalizare din oraş

indicatoareSimpla predare a contractului de semnalizare rutieră din Timişoara către societatea Primăriei, Drumuri Municipale, nu rezolvă problema neclarităţilor acumulate în cei peste 15 ani cât a durat fostul contract al Primăriei Timişoara cu firma privată Rosign. Consilierii locali spun că aşteaptă încă să vadă o inventariere clară a acestor elemente de semnalizare rutieră, pentru a se şti ce s-a preluat şi cu ce se continuă.

 

O inventariere în aşteptare

În acest an, ieşind de sub acoperirea contractului încheiat acum 16 ani de fost conducere a Municipalităţii, Primăria Timişoara a atribui semnalizarea rutieră din oraş  societăţii proprii, Drumuri Municipale.

Conform unor consilieri locali, nu se poate însă trece peste acest transfer fără să existe o inventariere clară a indicatoarelor şi semafoarelor instalate în municipiu, pentru că acest lucru ar echivala cu un cec în alb acordat societăţii care s-a ocupat de acest segment timp de 15 ani, şi ar pune Primăria în imposibilitatea de a recupera eventualele prejudicii.

„Se preia ceva ce nu există”, s-a menţionat pe această temă la una din ultimele şedinţe ale Consiliului Local, subliniindu-se nevoia unei inventarieri clare. „Este în derulare inventarierea tuturor bunurilor Municipalităţii, inclusiv inventarierea semnelor. Am mutat structura de evidenţa a patrimoniului în Direcţia Economică şi toată evidenţa este pur contabilă” a fost răspunsul dat cu această ocazie de primarul Nicolae Robu, care confirmă oarecum lipsa unei inventarieri clare la momentul transferului semnalizării rutiere.

 

Citeşte şi: Semnalizarea rutieră din Timişoara, o incontrolabilă afacere-monopol de milioane de euro 

 

Consilierul local PNL Simion Moşiu se declară sceptic în privinţa finalizării de către Direcţia Tehnică a numărătorii semafoarelor şi indicatoarelor. „Noi nu am primit nicio inventariere, nu se ştie câte sunt, e o nebuloasă. Lucru care nu e normal, ţinând cont că Primăria a investit în semnalizarea rutieră milioane de euro de la semnarea contractului, din 2001. Poate că în urma finalizării inventarierii, se va descoperi că sunt mult mai multe indicatoare şi semafoare plătite din bani publici, caz în care acestea ar trebui să existe, pe undeva, printr-o magazie, ţinând cont că nu au fost ieftine. Şi, în această variantă, Primăria poate să iniţieze o afacere proprie, comercializând indicatoare şi semafoare”, mai spune Simion Moşiu.

 

O clarificare aşteptată de peste trei ani

Serviciile de semnalizare rutieră au făcut obiectul unuia dintre cele mai controversate contracte ale Municipalităţii timişorene, cu societatea Rosign SA, încheiat în 2001, pentru o perioadă de 14 ani. În ultimele rapoarte privind gestionarea finanţelor publice locale, Curtea de Conturi a confirmat faptul că, deşi ar fi trebuit să ţină o evidenţă strictă a acestor lucrări de semnalizare rutieră realizate din bani publici, Primăria Timişoara nu a făcut acest lucru. Auditorii publici externi au constatat că elementele de semnalizare furnizate Municipalităţii – indicatoare, borne, calmatoare de trafic, panouri de orientare – nu fac obiectul înregistrării în evidenţele tehnico-operative, altfel spus, facturile de prestări servicii şi furnizare de materiale semnalizatoare sunt înregistrate doar valoric în contabilitate în contul cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, fără a afecta conturile de imobilizări – pentru mijloacele fixe sau conturile de stocuri – pentru obiectele de inventar.

În urma auditului, Curtea de Conturi a solicitat Primăriei inventarierea şi stabilirea naturii tuturor bunurilor din intersecţiile semaforizate şi a materialelor de semnalizare din oraş (inclusiv a calmatoarelor de trafic şi a stâlpişorilor de delimitare). Municipalităţii timişorene i s-a cerut reglementarea corespunzătoare a activităţii de semaforizare şi semnalizare din punct de vedere al necesităţii, oportunităţii şi legalităţii. Concluziile acestei inventarieri, dacă a fost realizată, nu au fost prezentate până acum consilierilor locali.

TIMPOLIS va solicita, încă o dată, Primăriei Timişoara şi Drumuri Municipale datele pe care le deţin până în prezent cu privire la elementele de semnalizare rutieră care „împodobesc” domeniul public al municipiului.

 

Print Friendly, PDF & Email