Pot începe lucrările la incineratorul de deşeuri de la Chişoda

Anunţă primarul Timişoarei

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins, săptămâna trecută, contestaţia depusă spre soluţionare, aşa încât, la capătul a aproape un an de la urcarea caietului de sarcini pe SEAP, lucrările la incineratorul de deşeuri plănuit să se construiască la CET Sud Chişoda ar putea începe în următoarele săptămâni.

Contestaţie respinsă de C.N.S.C., lucrările pot începe

IncineratorAşteptarea pare să fi luat sfârşit în cazul unui proiect îndelung tergiversat iniţiat de administraţia Ciuhandu şi pentru care primarul de acum al Timi­şoarei, Nicolae Robu, a solicitat în urmă cu câteva luni chiar şi inter­ven­ţia unor instituţii ale Statului pen­tru a verifica dacă “nu sunt nişte interese oculte ale unora” . Este vorba despre proiectul incineratorului de deşeuri plănuit să se construiască la CET Sud Chişoda.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins, săptămâna trecută, contestaţia depusă spre solu­ţionare, aşa încât, la capătul a aproape un an de la urcarea caietului de sarcini pe SEAP, lucrările ar putea începe în următoarele câteva săptămâni.

Proiectul „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara (Proiectare, execuţia lucrărilor şi punerea în func­ţiune a instalaţiilor)”, derulat de Inter­national Recycling Energy S.A. –  care are ca domeniu principal de acti­vitate producţia şi distribuţia de energie electrică şi termică prin arderea unui combustibil alternativ obţinut din deşeuri municipale şi biogaz –, are ca acţionari majoritari Consiliul Local Timişoara şi Colterm. Valoarea totală a proiectului, anunţată de edilul Nicolae Robu, este de 60 de milioane euro plus TVA – o finanţare cu care trebuie să vină câştigătorul desemnat al licitaţiei, urmând ca Municipalitatea să plăteas­că eşalonat această sumă, sub forma unor rate, pe durata mai multor ani.

Este un proiect diferit de cel al reabilitării centrului istoric. E un pro­iect asumat pe venituri”, spune Nicolae Robu. Acesta anunţă că există şansa ca Primăriei să îi fie rambursat un pro­cent de 25% din valoarea totală a pro­iectului, adică 15 milioane de euro, şi că a făcut personal lobby pentru poten­ţarea şanselor Municipalităţii în acest sens, printr-o intervenţie susţinută la Ambasada Suediei la Bucureşti.

Contestarea repetată a rezultate­lor licitaţiei şi tergiversarea pro­nun­ţării unei hotărâri finale, care să îngă­duie începerea lucrărilor, l-au exaspe­rat pe primar care, la un moment dat, a solicitat intervenţia instituţiilor abilitate ale Statului în soluţionarea circumstanţelor care au condus la în­târzieri cu peste 200 de zile ale terme­nului de depunere a ofertelor pentru caietul de sarcini urcat pe SEAP. Edilul nu a făcut nicio referire în declaraţiile sale publice la ceea ce C.N.S.C. a indicat a fi una dintre sursele întârzie­rilor reclamate de primar, adică o serie de neconformităţi şi greşeli confirmate în cea mai importantă documentaţie de achiziţie – caietul de sarcini al pro­iectului.

În cursul lunii decembrie a anului trecut, C.N.S.C. a indicat punctual neregulile existente în documentaţia întocmită de reprezentanţii Primăriei. S-a solicitat atunci eliminarea din caietul de sarcini a specificaţiilor tehnice privind alcătuirea sistemului de grătare şi numărul de zone de aer şi „înlocuirea referirilor la normele A.S.M.E., A.N.S.I. şi A.S.T.M., privind ale­gerea materialelor şi a procedeelor de testare a echipamentelor şi privind materia reglementărilor aferente cazanelor sub presiune, cu referiri la norme europene”, dar şi eliminarea din capitolul „Lucrări de construcţii din caietul de sarcini” a pasajelor eronate în care se face referire la lucrări de modificare/reabilitare/restaurare a lucrărilor de construcţii, precum şi actualizarea caietului de sarcini şi a modelului de contract sectorial de lucrări cu informaţii precise referitoa­re la cuantumul sau limitele de nego­ciere a daunelor contractuale. C.N.­S.C. preciza în context că procedura putea continua abia după efectuarea acestor modificări şi publicarea lor pe portalul de achiziţii publice SEAP.

Nicolae Robu anunţă că C.N.S.C. a respins contestaţia depusă în acest caz, astfel încât, în următoarele două – trei săptămâni, conform aprecierilor primarului, ar putea începe lucrările la acest proiect.

Primarul estimează că, după doi ani, proiectul va începe să producă. „Deşeurile vor fi sortate (…), com­postate şi valorificate, prin ardere rezultând energie electrică, pentru care vom primi bani, pentru că ea va fi debitată în sistemul energetic na­ţional”, a mai detaliat edilul, care a adăugat că se va putea produce astfel agent termic în regim de cogenerare, partajat între Colterm, Retim şi inci­nerator. Edilul a făcut trimitere şi la posibilitatea, teoretică, a reducerii preţului gigacaloriei, însă doar în condiţiile în care preţurile la gaz şi la cărbune ar rămâne nemodificate, pre­cizând că asumarea unor promi­siuni trebuie legată de un context de ordin general care poate dicta nemateria­lizarea acestora.

Print Friendly, PDF & Email