Postul de director al Filarmonicii Banatul, scos la concurs

Primăria Timișoara organizează concursul de proiecte de management pentru Filarmonica „Banatul” Timișoara.

 

Pentru a participa la concurs este necesară îndeplinirea, cumulativ, a condiţiilor următoare:

  1. cetăţenie română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene;
  2. capacitate deplină de exerciţiu;
  3. studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul muzică;
  4. experiență în specialitatea studiilor, de minimum cinci ani;
  5. experienţă în domeniul activității manageriale de minimum trei ani în instituții sau organizații neguvernamentale de cultură; condiția de experiență în domeniul activității manageriale poate fi dovedită prin adeverință privind experiența în conducerea de instituții sau organizații neguvernamentale de cultură.
  6. fără condamnări penale şi civile pentru fapte ce duc la incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează;
  7. continuitate a contractului individual de muncă, a raportul de serviciu sau a contractului de management timp de cel puţin patru ani, fără întreruperi, în această perioadă, pe motive imputabile.

Copiile actelor din dosarul de concurs se depun la sediul Primăriei Timişoara însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în xerocopii legalizate. Documentele depuse într-o limbă străină vor fi însoțite obligatoriu de traduceri legalizate. La concurs pot participa numai candidaţii al căror dosar este complet şi corect întocmit.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs şi a proiectelor de management este 6 iulie, ora 16. Acestea pot fi depuse zilnic de luni până joi între orele 8.30-16 și vinerea între orele 8.30-13, la sediul Primăriei Timişoara, b-dul C.D. Loga nr.1, Serviciul Resurse Umane – camera 7 (parter). Persoană de contact este Bianca Vetrovetz , consilier la Serviciul Resurse Umane.

Detalii despre calendarul concursului, componenţa dosarului de concurs, despre condiţiile de redactare a proiectului şi bibliografie se găsesc pe pagina web a Primăriei.

 

Print Friendly, PDF & Email