Potrivit unui proiect al M.A.I.

Poliţiştii răniţi grav în misiuni ar putea rămâne angajaţi, la munca de birou

Politisti cu spatelePoliţiştii care, în urma rănilor suferite în timpul serviciului, sunt încadraţi în gradul III de invaliditate ar putea cere să rămână angajaţi, pe funcţii care nu implică efort fizic. De asemenea, copiii şi soţii acestora s-ar putea angaja în M.A.I., potrivit unui proiect de ordin de ministru.

 

Gradul III de invaliditate asigură un alt loc de muncă în M.A.I.

Proiectul de Ordin al ministrului Afacerilor Interne privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiş­ti­lor decedaţi a fost supus marţi dezba­terii publice, anunţă Mediafax. Potrivit proiectului de act normativ, un poliţist rănit în timpul activităţii şi încadrat în gradul III de invaliditate, ceea ce în­seamnă că şi-a pierdut jumătate din ca­pacitate de muncă, poate cere să ră­mână angajat al Ministerului Afaceri­lor Interne pe o funcţie care nu impli­că efort fizic: „Se creează astfel posi­bilitatea menţinerii în activitate, la ce­rere, a poliţistului încadrat în gradul III de invaliditate ca urmare a rănirii aces­tuia într-un accident de muncă, pe alte funcţii unde îşi poate valorifica experienţa profesională”.

Şi poliţiştii al căror contract de muncă încheiat cu M.A.I. a încetat după ce au fost încadraţi în gradul III de invaliditate vor putea cere reanga­jarea odată cu intrarea în vigoare a actului normativ. Aceştia vor putea fi menţinuţi în activitate dacă există un post vacant, sunt îndeplinite cerinţele de ocupare prevăzute în fişa postului şi există avizul favorabil al Comisiei.

Din decizia medicală emisă de Comisia de expertiză medico-militară teritorială şi avizată de Comisia centra­lă de expertiză medico-militară, solici­tată ca document justificativ, trebuie să rezulte că încadrarea în gradul de invaliditate şi clasarea ca inapt pentru serviciul poliţienesc are ca legătură de cauzalitate un accident de muncă cer­cetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare.

Domeniile de activitate în care poliţistul poate fi menţinut în activitate sau renumit în funcţie sunt: asigurare logistică/tehnico-materială, financiar-contabil, asistenţă medicală, asistenţă juridică, informare şi relaţii publice, re­surse umane, învăţământ, analiza in­for­maţiilor, cercetarea şi prevenirea criminalităţii, cazier judiciar, statistică şi evidenţă operativă, comunicaţii şi tehnologia informaţiei, secretariat şi informaţii clasificate, management or­ganizatoric şi operaţional şi exploatare tehnică. Cererea de încadrare pe un alt post va fi soluţionată în maximum 45 de zile de la data înregistrării.

Măsuri de protecţie şi pentru familia poliţiştilor-victimă

Proiectul de ordin mai prevede şi posibilitatea angajării în funcţii de poliţist sau personal contractual, în unităţi ale M.A.I., la cerere, a copiilor aflaţi în întreţinerea poliţistului dece­dat sau încadrat într-un grad de invali­di­tate ca urmare a rănirii sale în tim­pul exercitării atribuţiilor de serviciu. A­ceste măsuri de protecţie sunt aplicabi­le şi soţului, respectiv soţiei poliţistului.

De asemenea, copiii aflaţi în între­ţinerea poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate, ca urmare a rănirii acestora într-un accident de muncă, vor putea fi înmatriculaţi sau trans­feraţi în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., adică la Academia de Poliţie sau la şcolile de subofiţeri.

Pentru înmatricularea într-o insti­tuţie de învăţământ a M.A.I., copilul poliţistului trebuie să promoveze probe­le eliminatorii, respectiv examinarea medicală şi evaluarea psihologică, pre­cum şi verificarea aptitudinilor fizice.

M.A.I. a precizat că proiectul de act normativ asigură transpunerea într-un cadru legal a prevederilor din Legea 360/2002, privind Statutul po­liţistului, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia specială de care poate beneficia un poliţist în activitate.

Print Friendly, PDF & Email