Plouă în Bastionul proaspăt renovat

Firmele din spaţiile degradate nu mai plătesc chirie

Lucrările de reabi­li­tare a Bastionului timişo­rean, realizate de către Consiliul Judeţean Ti­miş, iscau controverse încă din momentul recep­ţiei, când se semnalau crăpături şi bucăţi de tencuială căzute. Acum, la o serie de spaţii din o­biec­tivul reabilitat cu peste nouă milioane de euro plouă, trebuie făcute ur­gent lucrări de reabi­litare. Între timp, garanţia de bună execuţie a expirat.

Şase luni fără chirie

Bastion Timisoara foto 6La recenta şedinţă de plen, consi­lierii judeţeni au luat în discuţie, prin­tre altele, şi un proiect de hotărâre ce vizează anularea perceperii chiriei de la unul dintre agenţii economici care au închiriat spaţii în Bastionul timi­şorean. Motivul este surprinzător, ra­portat la faptul că obiectivul este proaspăt reabilitat: înăuntru plouă.

Astfel, chiriaşul din acest spaţiu, reabilitat în perioada 2008 – 2010, când s-a implementat  proiectul „Reabilita­rea şi revitalizarea fortificaţiei cetăţii – Bastionul”, a anunţat Consiliul Jude­ţean Timiş că spaţiul nu poate fi utilizat din cauza infiltraţiilor abundente de apă prin tavan. La faţa locului s-au dus să constate situaţia reprezentanţii Direc­ţiei Administrarea Patrimoniului şi Di­recţiei de Investiţii şi Manage­mentul Proiectelor care au confirmat că plouă înăuntru. „Pentru reparaţie este necesar a fi decopertat stratul vegetal de deasupra spaţiului, identi­ficarea locului de infiltrare a apei prin membrana hidroizolatoare, reme­die­rea problemei, copertarea, tasarea pământului, însămânţarea gazonului şi aducerea spaţiului la stadiul iniţial”, se arată în raportul constatator.

Problema este că, deocamdată, nu există bani pentru aşa ceva, aşa că lu­crarea va începe abia de anul viitor, dacă va începe. „Lucrarea necesită a fi executată de o unitate specializată, ţinând cont de perioada scurtă până la finele anului şi de cheltuielile finan­ciare demararea lucrărilor se vor pu­tea face doar la începutul anului 2014, cu termen de finalizare în luna aprilie 2014”, declară oficialii C.J. Timiş.

Însă, dacă va fi o iarnă grea, cu că­deri abun­den­te de zăpadă, tavanul se va şubrezi şi mai mult, iar infiltraţiile se vor în­tinde şi la spaţiile din jur, slăbind şi de­gradând structura. „Menţionăm că ga­ranţia de bună execuţie din cadrul con­tractului de reabilitare a Comple­xului imobiliar Bastionul Theresia Timişoa­ra s-a încheiat în anul 2012”, anunţă, sec, reprezentanţii C.J. Timiş, deci e clar că antreprenorul lucrării nu mai poate fi tras în niciun fel la răspun­dere.

„Clădirea, în vechea formă, a durat 200 – 300 de ani, fără probleme de acest fel”

Radu RadoslavArhitectul timişorean Radu Ra­do­slav spune că este greu de precizat cât ar fi trebuit să fie garanţia la o astfel de lucrare. „Răspunsul tehnic e: cât e scris în contract. În mod normal, şi în mod corect, o lucrare de acest tip trebuie realizată cu foarte multă aten­ţie şi cu o garanţie corespunzătoare valorii. E ca la corpul uman: dacă in­tervii cu o operaţie, produci dezechili­bre”. Radu Radoslav declară că a ob­servat şi el că sunt porţiuni de pe care cade tencuiala. „Bastionul are o struc­tură de terasă, realizată conform re­gulilor din 1700, reguli care probabil că au fost uitate sau neglijate. Exista un risc imens să se întâmple acest lucru. Şi aici nu e vorba doar de garanţie. Clă­direa, în vechea formă, a durat 200 – 300 de ani fără probleme de acest fel”, mai spune arhitectul timişorean.

Ilie BerteaConsilierul judeţean P.P.-D.D. Ilie Bertea ne-a declarat că va face o in­terpelare pe această temă, pentru că nu este normal ca spaţiul să se deterioreze atât de repede după reabilitare şi să nu fie asigurat împotriva unor evenimen­te de acest tip: „Nu se poate accepta ca, după o lucrare de nouă milioane de euro, să apară probleme de acest fel atât de repede. În momentul în care s-a realizat contractul, ar fi trebuit să se stipuleze o perioadă de garanţie pro­porţională cu valoarea lucrării”.

Investiţie de peste 9,7 milioane de euro

Dată exemplu ca una dintre cele mai consistente finanţări europene derulate în Timiş, reabilitarea şi revita­li­zarea fortificaţiei Bastionului a bene­ficiat de finanţare prin Programul Pha­re 2005 Dezvoltare Regională, presu­punând o investiţie de peste 9,7 milioa­ne de euro, din care cinci milioane de euro provin din fonduri Phare, 1,7 milioane de euro au fost alocaţi de la bugetul de stat, 2,3 milioane de euro au fost de la C.J. Timiş, iar puţin peste un milion de euro au fost alocaţi din bugetul Primăriei Timişoara.

Chiar din 2010, după inaugurarea investiţiei, deja au apărut probleme legate de calitatea lucrării, pereţii tunelurilor prin care trece traficul murdărindu-se rapid. Totodată, bucăţi mari de tencuială s-au desprins din zidurile reabilitate.  În plus, deşi, conform proiectului, prin spaţiile care urmau a fi atribuite, Bastionul urma să devină centrul spaţiului socio-cultural al Timişoarei, din felul în care au evoluat ulterior lucrurile, nu rezultă că acest obiectiv ar putea fi atins.

Print Friendly, PDF & Email