Planul judeţean de combatere a ambroziei, amânat până la primăvară

Ambrozia, prin polenul ei alergogen, nu este o problemă doar în Timişoara, unde consilierii locali remarcau că Primăria, deşi a dat unele amenzi pentru terenurile neîngrijite ale unor cetăţeni, a uitat să-şi cureţe propriile terenuri. La nivel judeţean s-a discutat un plan pentru combaterea acestei buruieni în judeţ, plan generat de tot mai multele sesizări ale unor timişeni care sunt afectaţi de alergii grave sau boli pulmonare generate de această plantă. Totuşi, Consiliul Judeţean a decis să adopte o hotărâre care să vizeze un plan concret de combatere a ambroziei în judeţ abia de anul viitor, din aprilie sau mai. Până la implementare aferentă, probabil că se va depăşi şi perioada de polenizare, astfel că va mai trece un an fără să se facă nimic concret.

Interpelări şi asigurări

AmbrozieProbabil şi pentru că au destul de multe semnale de la oameni afectaţi de alergiile şi afecţiunile pulmonare generate de ambrozie, în ultimele săptămâni la Consiliul Judeţean Timiş s-au ţinut lanţ interpelările legate de ambrozie. “Din păcate, judeţul Timiş este cel mai afectat de această plantă. Există o luptă continuă de distrugere a acestei plante. Primăria Timişoara, din păcate nu reuşeşte să distrugă în totalitate această plantă, şi Consiliul Judeţean Timiş, care este autoritatea care coordonează activităţile consilii­lor  comunale, orăşeneşti şi munici­pale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean, poate iniţia un plan în acest sens”, declara consi­lierul ju­deţean P.D.-L. Marin Popes­cu.  Aces­ta mai spunea că este mai im­portant să se facă profilaxia sau pre­venţie decât să se cheltuie milioane de euro pe medicamente. 

Problema legată de acest plan intervenea însă la aplicarea sa de că­tre Primării. “Pentru că am înţeles că relaţia dumneavoastră cu primarii nu poate fi «zdruncinată» cu recomandări sau propuneri, ne vom adresa Consilii­lor Locale cu speranţa că ne vor ajuta punând în practică acolo unde există hotărâri de consilii locale sau acolo unde nu există să aprobe hotărârii ale Consiliilor Locale cu privire la inter­ven­ţia autorităţii publice pe acele tere­nuri proprietatea persoanelor fizice sau juridice pentru a-i obliga să-şi cureţe te­renurile şi să distrugă această plantă”, preciza în plenul C.J.T. Marin Popescu.

După cum era de aşteptat, la ultima şedinţă a C.J. Timiş, problema a fost reluată de către consilierul P.S.D. Adrian Pau. “Am împuternicit  Direc­ţia de Mediu să ne propună o serie de măsuri şi un proiect de hotărâre prin care să reglăm şi să aducem într-o bază de normalitate problema ambroziei. Vreau să vă informez că nu s-a întâm­plat nimic până acum. Este o problemă destul de delicată şi nu vrem să fim un consiliu care doar discută fără să ia nici o măsură concretă”, a declarat Adrian Pau.

Proiectul, amânat până în primăvară

Punctul de vedere al C.J. Timiş, legat de aceste interpelări, a fost inte­resant, în sensul că adoptarea unei ho­tărâri a fost amânată până în primăva­ră. “Deocamdată, considerăm că pe­rioada de polenizare este în lunile de primă­vară – vară şi plenul C.J. Timiş trebuie să adopte o hotărâre în perioada mar­tie – aprilie pentru a putea produce efec­tele scontate”, a precizat conducerea C.J. Timiş, probabil pe considerentul că, până în primăvară, Primăriile care trebuie să implementeze planul de com­batere a ambroziei uită ce au de făcut.

Cert este că dacă hotărârea de consiliu se ia în aprilie sau mai anul viitor, până la implementarea efectivă, cu Primăriile, planta polenizează şi va fi prea greu să se mai realizeze ceva.

E un punct de vedere pe care-l îm­părtăşeşte şi consilierul judeţean Adrian Pau: “Dacă o tot amânăm, s-ar putea să ne trezim că ambrozia polenizează din nou, şi problemele vor reapărea înainte de a întreprinde noi ceva. Nu putem să lăsăm în seama Primăriilor implemen­ta­rea acestui plan. Fără coordonarea C.J. Timiş probabil că nu se va face mai nimic, mulţi primari evitând să se pună rău cu alegătorii şi să dea amenzi”.

Print Friendly, PDF & Email