Plângeri penale pentru banii de drumuri şi canalizare

Zeci de primari P.D.-L. s-au trezit cercetaţi penal după ce au primit bani pentru investiţii şi plata datoriilor de la Guvernul Ungureanu

Poate cea mai bună mostră de încăpăţânare politică, generată anul trecut de schimbarea Puterii, este povestea unei inofensive ordonanţe a fostului Guvern Ungureanu, prin care Primăriile primeau bani pentru investiţii şi plata datoriilor. După schimbarea Puterii, Guvernul Ponta a cerut banii înapoi, deşi, în mare parte, aceştia fuseseră deja cheltuiţi. O parte din primari au avut îndrăzneala să acţioneze în instanţă Guvernul şi, până la urmă, banii le-au fost restituiţi. Acum, poate şi ca o modalitate de răzbunare, zeci de primari din judeţul Arad s-au ales cu plângeri penale. Chiar dacă, până acum, în Timiş, nu au fost înregistrate astfel de demersuri, nu se ştie ce mai rezervă viitorul.

 

“Această avalanşă de anchete e o răzbunare a lui Victor Ponta”

Lucrari de canalizareP.D.-L. Arad a anunţat, la sfâr­şitul săptămânii trecute, că 40 de dosare de cercetare pena­lă au fost deschise, în urma veri­ficărilor făcute de Curtea de Con­­turi. Prim-vicepreşedintele P.D.-L. Arad, Iustin Cionca, sus­­ţine că “totul a pornit de la acea ordonanţă a Guvernului Un­gu­reanu, prin care s-au acordat fon­duri Primăriilor, pentru plata unor datorii. Acum, primarii sunt acuzaţi de deturnare de fonduri şi de abuz în serviciu contra inte­reselor publice. Este in­ad­misibil ca mai mulţi primari să fie con­vocaţi în mod repetat la Poliţie, pentru declaraţii, în loc ca aceş­tia să lucreze pentru cetă­ţeni, pentru comunitatea lor”.

Acesta mai arată că dosa­rele sunt în lucru de un an şi ju­mătate şi se declară solidar cu primarii şi cu ceilalţi repre­zen­tanţi ai administraţiei publice locale care sunt supuşi unor in­vestigaţii şi anchete de către organele de control.

Iustin Cionca a arătat că până acum nu a luat atitudine, în speranţa că va fi o cercetare co­rectă, care să se finalizeze fie cu neînceperea urmăririi penale, fie cu trimiterea în instanţă, pen­tru recuperarea sumelor, pentru că, în instanţă, primarii puteau de­monstra legalitatea plăţilor. Li­derul P.D.-L. Arad este de pă­rere că “toată această avalanşă de anchete nu înseamnă altceva decât o răzbunare a lui Victor Ponta faţă de comunităţile unde U.S.L. nu a primit voturi de la ce­tăţeni”. Iustin Cionca vede aces­te anchete ca pe o mişcare poli­tică îndreptată asupra primarilor P.D.-L., ca răzbunare pentru vo­tul de la alegerile locale. “U.S.L. uită că aceşti bani au fost folosiţi pentru şcoli, grădiniţe şi alte ne­voi ale cetăţenilor, nu pentru in­teresul propriu al primarilor. Pro­babil, Victor Ponta se aşteaptă ca primarii să vândă şcolile şi gră­diniţele pentru a returna sumele alocate în aprilie 2012”, mai spune Iustin Cionca. Oficialul P.D.-L. a mai precizat că banii au fost alocaţi mai departe, în urma unor hotărâri de consilii locale, “care n-au fost atacate de către Pre­fec­tură, iar Direcţia Finan­ţe­lor Pu­blice a avizat bugetele rec­tificate şi a dat drumul la plăţi, fiind clar că respectivele hotă­râri au res­pectat litera legii”.

Fondurile au fost alocate de către Guvernul Ungureanu prin Hotărârea de Guvern 255/3 apri­lie 2012, iar revocarea acestor sume a venit în timpul primului mandat al lui Ponta, ca urmare a O.U.G. 15/8 mai 2012.

Tiberiu Lelescu: “În Timiş încă nu s-au făcut plângeri”

Tiberiu LelescuConsilierul judeţean P.D.-L. Tiberiu Lelescu, care ţine le­gătura cu Primăriile la nivelul ju­deţului, afirmă că, până acum, nu s-au primit informaţii că ar fi exis­tat plângeri penale pe numele unor primari democrat-liberali din Timiş, pentru banii primiţi în ultimele luni ale Guvernării Un­gu­reanu. “Este însă posibil să existe astfel de situaţii şi în Ti­miş. Sunt supărări şi răzbunări politice care nu-şi au sensul. Însă le luăm ca atare. Nu ştiu de ce s-ar face însă plângeri penale, pen­tru că nu este vorba despre frau­de, ci despre bani primiţi în inte­res public şi cheltuiţi ca atare.”

Marius Martinescu: “A fost prima ordonanţă postdecembristă în care Primăriilor li s-a cerut returnarea sumelor primite”

MARIUS MARTINESCU 2(1)Consilierul judeţean P.D.-L. Marius Martinescu, fost pri­mar al municipiului Lugoj, susţi­ne că însăşi baza legală pe baza cărora primarilor li s-a cerut res­tituirea acestor bani este inco­rec­tă. “Ordonanţa dată de Gu­ver­nul Ponta, prin care s-a decis ca Primăriile să restituie sumele respective, a  fost prima ordo­nanţă din istoria postdecembristă în care unităţilor administrative locale li s-a cerut returnarea fon­durilor primite de la Guvern. Consider abuzivă acea ordonan­ţă, după cum consider abuziv şi acest demers de a face plângeri penale primarilor. Nu au fost bani care să fie folosiţi în interes per­sonal de către primari. Chiar da­că o parte din aceste fonduri nu au fost cheltuite imediat, ele ur­mau a fi cheltuite în perioada ime­diat următoare, pentru diver­se proiecte prioritare pentru co­munitate. Acea ordonanţă a avut, oricum, o singură justificare: o răzbunare politică prin care pri­marii P.D-L. să fie pedepsiţi cum­va”, spune şi Marius Martinescu.

Decizii aiuritoare

Anul trecut, în luna mai, Guvernul Ponta a decis, prin ordonanţă de urgenţă, că pri­marii sunt obligaţi să returneze fondurile necheltuite din aloca­ţiile primite de la fostul Cabinet Ungureanu, premierul Victor Ponta argumentând atunci că, din totalul celor 1.657 de Primării care au primit bani, 810 nu înre­gistraseră niciun leu datorie şi nici nu necesitau cofinanţarea unor proiecte U.E.

Curtea Constituţională a de­cis, însă, la sesizarea Avoca­tului Poporului, că este neconstituţio­nal textul din ordonanţa de ur­genţă prin care Guvernul a retras banii Primăriilor. Premierul Ponta a arătat însă că judecătorii Curţii Constituţionale nu permit recu­perarea banilor decât în cazul acelor Primării care au cheltuit deja fondurile, nu au datorii la cheltuieli curente şi de capital sau care trebuie să finanţeze proiecte U.E.

În acest sens, Ministerul Fi­nanţelor, prin intermediul Curţii de Conturi, a verificat la fiecare Primărie care a primit fonduri de la Guvernul Ungu­reanu. Ulterior, în luna iulie a anului trecut, fără să pomenească vreun cuvânt despre contextul aiuritor în care Guvernul le-a luat Primăriilor banii de investiţii, cofinanţări şi plăţi de arierate şi îi restituie după două luni, se publica în Monitorul Oficial o Hotărâre de Guvern care consemna sec: “Se aprobă suplimentarea sumelor defal­cate din taxa pe valoarea adău­gată pentru echilibrarea bu­getelor locale pe anul 2012 cu suma de 107.543.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2012, şi alocarea acesteia bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale”.

6,8 milioane de lei, returnaţi de Guvern, în Timiş

Primăriile timişene au primit înapoi, în total, 6,8 milioane de lei. Această su­mă a fost repar­tizată după cum urmează: 200.000 de lei – Con­siliului Judeţean Timiş, 320.000 de lei – Pri­măriei Bara, 361.000 de lei – Pri­măriei Banloc, 26.000 de lei – Primăriei Belinţ, 25.000 de lei – Primăriei Brestovăţ, 117.000 de lei – Primăriei Cenei, 3.000 de lei – Primăriei Ciacova, 170.000 de lei – Pri­măriei Curtea, 240.000 de lei – Pri­măriei Dum­brăviţa, 320.000 de lei – Primăriei Făget, 8.000 de lei – Primăriei Fâr­dea, 281.000 de lei – Pri­măriei Gătaia, 320.000 de lei – Pri­măriei Giar­ma­ta, 320.000 de lei – Primăriei Gottlob, 640.000 de lei – Primăriei Jimbolia, 320.000 de lei – Pri­măriei Lenau­heim, 207.000 de lei – Pri­mă­riei Maş­loc, 320.000 de lei – Primăriei Periam, 400.000 de lei – Primăriei Recaş, 320.000 de lei – Pri­măriei Să­călaz, 280.000 de lei – Primăriei Şandra, 309.000 de lei – Primăriei Sânmi­haiu Român, 320.000 de lei – Pri­măriei Sânnicolau Ma­re, 320.000 de lei – Primă­riei Satchinez, 320.000 de lei – Primăriei Teremia Mare, 25.000 de lei – Pri­măriei To­meşti şi 311.000 de lei – Pri­măriei Tormac.

Decizia Guvernului Ponta, blocaj pentru investiţii

Danut Groza portreTDănuţ Groza, pri­ma­rul oraşului Sânnicolau Ma­re, una dintre localităţile de un­de se luaseră banii resti­tuiţi, ne-a declarat că toată aceas­tă situaţie a fost de natură să încurce Primăria în derula­rea investiţiei pe care inten­ţiona să o reali­zeze cu aceşti bani – par­cări într-o zonă de blocuri. “Am rămas cu dato­rii, pen­tru că programasem nişte plăţi, pentru executarea respectivelor lucrări. A tre­buit să sistăm derularea in­vestiţiei, fiind încurcaţi de decizia Guvernului de a ne lua aceşti bani. Este foarte clar că această decizie a fost una mai mult politică decât administrativă”.

De altfel, înainte ca Gu­vernul să decidă restituirea fondurilor, primarul oraşu­lui Sânnicolau Mare şi-a a­nunţat intenţia de a con­testa în in­stanţă ordonanţa prin care se cerea resti­tuirea banilor, considerând anormal şi abu­ziv modul în care Guvernul a intervenit în acest mod în finanţarea administraţiilor locale. A­ceasta în condiţiile în care, preciza Dănuţ Groza, în ultimii ani, din cau­za ma­jorităţii P.S.D.-P.N.L.-P.­N.Ţ.C.D. de la Consiliul Judeţean Timiş nu s-a pus problema ca localităţile cu primari P.D.-L. din Timiş să primească mai mulţi bani, existând situaţii în care, la anumite alocări de fonduri, comune din judeţ cu pri­mari P.N.L. sau P.S.D. pri­meau de şapte sau opt ori mai mulţi bani decât oraşul Sânnicolau Mare.

Print Friendly, PDF & Email