Pierderi prea mari în reţeaua de apă din Timişoara, reclamate de Curtea de Conturi

contoare-apaAuditorii Curţii de Conturi apreciază că reţelele de apă din Timişoara şi localităţile învecinate au un grad prea mare de pierderi şi solicită realizarea urgentă a unor lucrări de reabilitare, care să ducă la limitarea irosirii unor cantităţi importante de apă.

 

Limită de pierderi de 35%, impusă şi la Timişoara

În ultimul raport privind gestionarea fondurilor publice la nivel local, Curtea de Conturi prezintă şi rezultatele unui audit făcut la Aquatim, unde remarcă, printre altele, problema pierderilor destul de mari de apă: „Pierderile de apă înregistrate de operator în perioada auditată (41% – 61%), au depăşit semnificativ nivelul Standardului SR 1343-1, care stipulează fără echivoc că procente mai mari de 35% ale pierderilor sunt considerate anormale, în această situaţie impunându-se măsuri corespunzătoare de eficientizare a reţelei de distribuţie”.

Aceştia spun că principala cauză a pierderilor de apă o reprezintă starea precară a conductelor de aducţiune şi de distribuţie a apei care, în proporţie de circa 47%, au vechime de peste 21 de ani. Inspectorii remarcă, totuşi, că la nivelul Aquatim, au fost elaborate şi implementate programe şi acţiuni concrete pentru gestionarea eficientă a pierderilor de apă din sistem, respectiv pentru reducerea acestora. „Operatorul a luat măsuri pentru întocmirea documentaţiei privind fundamentarea pierderilor de apă din sistem, justificate de starea tehnică a acestuia. (…) Operatorul a inclus pierderile de apă în structura preţului avizat/aprobat, prin majorarea costului real al apei brute”, se mai precizează în documentul Curţii de Conturi.

Auditorii au recomandat continuarea demersurilor cu privire la efectuarea unor analize temeinice privind starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă, în scopul identificării cauzelor reale ale pierderilor de apă. „Continuarea demersurilor cu privire la fundamentarea nivelului pierderilor de apă în funcţie de rezultatele analizei stării tehnice a sistemelor de alimentare cu apă şi elaborarea, avizarea, aprobarea şi implementarea unui program concret de măsuri incluzând responsabilităţi, termene şi indicatori de rezultat, privind reducerea pierderilor de apă în reţea, până la o valoare acceptabilă din punct de vedere tehnic şi economic, potrivit standardelor în vigoare” sunt alte recomandări făcute societăţii de către Curtea de Conturi.

FALT: „Pierderile sunt greu de cuantificat”

Petru Olariu, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Locatari Timişoara, consideră că, din punct de vedert al contorizării individuale, aceste pierderi nu sunt plătite direct de către consumatori. „Din moment ce fiecare bloc este contorizat, şi fiecare locuinţă are apometre, consumatorii plătesc doar ceea ce consumă. La nivel general însă, aceste pierderi se înregistrează undeva în contabilitate, şi generează un anumit grad de eficienţă al societăţii. Şi este clar că, atunci când se stabileşte tariful apei, fiecare pierdere îl influenţează”, precizează reprezentantul FALT.

Pe de altă parte, Petru Olariu are dubii legate de exactitatea cuantificării acestor pierderi din birou, de către auditori: „Nu ar trebui să uităm că s-au tot făcut proiecte în această direcţie. În comparaţie cu alte societăţi din subordinea Primăriei, Aquatim este cea mai performantă, ca număr de proiecte europene accesate şi valoare. În plus, Aquatim a preluat distribuţia apei şi în judeţ într-o serie de localităţi care probabil că nu aveau o reţea de distribuţie foarte nouă, şi probabil că şi de aici sunt generate şi raportate aceste pierderi de apă din sistem. Noi am mai discutat despre posibilitatea stabilirii unui trafic strict pentru Timişoara, raportat la reţeaua din Timişoara, însă lucrurile sunt destul de complicate, din aceste punct de vedere”, mai spune reprezentantul FALT.

Print Friendly, PDF & Email