Peste 130 de profesori universitari, într-o scrisoare deschisă adresată noului ministru al Educaţiei: „Ne-a consternat pe toți faptul că ați minimalizat nepermis frauda academică, încă de la învestirea în funcție”

Mai mult de 130 de reprezentanţi ai mediului academic, printre care şi profesori universitari din Timişoara, au semnat o Scrisoare deschisă către ministrul Educației, Valentin Popa, pentru susținerea integrității și a calității în universitățile românești.

 

Semnatarii Scrisorii deschise către ministrul Educației, pentru susținerea integrității și a calității în universitățile românești se declară îngrijorați de atitudinea noului Guvern față de învățământul superior, menţionând că semnale ale acestei îngrijorări au fost deja transmise în spațiul public de către profesorul Mircea Dumitru, rector al Universității din București, și de către alți intelectuali.

Printre iniţiatori se numără Vlad Alexandrescu, Marius Andruh, Mircea Cărtărescu, Ruxandra Cesereanu, Andrei Cornea, Mihaui Maci, Liviu Papadima, Adrian Papahagi, Marian Popescu, Vladimir Tismăneanu. De la Universitatea de Vest din Timişoara, pe lista iniţiatorilor acestei petiţii sunt numele lui Mircea Mihăieş, al Reghinei Dascăl şi al Claudiei Doroholski.

„Ne-a consternat pe toți faptul că, în calitatea de nou ministru al Educației și de rector al unei universități de stat, ați minimalizat nepermis frauda academică prin declarații publice încă de la învestirea în funcție. Așteptăm ca orice urmă de îndoială cu privire la poziția dumneavoastră față de etica academică să fie risipită prin acțiuni ferme și neechivoce, prin măsuri structurale de amploare și susținute cu consecvență, care să rezulte din consultarea instituțiilor de elită și a personalităților neaservite politic, cu performanțe academice certe și conduită morală ireproșabilă. Astfel de strategii nu pot fi înlocuite de vreun ordin ce impune cursuri de etică și integritate academică în universități,fără ca acestea să fi fost consultate în prealabil, ordin semnat, de altfel, în grabă, a doua zi, după declarația dumneavoastră stupefiantă cu privire la folosirea ghilimelelor și trimiterilor la surse în lucrările de specialitate”, se arată în Scrisoarea deschisă.

Semnatarii petiţiei atrag atenția şi asupra faptului că orice inițiativă ori decizie ministerială care abordează doar formal ori pompieristic, de sus în jos, calitatea actului educațional nu face decât să diminueze resursele de integritate și autonomia din universități și are consecințe negative directe asupra studentelor și studenților noștri. „Debusolarea lor și scăderea prestigiului diplomei universitare sunt cauzate, printre altele, de lipsa unei viziuni unitare privind educația și a unui context concurențial predictibil, de stimulare a meritului și excelenței atât în cercetare, cât și în actul didactic. Dar ce le putem spune noi acestor tineri când însuși ministrul Educației face afirmații care ignoră gravitatea plagiatului și importanța corectitudinii în munca de cercetare, iar apoi azvârle în spațiul public o măsură impulsivă, nedezbătută cu nimeni?”, se mai menţionează în scrisoare.

Semnatarii îi solicită ministrului Educaţiei „toleranță zero” și față de ponderea aproape insignifiantă acordată criteriilor calitative în evaluarea universităților și a membrilor comunității academice, criterii pe baza cărora ar trebui să fie încurajată performanța științifică și didactică.

Şi se declară îngrijoraţi de faptul că Ministerul Educaţiei a propus, în 29 decembrie 2017, o nouă Metodologie de clasificare a universităților aflată în opoziție declarată față de clasificările evaluative pe care le-au propus atât Legea 1/2011, cât și reprezentanții studenților din ANOSR.: „MEN va trebui să se dedice cu seriozitate unui efort de a regândi maniera de evaluare a calității în cercetare și predare și de a o stimula prin finanțări diferențiate în funcție de  performanță. Pentru aceasta, trebuie evitată finanțarea egalitaristă, care  permite unor surogate universitare să funcționeze ca fabrici de diplome.”

Pe de altă parte, semnatarii scrisorii atrag atenția asupra prejudiciilor provocate de desconsiderarea specificului științelor socio-umane, „prin aplicarea unor criterii procustiene de evaluare, care fetișizează articolele ISI și calculele scientometrice și care sunt irelevante în cea mai mare parte pentru culturile academice umaniste. Nu în ultimul rând, evaluarea performanțelor instituționale în diverse domenii și discipline s-ar cuveni să ia în considerare și pozițiile universităților în cele mai importante clasamente internaționale.

Semnatarii petiţiei aşteaptă o atitudine tranșantă din partea ministrului şi față de manevrele populiste prin care Guvernele politice s-au prefăcut doar că returnează sumele oprite de guvernările anterioare ori au majorat artificial salariile. „Politicienii s-au împăunat cu această falsă generozitate, dar au «uitat» să asigure universităților și surplusul de finanțare pentru susținerea acestor măsuri, obligându-le să suporte astfel de costuri suplimentare din solduri și din resurse ce ar fi trebuit alocate cercetării, investițiilor și dezvoltării instituționale”, se arată în scrisoarea deschisă.

Ministrului i se atrage atenția că, deși salariile sunt, într-adevăr, revoltătoare pentru cei mai mulți dintre angajații universităților, ele nu reprezintă singurul impediment în dezvoltarea învățământului superior: „Știți foarte bine că nu se atribuie universităților fonduri suficiente pentru internaționalizare, pentru dotarea cu laboratoare și tehnologii de cercetare și de predare contemporane, pentru dezvoltarea ori reabilitarea căminelor și a spațiilor de învățământ absolut necesare, pentru achiziția ori abonarea la publicațiile științifice din domeniu și pentru atâtea altele.Progresul real al educației românești de azi nu poate fi decât cel al unei culturi academice cu performanțe autentice în domeniul cercetării, cu largă deschidere față de competiția internațională de înaltă calitate, cu onestitate intelectuală și probitate profesională.”

Iniţiatorii acestei scrisori, enumeraţi mai jos, invită și alți membri ai comunității academice, care împărtășesc aceste puncte de vedere, să se alăture demersului lor, semnând petiţia și adăugând observații pe care le consideră relevante.

 1. Vlad Alexandrescu, prof. univ., Universitatea din București
 2. Sorin Alexandrescu, prof. univ., Universitatea din București
 3. Bogdan Alexe, conf. univ., Universitatea din București
 4. Marius Andruh, acad. prof. univ., Universitatea din București
 5. Mircea Anghelescu, profesor emerit, Universitatea din București
 6. Nadia Anghelescu, profesor emerit, Universitatea din București
 7. Marian Aprodu, prof. univ., Universitatea din București
 8. George  Ardeleanu , conf. univ., Universitatea din București
 9. Lori Badea, C.S.I , Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române
 10. Imre József Balázs, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 11. Sanda Berce, prof. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 12. Istvan Berszan, conf. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 13. Lucian Beznea, prof. univ., Universitatea din București
 14. Ioana  Bican, prof. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 15. Cristina Bogdan, conf. univ., Universitatea din București
 16. Ștefan Borbély, prof. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 17. Corin Braga, prof.univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 18. Vasile Brînzănescu, CS I, Institutul de Matematică „Simion Stoilow”, al Academiei Române
 19. Elena Butoescu, lect. univ., Universitatea Craiova
 20. Mircea Cărtărescu, prof. univ., Universitatea din București
 21. Sorin Cazacu, lect. univ., Universitatea Craiova
 22. Ruxandra Cesereanu, prof. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 23. Oana  Chelaru-Murăruș, conf. univ., Universitatea din București
 24. Stan Chiriţa, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
 25. Mianda Tincuța Cioba, prof. univ., Universitatea din București
 26. Estella Ciobanu, conf. univ., Universitatea „Ovidius”, Constanta
 27. Alexandra  Ciocârlie, CS II, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”
 28. Adina Ciugureanu, prof. univ., Universitatea „Ovidius”, Constanţa
 29. Ștefan Colceriu, Dr., Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București
 30. Cătălin Constantin, lect. dr., Universitatea din București
 31. Ruxandra Constantinescu-Ştefănel, prof. univ., Academia de Studii Economice din București
 32. Andrei Cornea, profesor emerit, Universitatea din București
 33. Alexandra Cornilescu, prof. univ., Universitatea din București
 34. Lidia Cotea, prof. univ., Universitatea din București
 35. Cristina Bogdan, conf. univ., Universitatea din București
 36. Anca Crivăț, prof. univ., Universitatea din București
 37. Könczei Csilla, conf. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 38. Alexandra Cunita, profesor Emerit, Universitatea din București
 39. Codrin Liviu Cuțitaru, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
 40. Dóra Czegenyi, lect. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 41. Reghina Dascăl, conf. univ., Universitatea de Vest, Timișoara
 42. Sorin Dăscălescu, prof. univ., Universitatea din București
 43. Daniel David, prof. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 44. Horațiu Decuble, prof. univ., Universitatea din București
 45. Georgiana Dila, conf. univ., Universitatea Craiova
 46. Caius Dobrescu, prof. univ., Universitatea din București
 47. Claudia Doroholski, conf. univ., Universitatea de Vest, Timișoara
 48. Cristian Faciu, CSI dr., Institutul de Matematică „Simion Stoilow” al Academiei Române
 49. Cristian Faciu, CS I, Institutul de Matematică „Simion Stoilow”, al Academiei Române
 50. Constantin Fetecău, prof. univ., Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi
 51. Doina Filimon Doroftei, C.S.III, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București
 52. Oana  Fotache-Dubălaru, conf. univ., Universitatea din București
 53. Mircea Frânculescu, prof. univ., Societatea de Științe Filologice
 54. Liviu Franga, prof. univ., Universitatea din București
 55. Ionuț Geană, lect. univ., Universitatea din București
 56. Mihaela Gheorghe, prof. univ., Universitatea „Transilvania” Brașov
 57. Dumitrel Ghiba, asist. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
 58. Radu Gramatovici, conf. univ., Universitatea din București
 59. Liviu Groza, prof. univ., Universitatea din București
 60. Ana-Cristina Halichias, prof. univ., Universitatea din București
 61. Cornelia Ilie, prof. univ., Stroemstad Akademi Suedia
 62. Emil Ionescu, prof. univ., Universitatea din București
 63. Diana Ioniță, prof. univ., Universitatea din București
 64. Daniela Ionescu, prof. univ., Universitatea din București
 65. Mihaela Irimia, prof. univ., Universitatea din București
 66. Berszan Istvan, conf. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 67. Dragoş Ivana, conf. univ., Universitatea din București
 68. Vilmos Keszeg, prof. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 69. Ion Bogdan Lefter, prof. univ., Universitatea din București
 70. Cătălin Lefter, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
 71. Gabriel Lohon, cercetător III , Inst. „C.S. Nicolaescu-Plopşor” al Acad. Române
 72. Mihai Lucacs, Universitatea din București
 73. Mihai Maci, lect. univ., Universitatea din Oradea
 74. Mihaela Mancaș, profesor emerit, Universitatea din București
 75. Veronica Manole, lect. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 76. Luminița Anca Marcu, asist. univ., Universitatea din București
 77. Liviu Marin, prof. univ., Universitatea din București
 78. Roxana Marinescu, conf. univ., Academia de Studii Economice din București
 79. Laura Mesina, conf. univ., Universitatea din București
 80. Mircea Mihăieș, prof. univ., Universitatea de Vest, Timișoara
 81. Ileana Mihailă, prof. univ., Universitatea din București
 82. Silviu Mihăilă, lect. univ., Academia de Studii Economice din București
 83. Erika Mihálycsa, asist. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”,Cluj-Napoca
 84. Simona Modreanu, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
 85. Rareș Moldovan, conf. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 86. Cristian Moroianu, prof. univ., Universitatea din București
 87. Luminița Munteanu, prof. univ., Universitatea din București
 88. Carmen Mușat, prof. univ., Universitatea din București
 89. Jean Nedelea, asist. dr., Universitatea din București
 90. Eugen Negrici, profesor emerit, Universitatea din București
 91. Alexandru Nicolae, lect. univ., Universitatea din București
 92. Victor Olaru, lect. univ., Universitatea Craiova
 93. Liviu Ornea, prof. univ., Universitatea din București
 94. Liviu Papadima, prof. univ., Universitatea din București
 95. Adrian Papahagi, conf. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 96. Vanezia Parlea, lect. univ., Universitatea din București
 97. Ioana Pârvulescu, prof. univ., Universitatea din București
 98. Liana Pop, profesor emerit, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 99. Marian Popescu, prof. univ., Universitatea din București
 100. Amelia Precup, lect. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca
 101. Marian Preda, prof. univ., Universitatea din București
 102. Mihaela Prioteasa, lect. univ., Universitatea Craiova
 103. Dana Radler, lect. univ., Academia de Studii Economice din București
 104. Daniela Rogobete, lect. univ., Universitatea Craiova
 105. Ionel Rovenţa , conf. univ. , Universitatea din Craiova
 106. Florentina Sâmihăian, conf. univ. , Universitatea din București
 107. Cristina Sărăcuţ, lect. univ., Universitatea din Tampere, Findlanda
 108. Aloisia Sorop, conf. univ., Universitatea Craiova
 109. Camelia Stan, prof. univ., Universitatea din București
 110. Maria Stanciu Istrate, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
 111. Bogdan Ștefănescu, prof. univ., Universitatea din București
 112. Ariadna Ștefănescu, prof. univ., Universitatea din București
 113. Gheorghe Ștefănescu, prof. univ., Universitatea din București
 114. Alin Ștefănescu, prof. univ., Universitatea din București
 115. Adriana Elena Stoican, doctor în Filologie, Independent Scholar
 116. Levente Szabó, conf. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 117. Maria Szikszai, lect. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 118. Sanda Țigoiu, prof. univ., Universitatea din București
 119. Victor Țigoiu, profesor emerit, Universitatea din București
 120. Dan Timotin, CS I, Institutul de Matematică „Simion Stoilow”, al Academiei Române
 121. Vladimir Tismăneanu, prof. univ., Universitatea Maryland
 122. Adriana Todea, lect. univ., Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 123. Szabó Á. Töhötöm, director Departament, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 124. Delia Ungureanu, asist. dr., Universitatea din București
 125. Mihaela Ursa, conf. univ., Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
 126. Roxana Utale, conf. univ. , Universitatea din București
 127. Mircea Vasilescu, prof. univ., Universitatea din București
 128. Claudia Vlad, lect. univ., Universitatea din București
 129. Victor  Vuletescu, conf. univ. , Universitatea din București
 130. Ursula Wittstock, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
 131. Rodica Zafiu, prof. univ., Universitatea din București
 132. Constantin Zalinescu, prof. univ., Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași
 133. Mihai Zamfir, profesor emerit, Universitatea din București
 134. Rodica Zane, prof. univ., Universitatea din București.
Print Friendly, PDF & Email