Peste 1.000 de studenţi au ieşit în stradă la Timişoara

Pentru a susţine cauza Educaţei

Proteste de stradă ale studenţilor din Timişoara, marcate de solicitarea cu insistenţă a unei finanţări responsabile a Învăţământului românesc şi a aplicării prevederilor potrivit cărora Educaţiei îi revine 6% din Produsul Intern Brut. Mişcarea de protest a studenţilor timişoreni a fost condimentată pe alocuri de mesaje care au contestat implicarea instituţiilor competente ale statului în soluţionarea unor probleme de ordin general, dar şi în soluţionarea problemelor cu care se confruntă tinerii, legate de condiţiile de cazare din cămine şi de necesitatea majorării burselor.

 

„Azi în Timişoara, mâine în toată ţara”

Protest studentesc la TimisoaraMai bine de 1.000 de studenţi din Timişoara, în marea lor majoritate  de la Universitatea Politehnică şi de la Universitatea de Vest, s-au solidarizat astăzi cu studenţii din alte centre uni­versitare şi au ieşit în stradă pentru a-şi cere drepturile. Cea mai impor­tantă revendicare s-a legat de necesitatea alocării pentru Educaţie a procentului promis – 6% din PIB.

Studenţii au invocat subfinanţa­rea domeniului Educaţiei ca fiind unul dintre principalele motive pentru care tinerii sunt nevoiţi să părăsească ţara şi au scandat lozinci de genul: “Vrem să învăţăm, nu să emigrăm”, „6% – Drep­tatea noastră, obligaţia voastră” şi „Fără educaţie, moare orice naţie”. S-a scandat însă şi „Azi în Timişoara, mâi­ne în toată ţara”, iar reprezentanţii studenţilor, care au mărşăluit miercuri după-amiaza pe un traseu care a plecat din Complexul Studenţesc, a trecut pe la Universitatea de Vest, apoi prin Pia­ţa Operei şi a ajuns până în faţa Pre­fec­turii, au scandat „Hoţii la Prefectură”, dar şi „Ruşine să vă fie”.

Printre motivele de nemulţumire evocate de protestatari s-a numărat  fap­­tul că universităţile, în contextul sub­finanţării constante a domeniului Edu­caţiei, au fost nevoite să crească taxele de studii, să comaseze grupe şi facultăţi sau să reducă şi să oprească, în unele cazuri, investiţii care vizează îmbunătă­ţirea calităţii sistemului educaţional.

Studenţii au reclamat deopotrivă faptul că bursele sociale sunt de două sau chiar de trei ori mai mici decât pre­vede legea şi că acestea nu reuşesc să acopere nici jumătate din costurile de masă şi de cazare, dar şi faptul că ju­mătate dintre studenţii români ajung să renunţe la studii din motive financiare.

Studenţii reclamă lipsa de interes a autorităţilor pentru soluţionarea cerinţelor lor

Reprezentanţii protestatarilor din întreaga ţară au solicitat, de aseme­nea, să fie sporită finanţarea de bază a universităţilor până la valoarea la care aceasta se situa în anul 2008, să fie mărită cu 30 la sută subvenţia desti­nată căminelor şi cantinelor, să fie crescut fondul de burse cu destinaţia de burse sociale şi să fie investite resurse semnificative în centrele de consiliere şi orientare în carieră şi într-o metodologie care să definească normele de funcţionare ale acestora.

Demersurile studenţilor pentru creşterea finanţării educaţiei au în­ceput încă din luna ianuarie a acestui an, odată cu petiţia de peste 100 de metri semnată de 10.000 de studenţi din întreaga ţară care a fost depusă la Guvernul şi Parlamentul României. Aceasta nu a stârnit nicio reacţie din partea instituţiilor Statului, acestea ignorând complet mesajul studenţilor. Au urmat adrese, scrisori, lansarea studiului «Responsabilitate pentru Educaţie»care prezenta problema subfinanţării educaţiei din perspectiva studenţilor, un marş al celor peste 300 de lideri ai studenţilor desfăşurat la Ti­mişoara în care reprezentanţii orga­ni­zaţiilor studenţeşti au plimbat pe stra­dă o vacă pentru a sugera că Edu­caţia a ajuns la «coada vacii», toate acestea fiind de asemenea ignorate de către guvernanţi”, este precizat într-un co­municat al A.N.O.S.R. Acelaşi docu­ment precizează şi faptul că, în cursul lunii octombrie, a fost lansată o plat­for­mă online (www.6pentrueducatie.ro) prin intermediul căreia au fost ar­gumentate detaliat motivele pentru care alocarea a 6% din PIB bugetului Educaţiei este un imperativ la nivel naţional. “Ulterior acestui moment, au existat întâlniri cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi ai Guvernului, însă toate s-au desfăşurat fără asumări clare din partea guvernanţilor cu privire la creşterea finanţării educaţiei şi alocarea a 6% din PIB, aşa cum studenţii au solicitat. Săptămâna trecută, pe data de 6 noiembrie, stu­denţii au organizat greve japoneze în cele mai importante centre univer­sitare din ţară, solidarizându-se astfel cu protestul profesorilor din Bucu­reşti”, se mai precizează în comunica­tul emis de A.N.O.S.R.

Miercuri au avut loc acţiuni de protest în centrele universitare din oraşele  Bucureşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Constanţa, Galaţi, Baia Mare, Sibiu, Suceava, Oradea şi Alba-Iulia.

Print Friendly, PDF & Email