Permise de conducere „separat” pentru şoferii profesionişti şi amatori

Acestea sunt cerute de Sindicatul Lucrătorilor din Transport

TiruriPreşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Transport afirmă că şoferii profesionişti rămân “fără pâine” odată cu suspendarea permisului de conducere pentru o încălcare minoră a unei reguli de circulaţie şi cere permise de conducere separat pentru profesionişti şi amatori.

 

Preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Transport, Elena Frandeş, a declarat, marţi, că este necesar ca în le­gislaţie să se opereze o dife­ren­ţiere între permisele de con­ducere pentru şoferii profesio­nişti şi cei amatori, cum se întâmplă în alte ţări europene, precum Italia. Elena Frandeş a explicat că, în prezent, şoferii profesionişti care se aleg cu suspendarea permisului de con­ducere pentru o încălcare minoră a unei reguli de circula­ţie nu mai pot lucra şi rămân „fără pâine”. „La nivel naţio­nal avem o problemă mare legată de permisele de con­du­cere ale şoferilor profesionişti. În mo­mentul de faţă, permisul de conducere pentru şoferii ama­tori este împreună cu per­mi­sul de conducere al şoferilor pro­fesionişti. În cazul în care un şofer profesionist venit în ţară încalcă o regulă de circu­la­ţie, automat i se suspendă per­misul şi rămâne fără pâine, fă­ră un loc de muncă. De aceea, suge­răm să se facă separat, permis de conducere pentru şoferii amatori şi permis de conducere pentru profesio­nişti, la fel cum este în Italia. În sensul în care el vine acasă în cele două săp­tă­­mâni libere şi cu maşina per­sonală a săvârşit o oarecare abatere, i se ia per­misul de amatori, dar rămâne cu cel pro­fesionist, să meargă să lucreze. Nu rămâne fără pâine”, declară, citat de Media­fax, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor din Transport, Ele­na Frandeş. Aceasta a arătat că, dacă se va da curs acestei idei, ar trebui instituite exa­mene mai dificile pentru per­misele de conducere ale şofe­rilor profesionişti.

În acelaşi context, mai mulţi lideri sindicali din do­meniul transporturilor din ţară au apreciat că şoferii de tir din România, care fac curse ex­terne, sunt discriminaţi faţă de colegii lor de către angajatori în ceea ce priveşte retribuţia, cazarea sau timpii de muncă, unii lucrând în „condiţii inu­mane”. Ei au precizat că speră să se adopte o directivă euro­peană care să reglementeze aceste aspecte.

Potrivit Elenei Frandeş, la sindicatul pe care îl reprezintă sunt afiliaţi în jur de 1.000 de şoferi de TIR, angajaţi de fir­me europene de transport.

Print Friendly, PDF & Email