Percheziţii la un spital privat din Timişoara, unde ar fi fost decontate tratamente fictive

Spitalul Athena, din Timişoara, a fost percheziţionat, miercuri, existând suspiciuni că aici ar fi fost făcute internări fictive şi ar fi fost trecute în evidenţe tratamente medicale care nu au fost făcute, dar pentru care s-au încasat bani de la C.J.A.S.

Athena Hospital TimisoaraPotrivit unor surse judiciare, per­cheziţia a avut loc în condiţiile în care există suspiciuni că unitatea medicală ar fi făcut internări fictive de pacienţi şi ar fi trecut în evidenţe tratamente me­dicale care în realitate nu au fost făcute, iar apoi a încasat bani de la Casa Jude­ţea­nă de Asigurări de Sănătate, în perioa­da 2011 – 2013. În acest scop ar fi fost în­tocmite fişe de observaţii clinice gene­rale pe numele unor pacienţi fic­tivi, în care se menţionează prestarea unor servicii medicale nereale. Con­form ace­loraşi surse, prejudiciul adus Statului s-ar ridica la peste 1,5 milioa­ne de lei. Do­sarul este instrumentat de procurorii Parchetului Judecătoriei Timişoara, dar la descinderi au parti­ciat şi poliţişti.

Mariana Marcu, purtătorul de cu­vânt al C.J.A.S. Timiş, spune că a fost aplicată reţinerea a 1% din valoarea de contract, aceasta fiind, de altfel, maxi­mul prevăzut de lege. Aceasta mai spu­ne că comisia de control a C.J.A.S. Ti­miş a consta­tat ne­concordanţe între medicaţia pre­scrisă pe foaia de obser­vaţie generală şi con­sumul de medica­mente înregis­trat în condică, respectiv consumul de medica­mente în format electronic evidenţiat de furnizori pe fiecare secţie în parte. De exemplu, la spitalizarea de zi, în lu­na mai a acestui an, au fost constatate neconcordanţe între serviciile care se regăsesc în funda­mentarea serviciilor de spitalizare de zi şi serviciile consem­nate în fişele de spitalizare de zi. 

Contactată telefonic, pentru un punct de vedere al spitalului în legă­tură cu acest subiect, Cătălina Chiş,  purtătorul de cuvânt, a solicitat  o ce­rere de informaţii scrisă.

Athena Hospital din Timişoara este unitate medicală privată de chirur­gie generală, iar în cadrul spitalului funcţionează şi o Clinică de Obstetrică-Ginecologie. Potrivit site-ului unităţii medicale, spitalul poate asigura anual 4.000 de intervenţii chirurgicale şi 5.000 de naşteri, capacitatea de spitalizare fiind de 128 paturi.

Print Friendly, PDF & Email