“Pentru prima dată nu avem liste de aşteptare la oncologie”

Susţine preşedintele C.N.A.S.

Peste 7.500 de pacienţi primesc gratuit tratament oncologic aprobat de Casa Naţională de Asigurări Sociale de Sănătate, iar în septembrie, pentru prima dată, lista de aşteptare pentru medicaţia de specialitate a fost redusă la zero, susţine preşedintele C.N.AS.

Cristian Busoi (2)Cristian Buşoi, preşedin­tele C.N.A.S., a anunţat, zilele trecute, că în septembrie nu mai există dosare în aşteptare pentru tratamentul afecţiunilor oncologi­ce derulate cu aprobarea C.N.A.S. Acesta a mai anunţat că comisia întrunită la C.N.A.S., în septem­brie, pentru analiza şi aprobarea dosarelor pentru pacienţii cu afec­ţiunui oncologice care nece­sită tratament cu molecule scum­pe a aprobat 1.661 de dosare de tratament, 87 fiind respinse pe motiv că au fost incomplete sau nu au corespuns criteriilor de aprobare. “Astfel, numărul pacien­ţilor aflaţi în tratament cu apro­barea C.N.A.S. a ajuns la 7.531”, declară preşedintele C.N.A.S, citat de Mediafax.

El a prezentat evoluţia anu­ală a numărului de pacienţi care primesc tratamente oncologice scumpe cu aprobarea C.N.A.S, în­cepând cu 2008 şi, totodată, a lis­tei de aşteptare. În 2008 erau în tratament 3.124 pacienţi, iar 229 erau pe lista de aşteptare. În 2009 erau 3.488 de pacineţi în trata­ment, iar 1.147 erau pe lista de aşteptare. În 2010 erau 3.408 de pacienţi în tratament, iar 3.259, pe lista de aşteptare. În 2011 erau 3.522 de pacienţi în tratament şi 2.487 în aşteptare. În 2012 erau 5.375 de pacienţi în tratament, iar 1.292 în aşteptare. Iar anul aces­ta, la începutul lunii septembrie, erau trataţi 6.500 de pacienţi, 1.704 dosare fiind în aşteptare.

Cristian Buşoi declară că, du­pă analiza făcută recent, lista de aşteptare este goală. Preşe­dintele C.N.A.S. a mai spus că, la nivelul instituţiei, este constituită o comi­sie pentru implementarea Progra­mului Naţional de Oncologie şi pentru monitorizarea activă a terapiilor specifice.

Tipurile de tratament pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice sunt cele care nu necesită aproba­re şi se eliberează din spital, cu 36 de medicamente, în general medi­ca­mente generice, cele cu apro­ba­rea Caselor Judeţene de Sănă­ta­­te, fiind vorba despre trei mole­cule, şi cele cu aprobarea C.N.­A.S., cu 14 molecule. Cristian Bu­şoi susţine că unul din aceste me­dicamente, Alemtuzumabumab, nu a mai fost solicitat din 2012 de medicii curanţi, astfel că lista s-a redus la 13 molecule.

În prezent, 100.000 de per­soane primesc tratament oncolo­gic rambursat de către C.N.A.S., iar, din totalul acestora, 7.531 au recomandare de la medicul curant pentru tratamentele care necesi­tă aprobarea C.N.A.S.

Print Friendly, PDF & Email