Patru universităţi au fondat Alianța Timișoara Universitară

Foto: UVT

Patru universităţi publice din Timişoara au semnat azi Acordul de Parteneriat privind constituirea Alianței Timișoara Universitară, prima structură de cooperare și consolidare a centrului universitar și a platformei de cercetare, dezvoltare și inovare științifică din Timișoara.

 

Alianța Timișoara Universitară își propune să contribuie în mod relevant, printr-o strategie comună a celor patru universități, la devenirea Timișoarei ca pol de referință pentru Europa centrală și de Est. Din această Alianţă fac parte Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara şi Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” care, împreună, cu aproximativ 5000 de cadre universitare, cercetători și experți universitari.

Conducerea Alianței este asigurată de Adunarea Generală și de către Consiliul Director, iar Adunarea Generală este constituită din rectorii, președinții Senatelor, prorectorii, directorii CSUD și directorii generali administrativi ai celor patru universități membre, la care se adaugă reprezentanții studenților în Consiliul de Administrație al Universităților.

Proiectele și strategiile noii Alianţe Universitare, transmit rectorii celor patru universităţi, se vor concretiza prin asumarea unei agende anuale de propuneri, dezbateri și colaborări, în care vor fi implicați și actori sociali reprezentativi pentru comunitatea locală, pe teme de interes strategic pentru comunitate, convenite prin sesiunile grupurilor de lucru integrate ce vor fi constituite.

Pozițiile publice exprimate de rectorii celor patru universităţi – Marilen Pirtea, Octavian Creţu, Florin Drăgan şi Cosmin Popescu –, în preambulul ceremoniei de semnare a Acordului de Parteneriat privind constituirea Alianței Timișoara Universitară au subliniat solidaritatea universitară timișoreană, dedicată efortului inovator de a fructifica  rezultatele cunoașterii științifice, ale cercetării, creației artistice și performanței, pentru dezideratul public al dezvoltării Timişoarei.

„Pentru viitorul nostru este esenţială posibilitatea ca universităţile noastre asociate să răspundă mai bine cerinţelor de acreditare internaţională şi să fim mai deschişi către autorităţile locale şi judetene, cărora le oferim know-how în vederea dezvoltării inteligente a oraşului şi regiunii noastre”, spune rectorul UMF Timişoara, prof. univ. dr. Octavian Creţu.

Rectorul Politehnicii, conf. univ. dr. Florin Drăgan, vorbeşte despre construirea unui hub de interconectare cu companiile în care Politehnica poate oferi o platforma solidă bazată pe inginerie, „în care putem construi centre puternice de cercetare bazate pe robotică, inteligență artificială, cloud computing sau internet of things, în care putem inova în actul didactic împreună sau putem accesa importantele fonduri de dezvoltare din zona medicinii sau agriculturii”.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Pirtea, subliniază că misiunea publică pe care o are această Alianţă este de a face realizabile cele mai bune opțiuni de dezvoltare ale Timișoarei, alături de administrație și mediul de afaceri, „într-o relație consacrată în tot spațiul european, în care mediul universitar joacă un rol central”.

Rectorul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, prof. univ. dr. Cosmin Popescu, declară că această Alianţă universitară „va susține cercetarea, inovarea – transferul tehnologic şi extensia universitară cu implicații directe în dezvoltarea sustenabilă a economiei locale și regionale”.

Print Friendly, PDF & Email