Pădurea Verde, amenajată ca pădure-parc

Foto: PMT

Primăria Timișoara a scos la licitație serviciile de proiectare și asistență tehnică pentru amenajarea Pădurii Verzi ca pădure-parc.

 

Pădurea Verde nu este, în momentul de faţă, deschisă publicului, însă are un potenţial de recreere care poate fi valorificat, prin amenajarea ei ca pădure-parc, astfel încât timișorenii și turiștii să aibă la dispoziție un nou spațiu generos pentru relaxare în aer liber, declară reprezentanţii Primăriei Timişoara.

De asemenea, spun oficialii Municipalităţii, proiectul de amenajare va aduce și alte beneficii: creșterea suprafeței de spațiu verde amenajat în zona urbană, conservarea biodiversității locale, educația ecologică a publicului și, nu în ultimul rând, îmbunătățirea sănătății cetățenilor și dezvoltarea infrastructurii de agrement și recreere, încurajând petrecerea timpului liber în natură.

Intervențiile preconizate vor trebui să fie minim invazive, iar materialele vor fi ecologice. Se vor avea în vedere: conservarea biodiversității și restaurarea ecologică, ameliorarea climatică în mediul urban și accesibilitatea pentru toate grupele de vârstă. Obiectivele proiectului sunt adaptarea oraşului la schimbările climatice, protejarea și dezvoltarea biodiversității, conștientizarea importanței ecologice și sociale a pădurii, deschiderea către public.

Pădurea aflată în domeniul public a fost primită cu titlu gratuit și se întinde pe o suprafață de aproape 5.200.000 mp, iar proiectul de amenajare se va realiza pe aproape 21.500 mp. Vor fi alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum doi metri și piste pentru bicicliști, bănci, iluminat, puncte de informare, toalete ecologice, construcții provizorii din lemn cu suprafața construită de maxim 15 mp (chioșc, adăpost, platformă de relaxare). Traficul va fi nemotorizat, cu trasee velo și pietonale.

Contractul se va derula în mai multe etape: Etapa 1 (studiile geotehnic, topografic, întocmire documentații și obținere avize conform Certificatului de urbanism – 45 de zile de la ordinul de începere), Etapa 2 (Elaborare Studiului de fezabilitate și elaborarea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și obținerea Autorizației de construire – 120 de zile), Etapa 3 (Elaborarea Proiectului tehnic – 80 de zile), Etapa 4 (Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfășurării contractului de execuție a lucrărilor).

Valoarea estimată a contractului este de 150.000 de lei, fără TVA. Data limită pentru depunerea ofertelor este 31 martie, ora 23.30.

Print Friendly, PDF & Email