P.S.D. nu renunță la intenția de cumpărare a sediului de pe splaiul Vladimirescu

Titu Bojin spune că prețul de achiziție se va stabili în urma unei negocieri cu Primăria Timișoara

Sediu PSD Timis Splai T VladimirescuClădirea în care funcționează actualul sediu al P.S.D. va fi, totuși, cumpărată de către partid. Prețul de achiziție nu va ține cont însă nici de prima evaluare solicitată de Primărie, care stabilea clădirii un preț derizoriu, de aproximativ 100.000 de euro, nici de contraexpertiza, care stabilea un preț de șapte ori mai mare. Va rezulta în urma negocierii directe a P.S.D. Timiș cu Municipalitatea, susține președintele P.S.D., Titu Bojin, nemulțumit de faptul că în acest moment „plătim chirie la banii noștri”. 

 

P.S.D. Timiș anunță negocieri cu Primăria

Reprezentanții P.S.D. Timiș se socotesc nedreptățiți de evoluția si­tuației referitoare la intenția partidu­lui de a-și achiziționa sediul de situat pe splaiul Tudor Vladimirescu, pentru care plătesc chirie Municipalității. „Suntem și noi în acest moment într-o incertitudine”, spune președintele P.S.D. Timiș, Titu Bojin, nemulțumit că social-democrații plătesc în conti­nuare chirie pentru a ocupa un imobil la care „mai mult de jumătate e făcut din banii noștri”.

Titu Bojin portretÎntrebat dacă P.S.D. Timiș va cum­păra acest sediu, Titu Bojin a răspuns afirmativ, precizând că vor fi purtate negocieri cu reprezentanții Primăriei Timișoara, pentru stabili­rea unui preț de achiziție. Acesta a precizat și că momentul cumpărării imobilului va fi precedat de parcur­gerea tuturor procedurilor legale ne­cesare și a afirmând că valoarea de vânzare poate fi diferită de valoarea tehnică a imobilului, la fel ca și în ca­zul scoaterii la vânzare a unui imobil aflat în proprietate personală: „Acest sediu a fost în roșu și noi am intrat în el, și vedeți cum e acum. Partidul va plăti suma care va rămâne la Primă­rie. Nu vom plăti suma pentru investițiile pe care le-am făcut până acum. (…) Dacă vreți să vindeți un apartament, poate merită 200.000 de euro, dar da­că nimeni nu dă mai mult de 100.000…”. Titu Bojin adăugat că reprezentanții partidului au la îndemână nu doar procese-verbale care reflectă starea inițială a imobilului și tipul de lucrări realizate de-a lungul timpului, ci și fotografii și casete video care pot pro­ba faptul că la imobil au fost făcute îmbunătățiri considerabile. Acestea sunt, în opinia lui, argumente pentru care își exprimă speranța că nego­cierile cu Primăria nu vor porni de la suma de 700.000 de euro, atât cât a fost apreciată valoarea imobilului, la contraexpertiză, de către compania de evaluatori solicitați de către repre­zentanții Municipalității. Titu Bojin afir­mă că a fost „puțin supărat” de si­tuația creată în plenul Consiliului Lo­cal, atunci când votul negativ al con­silierului P.P.-D.D. Petrică Folică a îm­piedicat luarea unei hotărâri privind vânzarea imobilului către P.S.D.

Titu Bojin: „Plătim chirie la banii noștri”

Potrivit informațiilor liderul jude­țean al social-democraților, primul sediu încredințat P.S.D. Timiș a fost situat pe strada George Coșbuc. Aces­ta a fost pierdut în instanță de către Primărie, iar partidului i-a fost încredin­țată o suprafață de teren pe b-dul Re­publicii, în apropierea Gării de Nord. Pentru că zona în sine presupunea exigențe în ce privește aspectul con­strucției, s-a căzut de acord ca parti­dul să dea și acest teren, la schimb. „Noi am avut prima dată un sediu pe care l-am făcut, l-am amenajat și l-am pierdut în instanță. Nu vorbesc de Loga, și pe acela l-am pierdut. Vorbesc de sediul de pe Coșbuc. În condițiile astea, ni s-a oferit o suprafață de teren în locul acelui sediu pe b-dul Republicii. După ce am venit cu un proiect, am fost din nou de acord, în modul meu pacifist de a discuta, să dăm și terenul ăla, după ce am dat și sediul de pe Loga și cel de pe Coșbuc și ni s-a oferit con­strucția de aici. și ne-am pregătit să o reparăm. și a ieșit ce a ieșit. Noi tre­buie să plătim chirie după ce am făcut ce am făcut aici. Deci, plătim chirie la banii noștri”, acuză Titu Bojin.

Valoarea imobilului, rămasă neclarificată după două evaluări

Sandu Stefan consilier (5)Clădirea de pe splaiul Tudor Vladi­mirescu numărul 26 a fost, în 2012, revendicată de Primăria Timișoara, de­și se afla de ani de zile în proprietatea Administrării Domeniului Public. Ulte­rior, a fost atribuită ca sediu P.S.D. Ti­miș, existând intenția vânzării ei cu 100.000 de euro. Clădirea a făcut obiectul unei a doua evaluări, iar reevaluarea, făcută de aceeași firmă, a crescut prețul la 700.000 de euro.

Imobilul fusese cât pe ce să fie vândut de Municipalitate la valoarea de 100.000 de euro, dacă votul negativ al consilierului local P.P.-D.D. Petrică Foli­că nu ar fi tulburat apele majorității cu care ar fi trebuit să se ia această decizie. Ulterior, primarul Nicolae Robu a inter­venit, precizând că inițiativa de încre­din­țare spre vânzare a sediului trebuie fi­nalizată într-un fel sau altul și a solici­tat, aceleiași firme de evaluatori, o a doua evaluare a imobilului. Edilul afirmă că proiectul privind vânzarea imobilului va fi repus pe ordinea de zi a Consiliului Local Timișoara, care va stabili și mo­dul în care se va face această tranzac­ție. Din valoarea imobilului – 700.000 de euro, fără teren – ar putea fi scăzute investițiile făcute de P.S.D. Timiș.

Chiar și așa, conform unor surse din cadrul fostei Administrări a Dome­niului Public, valoarea făcută la a doua evaluare, de 700.000 de euro, ar repre­zenta jumătate din valoarea reală, de piață, a imobilului.

Surse din A.D.P., care au dorit să-și păstreze anonimatul, ne-au declarat că la respectiva clădire Administrația Do­meniului Public a făcut renovări și îmbu­nătățiri care se apropie ca valoare de pre­țul cu care a fost scos inițial la vânzare imobilul – 100.000 de euro. “Să nu uităm că este vorba despre 1.200 de metri pă­trați. Dacă ai scoate la vânzare o clădi­re de acest gen printr-o agenție imobi­liară, cred că prețul cerut și obținut ar fi de cel puțin 1,5 milioane de euro”, sus­țin aceleași surse din cadrul fostei A.D.P.

În aceste condiții, mai mulți consi­lieri locali ai P.D.-L. susțin că lucrurile nu ar trebui lăsate fără să se ia nicio măsură după ce valoarea reevaluării a crescut de șapte ori. “Lucrurile nu trebu­ie lăsate așa. Primăria Timișoara trebuie să vadă cum e posibil ca două evaluări ale aceleiași clădiri să aibă valori total diferite. Nu se poate să se constate doar că prima evaluare era de șapte ori mai mică decât cea de a doua și să nu se ia nicio măsură”, declara, recent, consi­lierul local P.D.-L. Ștefan Constantin Sandu. Acesta a anunțat că va solicita Primăriei să analizeze retroactiv toate evaluările făcute de aceeași societate. “Va trebui să se vadă ce evaluări au mai fost făcute în același mod pentru Primă­ria Timișoara și să se ia măsurile lega­le. Trebuie inițiată o anchetă pe această temă în cadrul Primăriei și să se anali­zeze, retrospectiv, toate evaluările de imobile realizate în aceleași condiții”, mai spune consilierul local P.D.L.

Print Friendly, PDF & Email