P.O.S.D.R.U., punct nevralgic în finanţările europene gestionate de România

Curtea de Conturi Europeană a nominalizat Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane ca unul dintre sursele de finanţare europeană care în România au întâmpinat cele mai multe probleme, existând erori centralizate legate de gestionare şi plată.

 

Un program cu multe erori

proiect posdruÎn ultimul raport, publicat zilele trecute, Curtea de Conturi Europeană menţionează „erorile pe care Curtea le-a identificat în România, care repre­zintă o parte semnificativă din indicele global de eroare în domeniul de politi­că de ocupare a forţei de muncă şi afa­ceri sociale”. Comisia Europeană mai identificase anterior erori similare, pe acelaşi program. Prin urmare, C.E. a efec­tuat, în cursul anului 2012, o co­recţie financiară forfetară de 25% la ni­velul programelor operaţionale. Curtea de Conturi arată că sumele nu au fost recuperate de la beneficiari, aşa­dar ele se reţin în mod forfetar din toate ram­bursările solicitate Comisiei Europene

Curtea de Conturi Europeană men­­ţionează că a identificat un număr de probleme grave în cadrul unor pro­gra­me P.O.S.D.R.U. derulate în Româ­nia. Printre principalele anomalii consta­ta­te se numărau deficienţe în procedurile de selecţie şi în verificările de gestiune, insuficiente la nivelul controalelor achiziţiilor publice şi cheltuieli neeli­gibile în anumite cazuri individuale.

Un program „vedetă”

P.O.S.D.R.U., alături de programe­le pentru dezvoltare rurală, se numără printre cele mai prost gestionate pro­grame de finanţare derulate în Româ­nia, lucru care a dus şi la blocări ale fi­nanţării. De altfel, anul trecut, autori­tăţile s-au confruntat cu o reacţie ve­he­mentă din partea societăţii civile. Co­aliţia „O.N.G.-uri pentru Fonduri Structurale” a organizat la Bucureşti nu­meroase acţiuni de proteste, cum ar fi Marşul victimelor Programului Ope­raţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, menite să tragă un semnal de alarmă cu privire la mo­dul deficitar şi netransparent de ges­tio­nare a acestor proiecte. La acest pro­test s-au alăturat şi organizaţii ale societăţii civile din Timişoara, printre susţinători regăsindu-se Asociaţia Ro­mână Anti-Sida, Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare, In­stitutul Intercultural Timişoara, Funda­ţia „Pentru Voi”, şi Organizaţia „Salvaţi Copiii”, filiala Timiş.

Fundaţia „Pentru Voi”, din Timi­şoara, de exemplu, care acordă sprijin persoanelor cu dizabilităţi intelectuale, a avut şi în acest an dificultăţi la organizarea şcolilor de vară, din cauza întârzierii cu care au fost rambursate fondurile de pe proiectele Programului Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane, aceste rambursări venind cu întârzieri de peste un an.

„Acum, situaţia s-a reglementat. Însă am avut destul de multe dificultăţi cauzate de aceste întârzieri, pe acest program”, declară Laila Onu, direc­to­rul Fundaţiei „Pentru Voi”.

Totodată, la Timişoara, sute de doctoranzi şi cercetători postdoctorali, care sunt beneficiari ai unor burse de cercetare obţinute din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Resurse Umane, şi-au primit bursele doctorale cu întârzieri de la 8 până la 15 luni.

Într-o interpelare parlamentară înaintată Ministerului Educaţiei se ară­ta că nimeni nu le explică beneficiari­lor de ce apar aceste întârzieri, şi ni­meni nu se justifică pentru acestea: “Sunt semnale în centre universitare precum Târgovişte, Timişoara, Craio­va, Ploieşti că doctoranzii nu şi-au mai primit bursele de mai bine de o jumă­tate de an, unele restanţe ajungând şi la 15 luni. Situaţia este aceeaşi în mai multe centre universitare”.

În unele cazuri, în care univer­sităţile s-au putut descurca mai bine din punct de vedere financiar, aceste întârzieri au fost reglementate la nivel local, situaţie care este însă anormală. De pildă, Universitatea Politehnica Timişoara a dispus de banii necesari pentru a acoperi din fonduri proprii plata a jumătate din cuantumul acestor burse. Însă contribuţia Guvernului nu a fost plătită ani de zile, şi în acest an fiind în aşteptare plata de burse ce trebuia făcută încă din 2010.

Print Friendly, PDF & Email