P.N.L. a iniţiat o modificare a Codului Penal pentru eliminarea sancţiunilor la critici aduse Justiţiei

Liderul deputaţilor P.N.L., George Scutaru, şi deputatul Alina Gorghiu au anunţat miercuri depunerea unei propuneri legislative care abrogă din noul Cod Penal, care intră în vigoare la 1 februarie 2014, prevederea care instituia sancţiuni pentru declaraţii critice la adresa acţiunilor magistraţilor.

MagistratiIniţiativa legislativă, sem­nată de George Scutaru, Ali­na Gorghiu, preşedintele P.­N.­L., Crin Antonescu, dar şi cea mai mare parte a parlamen­tari­lor P.N.L., abrogă articolul 276 din Legea 286/2009, pri­vind Codul Penal, anunţă Me­diafax. Semnatarii au menţio­nat că so­licită adoptarea pro­punerii le­gislative în procedură de ur­gen­ţă, astfel încât să intre în vigoa­re înainte de 1 fe­bruarie 2014.

Argumentele prezentate de George Scutaru şi Alina Gor­ghiu vizează faptul că respec­tivul articol ar îngrădi liberta­tea de exprimare garantată prin legea fundamentală şi Conven­ţia Europeană a Drepturilor Omului.

Dispoziţia este de natură să îngrădească libertatea de exprimare, instituind sancţiuni pentru o serie de fapte care fac parte din demersurile jurnalis­tice uzuale. Rolul mass-media este acela de a culege infor­maţii şi de a realiza cercetări în orice domeniu şi de a trans­mite ulterior aceste informaţii publicului”, motivează iniţiatorii propunerii legislative.

Articolul 276 din noul Cod Penal, intitulat “Presiuni asu­pra justiţiei”, precizează că fap­ta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, fa­ce declaraţii publice nereale refe­ritoare la săvârşirea, de către judecător sau de organele de ur­mărire penală, a unei infracţiuni sau a unei abateri disciplinare grave legată de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influenţa sau intimida, se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

Print Friendly, PDF & Email