OUG privind modificarea Legii recunoştinţei necesită schimbări la doar câteva zile de la adoptare

Revolutionari ALTARLegea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi faţă de luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei din 1989 a fost modificată, prin OUG, în ultima şedinţă de guvern din 2014. În primele zile ale acestui an, Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist anunţă, însă, că recenta OUG va fi modificată. Întrucât, dintr-o eroare de redactare, răniţii fără grad de invaliditate şi reţinuţii în Revoluţie erau omişi de pe lista beneficiarilor de indemnizaţii de revoluţionar.

 

O versiune modificată a Legii Recunoştinţei, cu formulări ambigue şi erori de redactare

Adrian Sanda portret Foto Portalul revolutieiPrin intermediul unui comunicat publicat la începutul acestui an pe pagina de internet a Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945 – 1989 (SSR), secretarul de stat Adrian Sanda anunţă că “dintr-o regretabilă eroare de redactare a OUG nr. 95/2014, pentru beneficiarii Legii 341/2004 care au calitatea de rănit, fără grad de invaliditate, cât şi pentru cei care au calitatea de reţinut, a fost omisă plata indemnizaţiei de 1,10, motiv pentru care, în cel mai scurt timp, vom demara procedura de îndreptare a acestei erori”.

Adrian Sanda menţionează că solicitările privind obţinerea calităţii nou prevăzute de lege, aceea de luptător cu rol determinant în Revoluţie, vor putea fi depuse după apariţia Hotărârii de Guvern privind Normele de aplicare a OUG 95/2014, acolo urmând să se regăsească şi modelul de cerere care urmează să fie completat şi să fie furnizate informaţii cu privire la modalitatea de depunere.
Acesta mai spune că speră ca în cel mai scurt timp revoluţionarii să poarte cu mândrie această titulatură, „iar gratitudinea Statului român să se reflecte asupra celor merituoşi, adevărul istoric să fie evidenţiat, iar nedreptăţile săvârşite să fie corectate”, conchide Adrian Sanda, în cuprinsul comunicatului în care semnalează omiterea de pe lista beneficiarilor de indemnizaţii de revoluţionar a răniţilor fără grad de invaliditate şi a reţinuţilor.

Postarea comunicatului vine în urma semnalării, în scris, a situaţiei, de către voci din rândul revoluţionarilor, care au avertizat, de altfel, şi asupra existenţei, în textul OUG, a unor formulări imprecise sau a unor neconcordanţe cu adevărul istoric. Unul dintre revoluţionarii care a efectuat în scris o analiză a acestui text, avertizând asupra unor formulări ambigue şi asupra faptului că legea prevedea, în noua ei formă, excluderea de pe lista beneficiarilor de indemnizaţii a răniţilor fără grad de invaliditate şi a persoanelor reţinute, a fost timişoreanul Marius Mioc.

ALTAR Timişoara propune anularea OUG

Şi reprezentanţii ALTAR Timişoara au amendat modificările aduse, la final de 2014, Legii recunoştinţei 341/2004. Unul dintre amendamentele cele mai însemnate se referă la faptul că, din categoria nou instituită, de luptători cu rol determinant, sunt excluşi luptătorii răniţi în Revoluţie, dar care nu au un grad de invaliditate, precum şi luptătorii reţinuţi în intervalul 14 – 22 decembrie 1989. Această situaţie, semnalează reprezentanţii ALTAR, creează premisele unor discriminări, întrucât, „meritele unora dintre revoluționari se vor baza doar pe gradul de invaliditate și nu pe rolul determinant avut în Revoluție”. 

Excluderea din rândurile luptătorilor cu rol determinat – atribuit celor care în perioada 14 – 22 Decembrie 1989 au avut un rol determinant în declanșarea și victoria Revoluției române, și-au pus viața în pericol (…), a luptătorilor răniți fără grad de invaliditate și a luptătorilor reținuți o considerăm un act discriminatoriu, care creează grave disensiuni între categoriile de revoluționari. De asemenea, prin aceasta, meritele unora dintre revoluționari se vor baza doar pe gradul de invaliditate și nu pe rolul determinant avut în revoluție”, este menţionat în comunicatul ALTAR

Reprezentanţii ALTAR își exprimă dezacordul şi față de alte prevederi ale OUG 95/2014, insistând asupra imperativului respectării adevărului istoric. “În textul ordonanței se specifică că Revoluția Română din Decembrie 1989 este declanșată de revolta populară de la Timișoara, continuată în municipiul București și în alte localități ale României”, spun reprezentanţii ALTAR. Avertizând că, din punct de vedere cronologic, după momentul de debut de la Timișoara, din 16 Decembrie 1989, s-au ridicat la luptă municipiile Lugoj și Arad.

În textul documentului citat se atenţionează şi asupra faptului că se insistă insuficient pe evidenţierea caracterului anticomunist al Revoluţiei Române din Decembrie 1989, făcându-se referiri la alte acţiuni anticomuniste în contextul menţionării revoltei muncitorilor de la Braşov, din 1987. De altfel, calitatea de participant a acestora la acţiunile anticomuniste, se prevede în OUG 95/2014, nu va mai fi atestată de organismele locale şi judeţene responsabile până acum de acest aspect, ci de o comisie specială din cadrul SSR.

Mai este necesar, de asemenea, subliniază reprezentanţii ALTAR, să fie recunoscut oficial momentul de debut al Revoluţiei din 1989, localizat temporal în 16 Decembrie 1989.

În plus, reprezentanţii ALTAR apreciază că orice modificare adusă de Guvern Legii recunoştinţei ar trebui precedată de formularea, într-o manieră explicită, a faptului că, “în forma sa actuală, Legea nr. 341/2004 nu mai corespunde realităților social-politice și economice”. Doar o astfel de constatare ar putea reprezenta, potrivit ALTAR, baza schimbărilor legislative, la oricare schimbare de guvernare. Şi aceasta întrucât, independent de factorul politic, “Legea Recunoștinței trebuie să aducă recunoașterea definitivă a meritului luptătorilor revoluționari în înlăturarea regimului opresiv comunist”.

Referirile care se fac în textul recentei OUG la faptul că, din acest moment, vor fi recompensaţi material de către Statul român doar luptătorii cu rol determinat care s-au remarcat prin implicarea lor decisivă în intervalul 14 – 22 Decembrie 1989 au, însă, un caracter restrictiv şi discriminator, mai apreciază reprezentanţii ALTAR, şi pentru că acestea nu se referă şi la recunoaşterea meritelor persoanelor care au contribuit la victoria Revoluţiei Române, prin implicarea lor în evenimentele de atunci. Astfel, potrivit ALTAR, aceste persoane ar trebui, la rândul lor, să fie puse în drepturi în conformitate cu prevederile Legii 341/2004, procedându-se la eliminarea din rândurile lor a acelora care nu merită acest titlu.

“Aplicarea greșită sau abuzivă a prevederilor Legii 341/2004 a dus la multiplicarea numărului beneficiarilor legii și a avut drept consecință stoparea plăților indemnizațiilor. Cei care se fac vinovați de acest lucru sunt membrii celor două comisii de aplicare a Legii 341/2004”, mai este precizat în comunicatul ALTAR, în care se subliniază faptul că disensiunile apărute în decursul anilor pe tema acordării sau nu a indemnizaţiilor de revoluţionar au fost cauzate în principal de prestaţia deficitară a celor care s-au succedat, în decursul timpului, la conducerea Secretariatului de Stat pentru Recunoaşterea Meritelor Luptărorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945 – 1989, care au îngăduit prezenţa pe liste a unor persoane care s-au dovedit a fi impostori.

În context, reprezentanţii ALTAR solicită transparență în procesul de elaborare a oricărui act decizional cu privire la problemele revoluționarilor . Mai mult decât atât, pentru soluţionarea situaţiilor discutabile semnalate după publicarea OUG 95/ 2014, ALTAR sugerează două posibilităţi de acţiune. O variantă ar fi anularea ordonanţei de urgenţă la care se face referire și elaborarea de urgență a uneia noi, care să cuprindă corijarea aspectelor semnalate mai sus. O altă posibilitate de soluţionare a neregulilor ar consta în corectarea de urgență a OUG 95/2014 „în articolele care conțin omisiuni majore, în conformitate cu cele enumerate în comunicatul ALTAR-1989 Timișoara”.

Marius Mioc acuză modificarea Legii recunoştineţi, cu formulări controversate şi numeroase imprecizii

Marius Mioc portretMarius Mioc, care a participat la Revoluţia din Timişoara, a atenţionat în scris, prin intermediul unor postări succesive publicate pe blogul personal, asupra numeroaselor imprecizii din cuprinsul OUG 95/2014.

Acesta spune că o serie de modificări operate Legii recunoştinţei nu iau în calcul, pentru a putea distinge în mod just asupra calităţilor de luptător cu rol determinant, complexitatea situaţiilor întâlnite în realitate. Aşa se face că textul OUG prevede faptul că titlul de luptător rănit se va acorda de acum încolo doar persoanelor rănite ca urmare a utilizării armelor de foc sau a tehnicii de luptă de către forţele represive ori prin loviri sau alte violenţe comise de reprezentanţii acestora.

Marius Mioc amendează şi definirea imprecisă de către legiuitor a obiectivelor cu importanţă deosebită, a căror ocupare sau apărare conferă dreptul de a beneficia de titlurile de luptător cu merite deosebite, respectiv de luptător cu rol determinant. „Opera din Timişoara, Comitetul Central şi comitetele judeţene sau municipale ale partidului, Televiziunea, radiodifuziunea «şi altele asemenea»”, sună, în percepţia legiuitorului, enumerarea obiectivelor cu importanţă deosebită.

„E bună ideea de a defini mai exact ce înseamnă «obiectiv cu importanţă deosebită». Prin lipsa unor precizări limpezi a putut primarul Bucureştiului, Sorin Oprescu, să primească titlul de «luptător cu merite deosebite»”, fiindcă a apărat de terorişti spitalul la care lucra, alţii – pentru că au apărat de terorişti întreprinderile la care lucrau. Însă adăugirea «şi altele asemenea» lasă loc la continuarea interpretării largi a noţiunii de “obiectiv de importanţă deosebită”, avertizează Marius Mioc, referindu-se la ambiguitatea conţinută în textul de lege.

Puţine modificări pe fond şi o majoră modificare terminologică

În ultima şedinţă din acest an, Guvernul a modificat, prin ordonanţă de urgenţă, Legea recunoștinței față de eroii martiri și luptătorii Revoluției din 1989.

Astfel, potrivit prevederilor OUG 95/ 29 decembrie 2014, vor beneficia de recunoștința Statului român doar persoanele care au avut un rol determinant în victoria Revoluției din 1989. Modificarea conţinutului Legii Recunoştinţei (Legea 341/2004) constă în aceea că Guvernul a introdus titlul de „luptător cu rol determinant”, pentru care va fi nevoie de obținerea unui nou certificat de revoluționar tuturor celor care „în perioada 14 – 22 Decembrie 1989, au avut un rol determinant la declanșarea și victoria Revoluției din 1989, și-au pus viața în pericol în confruntările cu forțele de represiune, au ocupat și aparat obiectivele de importanță deosebită, care au aparținut regimului totalitar, doar în localitățile în care, în urma acestor acțiuni și confruntări, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute, până la fuga dictatorului”.

În aceste condiţii, persoanelor care dețin titlul de „luptător remarcat prin fapte deosebite” le vor fi eliberate noi certificate pentru obținerea titlului de „luptător cu rol determinant”, doar dacă acestea îndeplinesc condițiile stabilite de lege și dacă au avizul unei comisii parlamentare. Acestei comisii parlamentare îi va reveni, de altfel, şi sarcina de a înainta, ulterior, șefului statului propunerile de atribuire a acestui titlu.

Cererile pentru acordarea titlului de “luptător cu rol determinant” trebuie depuse în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a OUG, care a fost publicată în Monitorul Oficial în penultima zi din 2014.

De altfel, în cursul lunii octombrie 2014, secretarul de stat în cadrul SSR Adrian Sanda asigura că, începând cu data de 1 ianuarie 2015, Statul român va reîncepe să acorde indemnizaţiile de revoluţionar, însă numai după o “selecţie dură”, sublinia acesta. Referindu-se la reluarea plăţiii indemnizaţiilor de revoluţionar, secretarul de stat Adrian Sanda aprecia că gestul în sine reprezintă atât o reparație pecuniară, cât şi o reparație morală.

Print Friendly, PDF & Email