Organizaţii de pacienţi susţin pachetele de servicii medicale şi lista de compensate

PacientiReprezentanţii a zece organizaţii de pacienţi au semnat o declaraţie prin care s-au angajat să susţină implementarea cu “responsabilitate” a noilor proiecte din sistem, pachetele de servicii şi noua listă de compensate.

 

Liderii organizaţiilor de pacienţi au fost prezenţi, zilele trecute, la consultările de la Ministerul Sănătăţii pe tema hotărârii de guvern privind pachetul minimal de servicii medicale, pentru cetăţenii neasiguraţi, şi pache­tul de servicii medicale de bază, pentru cetăţenii asiguraţi, precum şi pe tema noii liste de medicamente compensate. În urma întâlnirii, a fost semnată o de­claraţie comună prin care părţile îşi afir­mă sprijinul pentru implementarea cu responsabilitate a pachetelor de servi­cii medicale şi a noii liste de medica­mente compensate. „Noi, semnatarii, ne angajăm la susţinerea acestor pro­iecte, ne aducem contribuţia prin idei şi propuneri constructive şi ne asu­măm responsabilitatea de a promova şi explica cât mai bine către publicul larg necesitatea implementării cu respon­sabilitate a pachetelor de servicii me­dicale şi a listei de medicamente com­pensate”, se arată în declaraţia repro­dusă într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii, citat de Mediafax.

Declaraţia a fost semnată de lide­rii mai multor oragnizaţii de pacienţi: Alianţa Pacienţilor Cronici din Româ­nia, Asociaţia Naţională a Hemofilicilor din România, Federaţia Asociaţiilor Diabeticilor din România, Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Autoimune, Asociaţia Transplantaţilor, Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România, Asociaţia Naţio­nală pentru Protecţia Pacienţilor, Help­Autism, Asociaţia Pacienţilor înre­gistraţi cu Boli Hepatice din Romania şi Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA.

La întâlnire au fost prezenţi mi­nistrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, un secretar de stat din Ministerul Să­nătăţii, Adrian Pană, şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănă­tate, Cristian Buşoi

Print Friendly, PDF & Email