Opt parlamentari de Timiş fac şi ei zid pentru protejarea plagiatului

Aceştia se opun asimilării plagiatului cu înşelăciunea

Plen ParlamentUn senator a depus în Parlament o iniţiativă care vizează asimilarea plagiatului cu înşelăciunea , propunere respinsă de majoritatea parlamentară. Opt parlamentari de Timiş, şapte de la PSD şi unul din partea Minorităţilor Naţionale, au făcut şi ei zid pentru protejarea plagiatului.

 

Majoritatea deputaţilor zic că furtul intelectual e o faptă tolerabilă

Senatorul Valeriu Todiraşcu (foto) şi-a susţinut recent, în plenul Camerei Deputaţilor, proiectul de iniţiativă legislativă vizând incriminarea plagiatului. Proiectul a fost însă respins cu majoritate de voturi, pe lista nominală cu cei care au votat împotriva incriminării plagiatului regăsindu-se şi numele unor deputaţi de Timiş, printre care: Petru Andea (PSD), Gheorghe Ciobanu (PSD), Dorel Covaci (PSD), Sorin Grindeanu (PSD), Ion Răducanu (UNPR), Sorin Stragea (PSD), Cătălin Tiuch (PSD), Ovidiu Ganţ (Grupul Minorităţilor Naţionale).

În total, 181 de deputaţi au votat împotriva proiectului de asimilare a plagiatului cu înşelăciunea: 131 de reprezentanţi ai PSD, trei reprezentanţi ai PNL, 12 reprezentanţi ai PPDD, 15 reprezentanţi ai UDMR, zece ai minorităţilor naţionale şi trei deputaţi neafiliaţi.

Valeriu Todirascu portertÎn pofida zidului de care s-a izbit la prima sa tentativă de a crea un cadru legal pentru incriminarea plagiatului, în scopul igienizării mediului academic şi pentru susţinerea unor criterii oneste de evaluare a performanţelor academice, Valeriu Todiraşcu a anunţat că a depus deja o a doua propunere legislativă similară, vizând pedepsirea plagiatului. Argumentându-şi iniţiativa, precizează că „plagiatul este un furt intelectual la care face referire Legea 8/1996 privind drepturile de autor, dar şi o înşelăciune produsă de cel care foloseşte roadele muncii din lucrarea originală a altcuiva şi le prezintă ca personale în scopul de a obţine diverse avantaje. (…) Păgubit nu este doar autorul lucrării originale, ci şi instituţiile care acordă avantaje nemeritate plagiatorului, diminuând astfel prestigiul instituţiei şi aducând ofensă celor care obţin recunoaştere profesională în baza unor lucrări originale.”

Valeriu Todiraşcu vrea ca plagiatul să fie sancţionat onest, prin asimilarea plagiatului academic cu înşelăciunea, aplicând pentru aceasta pedeapsa cu închisoarea sau amendă penală şi retragerea diplomei sau titlului, atunci când plagiatul a avut un rol determinant în acordarea acelei diplome sau titlu.

O propunere de completare a Codului Penal, în sensul incriminării furtului intelectual

Într-un comunicat care anunţă depunerea la Senat a celei de-a doua propuneri legislative vizând pedepsirea plagiatului, Valeriu Todiraşcu propune ca, pentru ameliorarea modalităţii de examinare şi de apreciere a calităţilor candidaţilor la obţinerea de diplome sau diverse poziţii pe baza lucrărilor originale, să fie operată o completare a Legii nr. 286/2009 a Codului Penal: „Folosirea sau prezentarea ca originală a unei lucrări scrise sau a unei comunicări orale, inclusiv în format electronic, în care au fost incluse texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale, dacă are ca rezultat obţinerea unei diplome, unui titlu universitar sau academic sau a unei poziţii profesionale, în condiţiile în care, dacă această reproducere fără citarea autorului ar fi fost recunoscută la timp, autoritatea respectivă nu ar fi acordat diploma, titlul sau poziţia, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

În plus, argumentează el, trebuie identificate cauzele care au condus la exacerbarea acestui fenomen de furt intelectual în spaţiul academic românesc, întrucât, în caz contrar, perpetuarea acestor practici şi lipsa pedepselor exemplare în cazurile de plagiat, vor duce la situaţia în care diplomele şi titlurile obţinute în România să nu mai fie recunoscute pe plan internaţional, ceea ce ar reprezenta o sancţiune severă, nemeritată, pentru cei care îşi obţin titlurile respective pe merit.

Printre posibilele motive care au condus la actuala stare de fapt s-ar putea număra, potrivit opiniilor formulate de senatorul Valeriu Todiraşcu, scăderea exigenţei în evaluare a comisiilor, absenţa sau nerespectarea unor criterii bine definite de promovare universitară sau o serie de intruziuni care nu ţin cont de respectarea unor principii oneste de evaluare sau de performanţele profesionale obţinute de cei care aspiră la dobândirea unor astfel de diplome sau titluri. „Exigenţa comisiilor a scăzut, iar societatea nu dispune de mijloacele necesare pentru a impune corectitudinea în aprecierea calităţilor individuale după care se promovează o persoană sau se certifică anumite competenţe.
Vina este atât a comisiilor de examinare şi a responsabililor din învăţământ şi din alte instituţii ale statului, cât şi a candidaţilor care prezintă, fără teama de oprobiul public, lucrări plagiate grosolan.
”  Valeriu Todiraşcu apreciază că situaţia este cu atât mai gravă cu cât furtul intelectual este exersat ca deprindere de timpuriu, situaţia nefiind sancţionată ca atare de către actualul sistem de învăţământ: „Furtul intelectual se exersează încă din şcoala primară când copiii prezintă, la şcoală, referate realizate prin metoda copy-paste de pe internet, fără ca acest fenomen să fie combătut eficient”.

Petiţie pentru demisia premierului, formulată de mediul academic timişorean

Smaranda Vultur 2Puncte de vedere critice şi opinii tranşante la adresa permisivităţii sistemului de învăţământ şi a factorilor de decizie care au îngăduit relativizarea gravităţii unor fapte de plagiat, cum este şi cazul plagiatului dovedit din cuprinsul tezei de doctorat a premierului Victor Ponta, au fost formulate, de altfel, şi de către reprezentanţii mediului academic din Timişoara şi de către numeroşi reprezentanţi ai societăţii civile.

O iniţiativă a Grupului de Reformă Universitară din cadrul Universităţii de Vest din Ti­mişoara, a Asociaţiei Culturale Arier­gar­da Timişoara şi a profesorilor universitari Daniel Vighi şi Ciprian Vălcan, a conferenţiarilor universitari Smaranda Vultur şi Viorel Marineasa şi a Socie­tăţii Tinerilor Universitari din Româ­nia s-a soldat, la începutul acestui an, cu iniţierea unui apel de solidarizare a mediului academic, în scopul salu­brizării acestuia şi în scopul reclădirii şcolii româneşti pe temelii morale.

Demersul universitarilor timişoreni a pornit tocmai de la afir­marea gravităţii cazului de plagiat do­vedit în cazul tezei de doctorat a pre­mierului Victor Ponta, situaţie care, potrivit opiniei formulate de către iniţiatorii Apelului pentru demisia Primului Mi­nistru al României, “obligă moral me­diul academic  şi asociaţiile civice in­teresate de calitatea învăţământului” să ia atitudine.

Daniel VighiIniţiativa viza, printre altele, organizarea unei dezbateri naţionale al cărei scop să fie declanşarea unei reverificări drastice a tuturor tezelor de doctorat susţinute după Re­voluţie, dar şi realizarea unui sis­tem centralizat de publicare pe inter­net a tuturor lucrărilor de licenţă şi de disertaţie, pentru ca acestea să poată fi verificate. Pagina de internet care găzduieşte petiţia online iniţiată atunci de reprezentanţii mediului academic din Timişoara, prin care se solicită demisia premierului Victor Ponta numără în acest moment 17.679 de semnături.

În pofida tuturor dovezilor care probează faptul că teza de doctorat a lui Victor Ponta este plagiată, Ministerul Educaţiei, singura autorita­te în măsură să îi retragă titlul ştiinţific, nu i-a retras însă acestuia titlul de doctor. Mai mult, deşi a fost formulată şi o plângere penală împotriva premierului, Parchetul General al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a dispus, în mai 2013, neînceperea urmăririi pena­le, motivându-şi decizia prin aceea că “fapta nu există”. Rezoluţia Parchetului General, prin care a fost dispusă neînceperea urmăririi penale în cazul lui Victor Ponta, sub aspectul infracţiunii prevă­zute de articolul 141 din Legea 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată, a fost emisă în data de 16 mai 2013.

Print Friendly, PDF & Email