ONG-urile „abonate” la spaţiile Primăriei, verificate de Municipalitate

Primaria TimisoaraOrganizaţiile neguvernamentale nu vor mai primi de la Primărie spaţii gratuite sau cu chirii modice dacă nu îşi vor dovedi utilitatea publică.

 

Raport de activitate contra spaţiu

Impulsionată de o serie de consilieri locali. Primăria Timişoara a ajuns la concluzia că se impun verificări în cazul spaţiilor atribuite unor organizaţii neguvernamentale şi a iniţiat în acest sens un proiect de hotărâre de Consiliu Local. Conform acestui proiect, ONG-urile (fundaţii sau asociaţii sportive, culturale-artistice, sociale) care au încheiat contracte de comodat sau de închiriere cu Municipalitatea sunt obligate să depună la Primărie, la Biroul Spaţii cu altă destinaţie, un raport anual de activitate. Raportul va fi depus până la 31 martie pentru anul anterior de activitate şi va cuprinde obligatoriu actele constitutive ale asociaţiei sau fundaţiei, datele financiar-contabile şi fişa de activităţi pe anul precedent, cu o scurtă descriere a acestora, date privind numărul de membri ai asociaţiei sau fundaţiei şi numărul persoanelor atrase în activităţile sale, precum şi implicarea în comunitatea timişoreană (implicare în activităţi sociale, cultural artistice şi sportive organizate în Timişoara).

Depunerea acestor rapoarte anuale de activitate constituie criteriu obligatoriu în aprobarea prelungirii contractelor de închiriere ale acestor ONG-uri cu Primăria, precum şi pentru analizarea oportunităţii menţinerii contractelor de comodat încheiate.

Totodată, asociaţiile şi fundaţiile care au încheiate contracte de închiriere sau de comodat cu Primăria Timişoara vor fi grupate, în funcţie de activitatea principală desfăşurată, în categoriile: promovare activităţi sociale, promovare activităţi educativ-şcolare, promovare activităţi cultural-artistice, promovare activităţi sportive şi promovare oraş Timişoara.

Toate ONG-urile astfel clasificate vor fi în contact cu Direcţiile din cadrul Primăriei cu activitate similară şi vor fi invitate să se implice în activităţile comunităţii în domeniile respective, condiţia minimă fiind participarea la cel puţin o activitate pe an.

„S-a plecat în iniţierea acestui proiect de la nişte semne de întrebare pe care le-am avut, şi consider că este absolut necesar ca în Consiliul Local să se ştie câte spaţii s-au atribuit ONG-urilor, şi cum se justifică aceste atribuiri prin implicare în activităţi pentru binele oraşului. Dacă ai primit un spaţiu în condiţii avantajoase, mi se pare firesc să întorci serviciul către comunitate. Vrem să vedem cu această ocazie dacă sunt şi ONG-uri anonime, fără niciun fel de activitate care au primit astfel de spaţii de la Primărie şi, în cazuri de acest gen, este firesc ca spaţiile respective să fie atribuite fundaţiilor sau asociaţiilor care sunt implicate în comunitate”, spune consilierul local PNL Ştefan Constantin Sandu, unul dintre iniţiatorii propunerii.

Clarificări necesare

În octombrie anul acesta, o propunere de atribuire gratuită a unor spaţii ale Primăriei Timişoara către asociaţii neguvernamentale a generat polemici la nivelul Consiliului Local, solicitându-se verificarea retroactivă a resurselor publice alocate în această direcţie.

Iniţiativa a venit de la conducerea instituţiei. „Noi am stabilit la începutul mandatului nostru, a fost propunerea mea agreată atunci de toată lumea, să nu mai dăm bani la ONG-uri, numai pentru că sunt ONG-uri, ci să aprobăm sprijin pentru acele ONG-uri care ne conving că fac fapte de interes public, nu că sunt de interes public în sens juridic, că fac fapte de interes public dovedite prin probe clare. Altminteri, simplul fapt că sunt ONG-uri nu este un motiv ca să beneficieze de sprijin financiar de la bugetul local. Comisiile trebuiau să analizeze din această perspectivă dosarele prin care se cer finanţări sau spaţii. Să vedem ce au făcut ONG-urile până acum, de ce s-ar justifica să le dăm bani”, spunea atunci primarul Nicolae Robu.

S-a stabilit, astfel, ca propunerile de atribuiri de spaţii să fie reverificate şi că va fi conceput un nou regulament. „Trebuie să existe cineva care să poată susţine cu argumente foarte clare, convingătoare solicitările. Şi consilierii sunt în legitimitate când doresc să ştie ce argumente există pentru atribuiri. Trebuie să fim foarte atenţi, pentru că ştiu bine că au existat şi există în România destule ONG-uri de care profită o mână de oameni care şi le creează. Vom fi atenţi în astfel de situaţii”, s-a precizat în plenul Consiliului Local.

 

 

Print Friendly, PDF & Email