Ofensivă a familiei Cârpaci împotriva Primăriei Timişoara

Viceprimarul Timişoarei acuză că din Primărie au răzbătut înspre mandatarii clanului Cârpaci informaţii confidenţiale. În plus, aceştia ameninţă cu deschiderea unui proces la adresa Primăriei Timişoara, pe motiv că reprezentanţii Municipalităţii ar refuza să deschidă o fostă stradă ce făcea legătura între b-dul Michelangelo şi intrarea în Parcul Copiilor.

“Autori necunoscuţi”, responsabili de scurgerea unor informaţii din dosarele Primăriei

Vila International 2 foto cosminaMotivul neînţelegerilor dintre reprezentanţii clanului Cârpaci şi Pri­mărie îl reprezintă, potrivit relatărilor viceprimarului, o fostă stradă din Ti­mişoara, situată între bulevardul Mi­che­langelo şi intrarea în Parcul Copii­lor. Strada se numea odinioară Cezar şi pe ea îşi avea sediul inclusiv clădirea fostei Securităţi. Potrivit declaraţiilor viceprimarului Traian Stoia, strada a fost închisă chiar în momentul con­struirii Parcului Copiilor, iar acum, dacă ar fi redeschisă, ar deservi exclusiv pro­prietăţile deţinute în zona respectivă de către familia Cârpaci. “La 40 A, curtea dă în parc. La 38, este fosta Securi­ta­te, care dă tot în parc. Dânşii doresc să oblige Primăria Timişoara să redes­chidă strada Cezar. O parte din stradă e închisă. Probabil că va fi un proces pe această speţă”, spune Traian Stoia.

Solicitat să furnizeze detalii despre cum s-a ajuns la această situaţie, viceprimarul a precizat că pe b-dul C.D. Loga, la numărul 40, se află fostul sediu al P.S.D., care a fost retrocedat foştilor proprietari. În spatele acestuia, la numărul 40 A, există un alt imobil ,cu 11 apartamente, dintre care “trei au proprietari diverşi, iar opt sunt deţinute de membri ai clanului Cârpaci”.

Traian Stoia susţine că, în cazul ambelor imobile, proprietarii au primit din partea reprezentanţilor familiei Câr­paci oferte de cumpărare, a căror va­loare nu este cunoscută, care au ră­mas, cel puţin pentru moment nemate­rializate. Elementul de controversă în ambele situaţii îl reprezintă, potrivit afirmaţiilor viceprimarului, sursa care ar fi devoalat reprezentanţilor clanului Cârpaci numele, adresele şi restul datelor de contact ale proprietarilor actuali, informaţii de natură confiden­ţială, cunoscute doar de câţiva func­ţio­nari din Primărie: “Sunt convins că nu­mai din Primăria Timişoara puteau ob­ţine aceste informaţii. Oamenii ăştia nu aveau de unde să fie cunoscuţi decât din dosarul de revendicare aflat la Pri­mărie”. În cazul clădirii de la numărul 40A, mai spune viceprimarul Stoia, proprietarii celor trei apartamente ca­re nu aparţin clanului Cârpaci au fost contactaţi în mod repetat de către membri ai familiei Cârpaci, pentru a li se face o ofertă de cumpărare. Totuşi, Traian Stoia a evitat în mod repetat să indice numele persoanei din Primărie care se face responsabilă de furnizarea de informaţii confidenţiale către re­prezentanţii clanului Cârpaci. Repre­zentantul Municipalităţii a indicat doar numele mandatarului clanului Cârpaci, în persoana lui Constantin Vişan, “un domn fost director la Turceni, care se ocupă de lucrurile acestea din punct de vedere tehnic”.

Acesta, declară Traian Stoia, ar fi manifestat, în numele lui Vladimir Câr­paci, inclusiv intenţia de a achiziţiona fostul sediu P.S.D. Timiş, care însă nu s-a materializat. Fostul sediu al P.S.D. Ti­miş “a fost retrocedat unor cetăţeni ger­mani cu domiciliul în Germania, care, cel puţin pentru moment, au decis să păs­treze proprietatea asupra imobilului”.

Preşedintele C.J. Timiş, solicitat să intervină într-un litigiu

Tot pe b-dul C.D. Loga, vicepri­marul Traian Stoia a semnalat ca fiind problematică situaţia fostei vile de protocol a familiei Ceauşescu, Vila In­ternational, situată la numărul 28, care se află în zona de protecţie a Liceului “Carmen Sylva” şi face parte din zona protejată a oraşului.

Actualii proprietari sunt repre­zen­tanţii Tender Grup, cu 51%, şi res­pec­tiv Consiliul Judeţean Timiş, cu 49%.

În acest caz, este în derulare un litigiu care vizează o suprafaţă de 500 de metri pătraţi de teren care ar apar­ţine Centrului Cultural Francez, clădi­re care este revendicată în prezent de fostul proprietar. Întrucât C.J. Timiş, care este co-proprietar al Vilei In­ternaţional, deţine 500 de metri pătraţi în spaţiul revendicat de fostul pro­prietar al Centrului Cultural Francez, sugestia viceprimarului Traian Stoia, pe care acesta a afirmat că a dezbătut-o deja cu preşedintele C.J. Timiş, Titu Bojin, a fost să se recurgă la un schimb de proprietăţi, care ar putea rezolva această problemă.

Titu Bojin, susţine oficialul Mu­nicipalităţii, a promis că va insista şi că se va face acest schimb, care va rezolva problema.

Print Friendly, PDF & Email