Odiseea atribuirii de sedii pentru partidele politice din Opoziţie

Asta, în timp ce P.S.D. Timiş i-a fost atribuit un sediu în câteva zile de la depunerea cererii şi la un preţ mult subevaluat

Primaria veche TimisoaraDacă în Consiliul Local a fost dezbătută în pripă, şi la câteva zile de la depunere, cererea privind vânzarea către P.S.D. a unui imobil la un preţ mult subevaluat, solicitările privind atribuirea de sedii venite din partea P.D.L. Timiş şi a Forţei Civice Timiş zac pe mesele comisiilor din Primărie. Argumentele pentru aceste tergiversări ţin de registrul unei nepăsări ce poate masca abil sfidarea.

P.D.L. Timişoara aşteaptă o atribuire de sediu din aprilie

P.D.L. Timişoara a depus la Primă­rie cerere de alocare a unui spaţiu, din luna aprilie. Până acum, însă, spune preşedintele organizaţiei municipale a P.D.L., deputatul Cornel Sămărti­nean, problema a rămas nerezolvată.

Cornel SamartineanPotrivit unui răspuns primit de P.D.L. Timişoara la solicitarea înre­gistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse a Primăriei Timişoara, în 19 aprilie, rezultă că solicitarea va fi analizată în Comisia de specialitate, urmând să i se comunice P.D.L. Timi­şoara hotărârea. Răspunsul Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile aflate în proprietatea munici­piului Timişoara poartă semnătura directorului executiv Martin Staia şi este datat 29 aprilie. Din acel moment, însă, s-a aşternut liniştea.

Viceprimarul P.S.D. Traian Sto­ia, omul care gospodăreşte destinele imobilelor aflate în proprietatea muni­cipiului Timişoara, spune că ar fi fost deja identificat un spaţiu în clădirea Primăriei vechi, în care ar putea func­ţiona P.D.L. Timişoara şi că trebuie respectate procedurile de atribuire.

Traian Stoia2Dar, susţinea Traian Stoia, P.D.L. trebu­ie să depună un înscris oficial prin ca­re să solicite atribuirea unui sediu. În­trebat de ce este tergiversată decizia de acordare a unui sediu, Traian  Stoia a replicat că nu ştie stânga ce face dreap­ta: “Am vorbit adineauri cu domnul Ostaficiuc. Se ştie foarte bine unde va fi sediul, cine vine, cine pleacă. Sediul va fi în clădirea Primăriei vechi, la par­ter. Cei de la Antidrog se mută la etaj, iar P.D.L. Timişoara vine la parter.”

Forţa Civică, ţinută în şah din ianuarie

Cu o situaţie asemănătoare, legată de tergiversarea răspunsului la soli­citarea privind atribuirea unui sediu, se confruntă şi Partidul Forţa Civică Ti­miş. În această situaţie, însă, răspunsul primit din partea Primăriei este diferit. Oficialii Primăriei au declarat de câte­va ori, ca răspuns la întrebările jurna­liştilor, că Partidul Forţa Civică are dreptul să primească un spaţiu, însă numai după ce va depune, anexată ce­rerii de atribuire a unui sediu, dovada din care să rezulte că este partid poli­tic, că are constituite organizaţii în plan local şi documente care să îi stabi­lească legitimitatea.

Asta deşi Forţa Civică este înre­gistrată ca partid politic, partidul figu­rând ca atare pe listele Autorităţii Electorale Permanente, la poziţia 35.

Andrei Vacaru, presedintele Forta Civica TimisÎn plus, preşedintele F.C. Timiş, Andrei Văcaru, spune că este de competenţa Primăriei să ştie că F.C. este partid politic şi, susţine acesta, în mod oficial nu le-a fost solicitat vreun alt document.

Într-o declaraţie acordată TIM­POLIS, în iunie 2013, viceprimarul Traian Stoia afirma că nu sunt de ajuns doar cererile depuse de reprezentanţii partidului, una dintre ele datând din ianuarie 2013, alta, depusă în martie de chiar liderul la nivel naţional al forma­ţiunii, Mihai Răzvan Ungureanu.

La întrebarea dacă situaţia legată de atribuirea unui sediu pentru F.C. Timiş este comparabilă cu cea de la P.D.L. Timişoara şi dacă îşi va găsi rezolvarea în viitorul apropiat, Traian Stoia a răspuns că lucrurile nu sunt deloc comparabile, pentru că, în cazul Forţei Civice, aceştia trebuie să facă dovada că… sunt un partid parlamentar şi că au organizaţii pe raza unităţii administrativ-teritoriale pentru care solicită atribuirea de sediu. Asta deşi legea nu prevede niciunde expres acest lucru şi deşi e suficient să arunci o pri­vire pe pagina Parlamentului de unde rezultă clar că F.C. este reprezentată în Legislativ. „Nu are nimeni nimic cu F.C. Nu se pune problema că nu am vrea să le atribuim sediu. Se pune problema să facă dovada că au organizaţie locală şi judeţeană. Ştiţi cum e jocul politic, mai devreme sau mai târziu, o să ajun­gă la putere şi o să împartă F.C. sedii”, susţine, însă, viceprimarul P.S.D.

Chestionat care este concret do­vada pe care trebuie să o anexeze F.C. Timiş cererii depuse pentru a obţine un răspuns favorabil, Traian Stoia a explicat că, potrivit legii, pe raza fie­cărei unităţi administrativ-teritoriale, partidele au dreptul la un sediu, dacă fac dovada faptului că au constituită acolo o organizaţie. 

Contactat telefonic pentru a preci­za care este în prezent situaţia în ceea ce priveşte solicitarea de atribuire a unui spaţiu pentru organizaţia pe care o conduce, preşedintele F.C. Timiş, Andrei Văcaru, afirmă că lucrurile au rămas neschimbate faţă de luna iunie şi că astfel de acţiuni sunt, în fapt, de­mersuri menite să arate că instituţiile statului sunt deasupra legii. “Vom so­licita Primăriei ca atunci când cere ce­va câte unui contribuabil, să prezinte şi actele din care să rezulte că primarul a fost confirmat ca primar”.

Imobil subevaluat pentru P.S.D. Timiş

Sediu PSD Timis Splai T VladimirescuNu în aceeaşi situaţie se află P.S.D. Timiş, căruia i-a fost atribuit un spaţiu pe splaiul Tudor Vladimirescu nr. 26. La începutul lunii septembrie, P.S.D. Timiş a făcut cerere de achiziţie a acestui spaţiu. Cerere care a fost aprobată în câteva zile. Proiectul a şi intrat la votul în Consiliul Local Timi­şoara. Care a respins, însă, proiectul de hotărâre. Cel care a încurcat, mo­mentan, planurile P.S.D. de a cumpăra clădirea la preţul de 100.000 de euro, votând împotrivă, a fost consilierul P.P.-D.D. Petrică Folică. Astfel că au existat doar 17 voturi „pentru”, din 18, insuficiente însă pentru aprobarea vânzării.

Cea mai mare problemă invocată la acest proiect a fost preţul la care s-a pus în vânzare imobilul. Surse din cadrul Administraţiei Domeniului Public, instituţie căreia i-a aparţinut această clădire, estimează că imobilul de 1.360 de metri pătraţi ar costa de 15 ori mai mult.

În opinia primarului Nicolae Ro­bu, însă, suma la care a fost evaluată clădirea nu este, însă, prea mică, dar nu face referire la niciun raport de eva­luare. Susţine, însă, că „lucrările de amenajare în cazul acestui imobil au fost făcute de A.D.P. la un preţ fabulos de mare, în raport cu ceea ce se vede pe teren”, cu precizarea că, probabil, proiectul de hotărâre va fi repus la vot, în următoarea şedinţă de Consiliu Local.

Potrivit lui Andrei Văcaru, evalua­rea imobiliară făcută de S.C. AB Consul­ting S.R.L. menţionează un preţ mediu de107 euro/mp util şi o valoare totală de 99.160 de euro + TVA, pentru supra­faţa utilă de 957,41 de metri pătraţi a imobilului. Evaluarea se referă la clă­dire, fără a lua în considerare terenul aferent. “În Raportul de evaluare imobiliară globală al S.C. West Property Advisor, aflat pe site-ul Uniunii Naţio­nale a Notarilor Publici din România, la fila 24, pentru zona 2 din Timişoara, zonă în care se află imobilul, sunt men­ţionate următoarele valori de referinţă exprimate în euro pe metrul pătrat de suprafaţă utilă: 840 de euro/ mp – parter şi etaj şi 620 de euro /mp – demisol. Rezultă un preţ minimal, ştiind că imobilul are demisol şi trei nivele, de 785 de euro / mp util fără TVA”, mai spune Andrei Văcaru.

Prin urmare, valoarea din raportul de evaluare realizat de S.C. AB Consul­ting S.R.L. este de doar 103, 57 de eu­ro/mp, ceea ce reprezintă, prin com­paraţie, o evaluare de aproape opt ori mai mică faţă de valoarea de referin­ţă, pe baza cărora notarii publici din Timişoara percep taxele minime către stat la vânzarea – cumpărarea unui imo­bil.“Înmulţind această estimare cu suprafaţa utilă consemnată în raportul de evaluare, făcut public pe site-ul Primăriei Timişoara, pentru imobilul din Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 26, rezultă suma de 751.566,85 de euro fără TVA, la care se adaugă devizul A.D.P. Timişoara de peste 770.000 de lei.Valoarea totală minimă calculată este, în aceste condiţii, de peste 922.000 de euro, fără TVA. La această valoare se adaugă preţul terenului a cărui suprafaţă nu o cunoaştem”, mai declară preşedintele F.C. Timiş.

În faţa acestei evidenţe, F.C. Timiş solicită retragerea de pe ordinea de zi a următoarelor şedinţe ale Con­siliului Local Timişoara a Proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării acestui imobil către P.S.D. Timiş şi solicită sesizarea instituţiilor abilitate să verifice legalitatea demersului ale­şilor locali. “Cerem şi cetăţenilor Ti­mişoarei să ia poziţie faţă de acest act aflat la limita legii, prin care valori din patrimoniul Timişoarei sunt trecute, la preţ de apartament, în posesia unor persoane sau organizaţii aflate la putere”, mai spune reprezentantul F.C. Timiş.

Print Friendly, PDF & Email