Numărul de studenţi, în uşoară creștere față de anul 2020, la Universitatea de Vest din Timişoara

Universitatea de Vest din Timişoara se află în topul preferințelor absolvenților de liceu, declară oficialii universităţii. Aceştia spun că toate locurile finanțate de la bugetul de stat, pentru toate ciclurile de studii universitare, au fost ocupate integral.

 

Începutul anului universitar 2021-2022 la Universitatea de Vest din Timișoara marchează și finalul unei campanii de admitere de succes în vara și toamna aceasta, declară oficialii UVT.

La ciclul de studii universitare de licență a fost înregistrată o ușoară creștere față de anul 2020, fiind înmatriculați în anul întâi peste 4.450 de studenți, în cadrul celor 11 facultăți ale Universităţii de Vest din Timişoara. Și la ciclul de studii universitare de masterat procesul de admitere a adus rezultate bune, fiind înmatriculați peste 1.850 de studenți. Toate locurile finanțate de la bugetul de stat alocate de Ministerul Educației pentru UVT, pentru toate ciclurile de studii universitare, au fost ocupate integral.

Remarcăm cu mare bucurie faptul că UVT dovedește reale calități de universitate magnet, atât pentru studenții proveniți din întreaga regiune de vest și chiar din alte regiuni ale țării, cât și pentru cei din străinătate. Este o confirmare extrem de importantă pentru noi, concretizată prin creșterea numărului de studenți admiși și prin avansul competitivității mai multor programe de studii, în condițiile în care numărul absolvenților examenului de bacalaureat a scăzut în anul 2021 cu aproape 8% față de anul precedent”, declară rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Foto: UVT

De asemenea, UVT a reușit să atragă, la fel ca în fiecare an, tineri cu rezultate remarcabile: peste 100 de elevi care au obținut premii la olimpiade și concursuri naționale sau șefi de promoție ai liceelor partenere UVT, precum și opt elevi care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, întâmpinați cu o festivitate specială în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar. Aceștia vor beneficia de un pachet special de facilități, precum și de cazare gratuită în căminele UVT, de bursa Start UVT sau de gratuitate pentru accesul la bibliotecă.

UVT s-a preocupat în egală măsură și de candidații proveniți din categorii defavorizate, oferind locuri speciale pentru tinerii proveniți din centre de plasament, pentru cei de etnie romă pentru absolvenții liceelor din mediul rural. În plus, câteva sute de tineri din categoria românilor de pretutindeni au ales să urmeze studii universitate la cea mai importantă instituție de învățământ superior din vestul țării.

Anul universitar a început la UVT cu Săptămâna de inițiere, dedicată bobocilor, în perioada 20-26 septembrie, când aceștia au avut ocazia să cunoască mai bine universitatea, facultățile și facilitățile oferite, dar și oportunitățile și atracțiile de referință ale orașului.

Luni, 27 septembrie, a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar, fiind urmată de Univibes, un festival desfășurat chiar în incinta universității.

Print Friendly, PDF & Email