Bilanţ alarmant

Numărul de cazuri de cancer în lume a crescut

cancer radioterapieNumărul cazurilor noi de cancer a fost estimate, în 2012, la 14,1 milioane în lume, cu 8,2 milioane de decese, o creştere de 11 şi, respectiv, 8,4 puncte procentuale faţă de 2008, potrivit estimărilor O.M.S.

 

Cu patru ani înainte, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a estimat că erau 12,7 milioane de cazuri noi şi 7,6 mi­lioane de decese, anunţă Mediafax. Aceste cifre au fost furnizate de Agen­ţia Internaţională de Cercetare în do­me­­niul Cancerului, agenţie specializa­tă a O.M.S., cu sediul la Lyon, în par­tea central-estică a Franţei, care dis­pune de date privind 28 de tipuri de cancer în 184 de ţări.

Cele mai frecvente forme de can­cer diagnosticate sunt cele de plămâni (1,8 milioane de cazuri, respectiv 13 la sută din total), de sân (1,7 milioane de cazuri, 11,9 la sută din total) şi colo­rectal (1,4 milioane de cazuri, 9,7 la sută din total). Iar cele mai frecvente decese survin în cazul cancerelor de plămâni (1,6 milioane de decese, reprezentând 19,4 la sută din total), de ficat (0,8 milioane de decese, 9,1 la sută din total) şi de stomac (0,7 milioa­ne de decese, 8,8 la sută din total).

Potrivit O.M.S., numărul cazurilor de cancer de sân a crescut cu 20 la sută faţă de 2008, în timp ce mortali­tatea legată de această formă de can­cer ca crescut cu 14 la sută. În plus, cancerul de sân reprezintă 25 la sută din formele de cancer diagnosticate la femei. În to­tal, în fiecare an, 1,7 mi­lioane de femei sunt diagnosticate cu cancer de sân.

În 2012, 6,3 milioane de femei trăiau cu cancer de sân diagnosticat în cursul precedenţilor cinci ani.

Can­cerul de sân este cauza cea mai frec­ventă de deces provocat de cancer la femei (522.000 de decese) şi forma cel mai frecvent diagnosticată la femei în 140 dintre cele 184 de ţări acoperite de studiu. Acesta este, de asemenea, una dintre principalele cauze de deces provocat de cancer în ţările mai puţin dezvoltate, iar O.M.S. cere „demersuri eficiente şi abordabile pentru depista­rea precoce, diagnosticarea şi trata­mentul” cancerului de sân la femeile care trăiesc în aceste ţări, potrivit doc­torului Christopher Wild, direc­tor al Agenţiei Internaţionale de Cercetare în domeniul Cancerului

Proiecţiile care se bazează pe aceste estimări anticipează o creştere substanţială de 19,3 milioane de cazuri noi de cancer pe an până în 2025, din cauza creşterii demografice şi a îm­bătrânirii populaţiei. Peste jumătate dintre cazurile de cancer (56,8 la sută) şi decese provo­cate de cancer (64,9 la sută) în 2012 au fost înregistrate în re­giunile cel mai puţin dezvoltate din lu­me, propor­ţie ce va creşte până în 2025.

Print Friendly, PDF & Email